Акушерство за 2018 рік

Надання медичної допомоги роділлям, породіллям та новонародженим

 Cтаном на 01.01.2018 р. чисельність жіночого населення  Запорізької  області складає 935909. В порівнянні з 2016 роком,  кількість жіночого населення зменшилася на 16337 жінок, або на 1,7%. Серед окремих вікових груп: кількість жінок фертильного віку  зменшилась на 14846 осіб, або на 3,6%; кількість (0-17 років) збільшилась на 822, або 0,6%; дівчат-підлітків (15-17 років) – збільшилась на 1186, або на 5,7%.

Питома вага жінок фертильного віку серед жіночого населення області станом на 01.01.2018 р. складає 42,6%, спостерігається постійне поступове зменшення питомої ваги жінок фертильного віку.

Чисельність постійного населення Запорізької області 

Запорізька область

2016

2017

2018

динаміка за три роки, абс.ч.

динаміка за три роки, %

Всього, в т.ч.: 1752853 1738699 1722382 -30471 -1,7
 Жінки 0-100 р. 952246 944757 935909 -16337 -1,7
% жінок серед всього населення 54,3 54,3 54,3 =
 Жінки дорослі (18 р. і старші) 810259 802096 793100 -17159 -2,1
 Жінки фертильного віку 413364 405538 398518 -14846 -3,6
% жінок ферт. віку серед усього жіночого н. 43,4 42,9 42,6 -0,8
  Дівчата (0-17 років) 141987 142661 142809 822 0,6
  Дівчата підлітки (15-17 років) 19771 19432 19992 221 1,1

За 2018 рік за оперативними даними по Запорізькій області зареєстровано 12949 дітей народжених живими. Загальна кількість народжених живими за три роки зменшилась на 2715, або 17,3% (2016 – 15664; 2017 – 14245; 2018 – 12949). Зменшення кількості народжених дітей спостерігається по всіх регіонах області.

Кількість мертвонароджених, зареєстрованих за 2018 р. за оперативними даними по Запорізькій області – 104 (2016 – 118; 2017  – 109; 2018 – 104). Показник мертвонародження складає 7,97 на 1000 народжених живими та мертвими (2016 – 7,48; 2017 – 7,59; 2018 – 7,97), протягом аналізуємого періоду показник поступово збільшився на 6,6%. В 2018 році за оперативними даними найвищий показник мертвонароджуваності зареєстровано в районах: Чернігівському  (21,43); Нововмиколаївському (19,23); Якимівському (14,71) Михайлівському (14,15); серед міст – по  м. Енергодар (15,71).

За 2017 рік за оперативними даними по Запорізькій області зареєстровано 40 випадків смерті дітей в перші 0-6 діб (2016 – 37; 2017 – 44; 2018 – 40). Показник ранньої неонатальної смертності складає 3,00 на 1000 народжених, в порівнянні з 2016 р. поступово зріс на 29,3% (2016  – 2,32; 2017 – 2,99; 2018 – 3,00).

Показник перинатальної смертності за 2018 р. по області – 11,03 на 1000 народжених живими та мертвими (2016 – 9,82; 2017 – 10,66; 2018 – 11,03), з 2016 по 2018 рр. – збільшився на 12,3% за рахунок збільшення абсолютної кількості померлих дітей в ранньому неонатальному періоді, на фоні значного зменшення кількості народжених.

Випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та післяпологового періоду за 2018 рік не зареєстровано (2016 – 4; 2017 – 7). Показник материнської смертності за 2017 рік складає 49,14 на 100 тис. народжених живими (2016 – 25,54).

Надання медичної допомоги вагітним у жіночих консультаціях

   Для надання спеціалізованої медичної допомоги жінкам, вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим в Запорізькій області на протязі 2017 року функціонували:  Обласний перинатальний центр, 5 пологових будинків, 25 жіночих консультацій, 29 акушерсько-гінекологічних кабінетів, 22 – оглядових.

Спеціалізований ліжковий фонд представлений – 703 гінекологічними ліжками, 228 – ліжками патології вагітності, 481 – акушерськими ліжками.

Впродовж 2018 року під нагляд жіночих консультацій області надійшло 12898 вагітних, що на 2651 осіб, або на -17,0% менше ніж в 2016 р. (2016 – 15549; 2017 – 13950). Зменшення кількості вагітних під наглядом жіночих консультацій на протязі трьох років спостерігається майже в усіх регіонах області, найбільше: м. Запоріжжя – на 1337, або 17,5%, та в районах:  Василівському – на 242, або 41,9%; Оріхівському – на 118, або 31,2%; Токмацькому – на 108, або 26,0%; Мелітопольському – на 104, або 22,1%.

Збільшення кількості вагітних під наглядом жіночих консультацій зареєстровано тільки по районах: Запорізькому  – на 51, або 16,3%; Чернігівському – на 28, або 28,3%.

Організація обслуговування вагітних залежить від всебічного обстеження жінок у самі ранні терміни вагітності і систематичного спостереження в наступних. Показник раннього звертання (до 12 тижнів вагітності) є один з головних в оцінці ефективності роботи жіночої консультації.

Показник раннього охоплення вагітних диспансерним наглядом в цілому по Запорізькій області в 2018 р. складає 93,33%, на протязі трьох років майже без змін (2016 – 92,13; 2017 – 90,82%) (Україна 2017 р. – 91,39%).

В 2018 році найбільша питома вага вагітних, які надійшли під нагляд жіночих консультацій до 12 тижнів вагітності спостерігається в Вільнянському (99,61%), Бердянському (99,50%) та Приазовському (98,04%) районах; найменше – в  Чернігівському (33,07%) та Михайлівському (61,83%).

За даними звітів жіночих консультацій: з усіх жінок, вагітність яких закінчилась у 2018 році:

  1. Були оглянуті терапевтом – 12597, що складає 98,9% (Україна 2017 р. – 99,4%); в т.ч., до 12 тижнів вагітності – 11983 – 95,1% (Україна 2017 р. – 92,6%).
  2. Були обстежені на СНІД до 30 тижнів вагітності 2-х разово – 12540 – 98,43% (Україна 2017 р. – 96,93%). За результатами обстеження – мали позитивний ВІЛ- статус – 51, з них, 39 – народили здорових дітей; 11 – хворих на ВІЛ/СНІД.
  3. Були обстежені на альфа-фетопротеїн – 5521 вагітних – 43,3% (Україна 2017 р. – 55,23%).
  4. Були обстежені на реакцію Вассермана до 30 тижнів вагітності 2-х разово – 12352, або 96,9% (Україна 2017 р. – 96,5%).
  5. Проведено ультразвукове дослідження до 22 тижнів 2-х разово 12162 вагітним, або 95,5% (Україна за 2017 р. – 96,1%). Виявлено уроджених вад розвитку плода при ультразвуковому дослідженні у 98 випадках, з них, 42 вагітностей було перервано, всім діагноз підтверджено.

В розрізі окремих регіонів області значних коливань показників стосовно обстеження вагітних не зареєстровано.

На протязі останніх трьох років спостерігається зменшення кількості зареєстрованих захворювань, що ускладнюють вагітність, пологи і післяпологовий період: анемії вагітних, хвороби сечостатевої системи, хвороби щитовидної залози, всі показники є значно нижчими середньоукраїнських.

Окремі захворювання, які були або виникли під час вагітності
(за даними жіночих консультацій) 

Найменування захворювань

Абсолютне число

Показники на 100 закінчивших вагітність

+/-
%

Україна 2017
(пок.)

2016 2017 2018 2016 2017 2018
Інфекції сечостатевої системи 1204 1178 914 7,64 8,38 7,17 -6,2 13,97
Хвороби системи кровообігу 708 552 670 4,49 3,93 5,26 +17,1 7,57
Цукровий діабет 41 45 36 0,26 0,32 0,28 +7,7 0,52
Хвороби щитовидної залози 348 316 387 2,21 2,25 3,04 +37,6 9,71
Анемії 2749 2609 2647 17,44 18,57 20,78 +19,2 25,55
Венозні ускладнення під час вагітності 373 426 450 2,37 3,03 3,53 +48,9 4,18
Набряки, протеїнурія та гіпертензивні розлади 965 1062 749 6,12 7,56 5,88 -3,9 6,28
у т.ч. прееклампсії і еклампсії 266 246 199 1,69 1,75 1,56 -7,7 2,11
з них: тяжка прееклампсія та еклампсія 16 20 20 0,10 0,14 0,16 +1,6 рази 0,23

 Серед захворювань, які були або виникли під час вагітності, жіночими консультаціями найбільше зареєстровано анемій – 2647, що складає 20,78 на 100 вагітностей, даний показник менше середньоукраїнського (25,55) на 18,7%. При чому, показник по міським ЗОЗ (22,16)  вище ніж по районним ЗОЗ (17,58). В розрізі окремих територій найменша частота реєстрації анемій спостерігається в м. Мелітополь (7,69), м. Запоріжжя (20,17), та районах: Бердянському (2,38), Василівському (5,37). Найвищі показники в районах: Розівському (56,25), Пологівському (33,81).

На другому місці за частотою реєстрації – інфекції сечостатевої системи – в цілому по області за 2018 рік було зареєстровано 914 показник на 100 вагітностей складає 7,17. В порівнянні з 2016 роком, показник  зменшився на 6,2%, та є меншим ніж по Україні (13,97) в 1,9 рази. В розрізі окремих регіонів, найвищі показники по даній нозології спостерігаються в районах: Пологівському (49,28); Чернігівському (20,00); Вільнянському (13,60), серед міст – м. Бердянськ (11,73); м. Енергодар (8,95).

Набряки, протеїнурія, гіпертензивні розлади за 2018 рік були зареєстровані в 749 випадках, що складає 5,88 на 100 вагітностей. В порівнянні з 2016 роком (6,12) показник зменшився на 3,9%, та є меншим ніж по Україні за 2017 рік (6,28) на 6,4%. Показник по районних ЗОЗ (7,92) є вищим ніж по міським ЗОЗ (5,00) в 1,6 рази. Серед міст найменша частота реєстрації в  м. Енергодар (1,17  на 100 вагітностей), серед районів – в  Приморському (0,70), Бердянському (1,19), Веселівському (2,78).

Хвороби системи кровообігу – за 2018 рік було зареєстровано 670 випадків, що складає 5,26 на 100 вагітностей (2016 р. – 4,49), показник є меншим ніж по Україні (7,57) на 30,5%. Найбільша частота реєстрації в 2018 році була зареєстрована в районах: Вільнянському (14,71), Приморському (8,45) та в містах: Мелітополь (8,01), Запоріжжя (6,72).

Несприятливі наслідки вагітності

 З числа жінок, які були під наглядом жіночих консультацій Запорізької області та закінчили вагітність пологами:

  1. Народили мертвий плід – 64, що складає – 0,52% на 100 закінчивших вагітність пологами (2016 – 0,51%; 2017 – 0,52%), з них загибель плоду відбулася в антенатальному періоду в 64 випадках, що складає 96,9% від загальної кількості мертвонароджень (2016 – 93,7%; 2017 – 94,4%). Частота мертвонародження у жінок, які знаходились під наглядом жіночих консультацій Запорізької області (0,52) є вищою ніж в середньому по Україні за 2017 р. (0,45).
  2. Зареєстровано передчасних пологів – 466, що складає 3,66 на 100 пологів (2016 – 3,52; 2017 – 4,15), за три роки частота передчасних пологів збільшилась на 3,9%, та є вищою ніж по Україні за 2017 рік (3,34) на 9,6%. В розрізі окремих регіонів області в 2018 році найвищий рівень передчасних пологів (за даними жіночих консультацій) зареєстровано в містах: Мелітополь (5,21), та районах: Більмацькому (7,14), Розівському (6,45), Вільнянському (5,22), Мелітопольському (4,97).
  3. Зареєстровано запізнілих пологів – 4, або 0,03 (2016 – 0,07; 2017 – 0,09), що є менше ніж по Україні за 2017 рік (0,15).
  4. Народили у строк – 12009 вагітних, що складає 94,26% від загальної кількості пологів за даними жіночих консультацій (2016 – 96,41%; 2017 – 95,75%).

Показник невиношування вагітності – розраховується як сума кількості переривань вагітності до 22 тижнів, і передчасних пологів. В цілому по області зареєстровано в 727 випадках, показник на 100 вагітностей складає 5,71 (2016 – 5,75; 2017 – 6,17) (Україна за 2017 р. – 5,72). Слід зазначити що рівень невиношування вагітності по міським ЛПЗ (5,84) є вищим ніж по районним ЗОЗ (5,39) на 8,3%. Серед регіонів області в 2018 році, найвищий показник зареєстровано в районах: Чернігівському (80,00); Більмацькому (11,36); Розівському (9,38); К-Дніпровському (8,75); та в містах: м. Мелітополь (6,55).

Під нагляд жіночих консультацій у 2018 році надійшло 58 породіль, які жодного разу не відвідали лікаря (акушерку) у дородовому періоді (2016 – 63; 2017 – 63).

Родова допомога в стаціонарах Запорізької області

 За 2018 рік у рододопоміжних закладах області зареєстровано 12180 пологів, за три роки кількість пологів в цілому по області зменшилась на 3151, або 20,5% (2016 – 15331; 2017 – 13780). Зменшення кількості пологів зареєстровано по всіх ЗОЗ області.

Показник кількості пологів на 1000 жінок фертильного віку по області за 2018 рік складає 30,56, та є меншим ніж по Україні за 2017 р. (34,12) на 10,4%. Протягом трьох років показник зменшився на 17,6% (2016 – 37,09; 2017 – 33,98).

В Бердянському, В-Білозерському, Г-Пільському, Запорізькому, Н-Миколаївському, Приморському, Розівському та Чернігівському районах акушерські ліжка відсутні.

Всього за 2018 рік 12 породілль надійшло до акушерських стаціонарів після пологів поза пологовим відділенням, що складає 0,10% від загальної кількості пологів (2016 – 0,07%; 2017 – 0,11%), (Україна за 2017 р. – 0,11%). В 2018 році пологи поза стаціонаром зареєстровані в м.Запоріжжя – 0,13% від усіх пологів; м. Бердянськ (0,42%).

Загальна кількість жінок, що до пологів не перебували під наглядом жіночих консультацій з приводу вагітності в цілому по Запорізькій області за 2018 рік складає 102. Питома вага пологів у даної категорії жінок за три роки збільшилась на 33,3%: (2016  – 0,63; 2017  – 0,78; 2018 – 0,84) та залишається вищою ніж по Україні (0,55) в 1,5 рази. В 2018 році найбільший показник зареєстровано в: К-Дніпровському р-ні (8,73% від загальної кількості пологів); Якимівському (2,41%), серед міст – м.Запоріжжя (1,37%).

З загальної кількості пологів по області (13780) – 168, або 1,24% – багатоплідні (2016 – 189; 2017 – 168). З них, 150 – двійні, 1 трійня.

У першороділь було зареєстровано 5407 пологів, що складає 44,39% від загальної кількості пологів (2016 р. – 7063, або 46,07%; 2017 р. – 8204, або 49,81%), тобто кількість пологів у першороділь за три роки зменшилась на  1656, або на 23,4%.

За віковою категорією роділь всі пологи розподілені наступним чином:

– до 14 років – 6, або 0,14 на 1000 дівчат 0-14 років (Україна 2017 р. – 0,10);

– пологи у дівчаток 15-17 років – 147, або 7,35 на 1000 дівчат 15-17 років (Україна 2017 р. – 4,54);

– пологи у жінок 18-34 роки – 10526, або 56,48 на 1000 жінок 18-34 роки (Україна 2017 р. – 61,48);

– пологи у жінок 35-49 років – 1501, або 7,81 на 1000 жінок 35-49 років  (Україна – 2017 р. – 8,08).

Протягом трьох років спостерігається зменшення частоти пологів у всіх вікових групах жінок.

З усіх зареєстрованих в стаціонарі пологів в 2018 році – 8982 – нормальні, показник на  100 пологів складає 73,74 (2016 – 74,11; 2017 – 74,38). Частота нормальних пологів за три роки залишається майже без змін, та є вищою ніж по Україні за 2017 р. (64,54) на 14,3%.

Окремі захворювання, які ускладнили пологи

Найменування захворювань

Абсолютне число Показники
на 1000 пологів

+/-

%

Україна 2017

(пок.)

2016 2017 2018 2016 2017 2018
Набряки, протеїнурія та гіпертензивні розлади 584 582 472 38,09 42,24 38,75 +1,7 66,52
в. т.ч. прееклампсія, еклампсія 427 420 333 27,85 30,48 27,34 -1,8 37,20
з них важкі форми прееклампсії, еклампсії 29 18 22 1,89 1,31 1,81 -4,2 5,43
Інфекції сечостатевих шляхів 209 261 272 13,63 18,94 22,33 +1,6 рази 37,86
Хвороби щитовидної залози 291 444 582 18,98 32,22 47,78 +2,5 рази 57,83
Анемія 1117 1175 1264 72,86 85,27 103,8 +42,4 159,26
Хвороби системи кровообігу 350 438 404 22,83 31,79 33,17 +45,3 51,89
Утруднені пологи 1041 909 791 67,90 65,97 64,94 -4,5 58,58
Аномалії родової діяльності 661 538 438 43,12 39,04 35,96 -16,6 39,25
Кровотеча в послідовому та післярод. періодах 80 56 42 5,22 4,06 3,4 -33,9 7,21
Венозні ускладнення 207 410 456 13,50 29,75 37,44 +2,8 рази 21,81

 Аналізуючи якість ведення родів, необхідно зупинитися на показниках, що характеризують перебіг родової діяльності з максимальною безпекою для жінки.

Серед окремих захворювань, які ускладнили пологи, в 2018 році найбільше було зареєстровано анемій – 103,8 на 1000 пологів, що більше ніж  за 2016 рік (72,86), але менше ніж в середньому по Україні за 2017 рік (159,26) в 1,5 рази.

На другому місці – утруднені пологи – 791, або 64,94 на 1000 пологів – за три роки показник зменшився на 4,5%, те є вищим ніж по Україні (58,58) на 10,8%.

На третьому місці – набряки, протеїнурія та гіпертензивні розлади – 472, або 38,75 на 1000 пологів, в порівнянні з 2016 роком (38,09), показник збільшився на 1,7%.

Серед різних видів акушерської патології, що виникає під час вагітності, родів і в ранньому післяпологовому періоді, необхідно виділити кровотечі в послідовому і післяродовому періодах. В цілому по Запорізькій області за 2018 рік акушерські кровотечі зареєстровані в 42 випадках, що складає 3,45 на 1000 пологів і мають тенденцію до зниження (2016 – 5,22; 2017 – 4,06) (Україна 2017р. – 7,21).

Про якість надання акушерської допомоги свідчать відомості про кількість екстирпацій матки після післяродових кровотеч. Таких екстирпацій матки в 2018 році було проведено 7 або 16,7 на 100 родів з післяродовою кровотечею (2016 р. – 6, або 7,50; 2017 р. – 4, або 7,14). Показник по Україні за 2017 р. – 7,21.

Травматизм у родах свідчить про якість надання акушерської допомоги при родах, кваліфікації фахівців, правильності вибору тактики ведення родів і характеризується наступними показниками: розрив промежини ІІІ-ІV ступенів та розриви матки.

За 2016 – 2017 рр. по Запорізькій області розривів промежини ІІІ-ІV ступенів не зареєстровано, за 2018 рік –  3 випадки (1 – м. Мелітополь, 2 – Василівський р.), в 2017 та в 2018 роках по 1 розриву матки (м. Мелітополь).

В інтересах збереження життя і здоров’я матері і дитини проводяться різні види операцій.

За 2018 рік, в цілому по області, 2568 розроджень було виконано за  допомогою кесаревого розтину (2016 – 2741; 2017 – 2568). Кількість розроджень шляхом кесаревого розтину в розрахунку на 1000 пологів за 2018р. складає 200,41 (2016 – 178,79; 2017 – 186,36) – показник збільшився на 12,1%, та є меншим ніж по Україні (208,48) на 3,9%.  В 2018 році по регіонах області найвищі показники було зареєстровано в  обласному перинатальному центрі (299,54); м. Мелітополь (236,82); м. Енергодар (219,96); районах: Якимівському (240,96); Мелітопольському (225,72).

За 2018 рік в цілому по області було зареєстровано 165 вакуум-екстракцій плоду, що складає 13,65 на 1000 родів (2016 – 14,09; 2017 – 12,63). Даний показник в порівнянні з 2016 роком (14,09), зменшився на 3,1%, та є вищим ніж по Україні за 2017 р. (10,68) на 27,8%.

Накладання акушерських щипців було зареєстровано в 26 випадках, в розрахунку на 1000 пологів, показник складає 2,13, і є вищим  ніж за 2016 р. в 1,5 рази (2016 – 1,44; 2017 – 1,52); та ніж в середньому по Україні (1,58) на 46,2%.

Надання медичної допомоги новонародженим

        За даними звітів закладів охорони здоров’я за 2018 р. у рододопоміжних закладах області народилося 12228 живих дітей та 104 мертвонароджених. Кількість живонароджених в порівнянні з 2016 р. (15404) зменшилась на 3176, або на 20,6% (2017 р. – 13841).

Показник народжуваності (на 1000 жінок фертильного віку) за 2018 рік складає 30,68 (2016 – 37,26; 2017 – 34,13), за три роки спостерігається поступове зниження показника на 17,7%.

 Розподіл новонароджених живими за масою тіла при народженні

Маса при народженні (г)

Загальна кількість

Питома вага %%

Україна 2017 р.

(в %)

  2016 2017 2018 2016 2017 2018
Менше 500 1  –  – 0,01
500-999 42 43 40 0,27 0,31 0,33 0,27
1000-1499 87 91 79 0,56 0,66 0,65 0,53
1500-1999 218 181 148 1,42 1,31 1,21 1,19
2000-2499 601 532 508 3,9 3,84 4,15 3,75
2500-2999 2697 2478 2203 17,51 17,9 18,02 16,00
3000-3499 6204 5408 4915 40,28 39,07 40,19 39,18
3500 і більше 5555 5108 4334 36,06 36,91 35,44 39,08
Усього: 15404 13841 12228 100,00 100,00 100,00 100,0
Низька маса (до1499) 129 134 120 0,84 0,97 0,98 0,80
Перехідна маса (1500-2499) 819 713 656 5,32 5,15 5,36 4,94
Маса 2500 і більше 14456 12994 11452 93,85 93,88 93,65 94,26
Усього: 15404 13841 12228 100,00 100,00 100,00 100,00

Серед народжених живими перевагу мають новонароджені з масою тіла при народжені 3000-3499 г (40,19%); 3500 і більше (35,44%); і 2500-2999 г (18,02%); новонароджені з вагою 500-2499 г складають 6,34%.

Недоношені немовлята складають 5,61% (Україна 2017 р. – 5,10%).

У 2018 році в акушерських стаціонарах Запорізької області було зафіксовано 32 відмови батьків від народженої дитини, що складає 2,62 на 1000 народжених живими (2016 р. – 32, або 2,08; 2017 р. – 28, або 2,02 на 1000 народжених живими;).

Захворюваність та смертність новонароджених в акушерських стаціонарах

Серед 12228 дітей, народжених живими в 2018 році, народилось хворими або захворіло в акушерських стаціонарах 1910 малюків. Рівень захворюваності немовлят в акушерських стаціонарах по Запорізькій області, в 2018 році складає 156,20 на 1000 народжених живими (2016 – 148,66; 2017 – 160,32), що менше ніж в середньому по Україні в 2017 р. (162,34) на 3,8%.

В 2018 році в порівнянні з 2016 р., спостерігається збільшення частоти реєстрації хвороб у новонароджених в акушерських стаціонарах області на 5,1% (2016 – 148,66 на 1000 народжених живими; 2017 – 160,32; 2018 – 156,20).

Збільшення показника обумовлене високим показником захворюваності немовлят в обласному перинатальному центрі на 8,1% (2016 – 257,07; 2017  – 285,14; 2018 – 302,82).

В 2017 році в розрізі окремих регіонів області, рівень захворюваності немовлят коливається в досить широкому діапазоні: від максимального – в обласному перинатальному центрі (302,82 на 1000 народжених живими); К-Дніпровському р-ні (261,90); Веселівському р-ні (214,81 ); Оріхівському р-ні (132,35) до мінімального – в районах: Мелітопольському (44,97), Вільнянському (58,04), Токмацькому (84,80).

У структурі захворюваності немовлят лідуючі місця займають: окремі стани, що виникають у перинатальному періоді; уроджені аномалії, деформації та хромосомні порушення; інші хвороби новонародженого.

Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді за 2018 рік в акушерських стаціонарах зареєстровані в 1732 випадках, показник на 1000 народжених живими складає 141,64, та є нижчим ніж в середньому по Україні за 2017 р. (176,29) на 19,7%.

Структура окремих станів, яки виникли в перинатальному періоді:

– на першому місці – неонатальна жовтяниця – 609 випадків, або 35,2% серед усіх окремих станів; показник на 1000 народжених живими – 49,80 – вище ніж по Україні за 2017 рік (36,45) на 36,6%;

– на другому місці – інфекції специфічні для перинатального періоду – 358, або 20,7% серед усіх окремих станів,  показник на 1000 народжених живими – 29,28 – вище ніж по Україні за 20167 рік (9,08) в 3,2 рази;

– на третьому місці – розлади дихальної системи, що виникають у перинатальному періоді – 236, або 13,6% серед усіх окремих станів;  показник на 1000 народжених живими – 19,30 – нижче ніж по Україні за 2017 рік (22,95) на 15,9%;

– на четвертому – інші порушення церебрального статусу новонародженого – 119, або 6,9% серед усіх окремих станів,  показник на 1000 народжених живими – 9,73 – нижче ніж по Україні за 2017 рік (26,72) в 2,7 рази;

– на п’ятому – родова травма – 88, або 5,1% серед усіх окремих станів;  показник на 1000 народжених живими – 7,20 – нижче ніж по Україні за 2017 рік (18,25) в 2,5 рази;

Уроджені аномалії, деформації та хромосомні порушення за 2018 рік в цілому по області були зареєстровані в 206 випадках, показник на 1000 народжених живими складає 16,85, та є більшим ніж за 2016 рік (14,41) на 16,9%, та меншим ніж по Україні за 2017 рік (26,04) на 14,6%. Найвища частота реєстрації уроджених аномалій зареєстровано в обласному перинатальному центрі (30,85), м. Енергодар (22,22) та районах: Якимівському (36,59); Веселівському (29,63).

Інші хвороби новонародженого  за 2018 рік зареєстровані в 22 випадках, що складає 1,80 на 1000 народжених живими, та є меншим ніж по Україні за 2017 рік (5,53) в 3,1 рази. За три роки спостерігається коливання показника (2016  – 2,26; 2017  – 2,24; 2018 – 1,80).

Всього по області, за 2018 рік, в акушерських стаціонарах померло 37 малюк. Показник на 1000 народжених живими складає 3,03, і є вищим ніж в середньому по Україні за 2017 рік (2,61) на 16,1%.

Серед причин смерті в акушерських стаціонарах в 2018 році:

– на першому місці – розлади дихальної системи, що виникають у перинатальному періоді – 59,5% серед усіх причин смерті, показник на 1000 народжених живими – 1,80 (Україна 2017 р. – 0,54);

– на другому – уроджені аномалії, деформації та хромосомні порушення – 21,6%, або 0,65 на 1000 народжених живими (Україна 2017 р. – 0,46);

– на третьому – внутрішньоутробна гіпоксія і асфіксія в пологах – 8,1% (Україна  2017 р.  – 0,30).

 Мертвонародження 

В пологових відділеннях Запорізької області за 2018 рік зареєстровано 104 випадків мертвонародження, що складає 8,43 на 1000 народжених живими та мертвими, і, в порівнянні з 2016 р. (117 випадків, або 7,54) показник збільшився на 1,8%. (Україна 2017 р. – 5,77). Найбільший показник мертвонароджуваності спостерігається в  районах: Мелітопольському (15,63 на 1000 народжених живими та мертвими), Більмацькому (12,82); Якимівському (12,05); Михайлівському (7,75); серед міст області:  м. Енергодар (9,17) та в обласному перинатальному центрі (15,35).

Серед усіх мертвонароджених в антенатальному періоді загинуло 101 плодів, що складає 97,12% серед загальної кількості мертвонароджень (2016 – 92,31%; 2017 – 94,39); інтранатально – 2,88% (2016 – 7,69%; 2017 – 5,61%).

Серед причин мертвонародження в 2018 році: на першому місці – внутрішньоутробна гіпоксія і асфіксія у родах – 100 випадків, або 96,2% серед усіх причин мертвонародження; на другому – уроджені аномалії – 4 випадки, або 3,8%.

Аборти

 Одним з основних факторів, що визначають рівень захворюваності і смертності жінок, є значна кількість абортів, які в Україні, і в Запорізькій області зокрема, нажаль залишаються одним з методів регуляції народжуваності.

За 2018 рік по лікувальним закладам Запорізької області було зареєстровано 3832 абортів, або 9,36 на 1000 жінок фертильного віку. Показник є більшим ніж по Україні за 2017 рік (8,78) на 6,6%.

За три роки спостерігається поступове зменшення загальної кількості абортів по області на 532, або 12,5% (2016  – 4264; 2017 – 3912; 2018 – 3732). Відповідно зменшилась кількість абортів в розрахунку на 1000 жінок фертильного віку на 9,3% (2016 – 10,32; 2017 – 9,65; 2018 – 9,36) та збільшилась частота абортів в загальній чисельності вагітностей по відношенню до пологів на 10,2% (2016 – 27,81; 2017 – 28,39; 2018 – 30,64).

З усіх виконаних за 2018 рік абортів – 315, або 8,44% від загальної кількості – аборти у першовагітних. Питома вага абортів у першовагітних по Запорізькій області (8,44) менше ніж в середньому по Україні в 2017 р. (11,49) на 26,5%.

Структура абортів в цілому по області розподілилась наступним чином:

– медичні аборти до 12 тижнів вагітності (43,5% від загальної кількості абортів);

– неуточнені (26,7%);

– самовільні (11,8%);

– медичні (легальні) аборти медикаментозним методом (8,6%);

– медичні (легальні) аборти методом вакуум-аспірації (8,0%);

– медичні (легальні) аборти при вагітності терміном від 12 до 22 тижнів (1,4%).