Надання медичної допомоги населенню Запорізької області за 2018 рік

Амбулаторно – поліклінічна допомога

Загальна потужність амбулаторно – поліклінічних закладів за 2018 р. складає 37179 (2017 р. – 37391, 2016 р. – 37915). Зниження загальної потужності сталося за рахунок реорганізації лікувально-профілактичних закладів в області.

Забезпеченість амбулаторно – поліклінічною допомогою на 10 тис. населення за 2016 -2018 рр. остається майже на одному рівні, та складає по роках: 2016 р. – 216,30; 2017 р. – 215,05; 2018 р. – 215,86 відвідувань у зміну.

За 2018 рік до лікарів усіх спеціальностей, включно з профілактичними, зареєстровано 14159290 відвідувань (2016 р. – 15003836; 2017 р. – 14637688).

Показники відвідувань до лікарів по Запорізькій області

2016 2017 2018
Відвідування на 1-го мешканця 8,56 8,42 8,22
Відвідування на 1-го мешканця по захворюваності 5,18 5,14 3,44
Відвідування на 1 мешканця на дому 0,84 0,79 0,73
Питома вага відвідувань з приводу захворювань (в %) 67,2 67,4 48,0

В розрахунку на 1 мешканця області показники відвідувань за 3 роки зменшився на 4,0%: 2016 р. – 8,56, 2017 р. – 8,42, 2018 р. – 8,22.

Кількість відвідувань на 1 мешканця по захворюваності в 2018 р. -3,44 (2017р. – 5,14; 2016 р. – 5,18) знизився на 33,6%. Питома вага відвідувань з приводу захворювань становить 48,0% (2017 р. – 67,4; 2016 р. – 67,2%).

Число відвідувань на 1 мешканця вдома за аналізуємий період становить 0,73 ( 2017 р. – 0,79; 2016 р. – 0,84). Показник знизився на 13,1%.

В амбулаторно – поліклінічних закладах області функціонують 2648 ліжок денного стаціонару (2017 р. – 2750; 2016 р. – 2655) – протягом трьох років кількість зменшилась на 7 ліжок. Забезпеченість населення (на 10 тисяч) ліжками денного стаціонару по роках становить: 2018 р. – 15,37; 2017 р. – 15,82; 2016 р. – 15,15 – зросла на 1,5%.

Показник пролікованих хворих зріс на 12,0% (2018 р. – 464,13 на 10 тис. населення ; 2017 р. – 468,81; 2016 р. – 414,57).         Кількість пролікованих хворих у стаціонарах на дому в розрахунку на 10 тисяч населення становить 367,44. За останні 3 роки показник знизився на 11,0%, та становить по роках: 2017 р. – 401,04; 2016 р. – 412,91.

За 2018 рік в амбулаторно – поліклінічних закладах області зареєстровано 62844 оперативних втручань (2017 р. – 64699; 2016 р. – 61639) – за останні три роки – зросла на 1205, або на 3,8%. Показник кількості оперативних втручань в розрахунку на 10 тис. населення складає: 2016 р. – 351,65; 2017 р. – 372,11; 2018 р. – 364,87 – зріс на 3,8%, та є нижчим ніж по Україні за 2017р. (477,70) на 23,6%. Питома вага охоплених періодичними оглядами окремих контингентів всього населення зросла на 1,4% та становить по роках: 2018 р. – 95,95%; 2017 р. – 95,49%; 2016 р. – 94,60%.

Показник кількості дорослого населення охопленого періодичними оглядами залишається на рівні минулих років та становить у 2018 р. – 94,49% (2017 р. – 94,71%; 2016 р. – 93,70%). Серед робітників промислових підприємств показник охоплення періодичними оглядами знизився на 2,8% ( 2018 р. – 95,19; 2017 р. – 98,49%; 2016 р. – 97,98%). Серед робітників агропромислового комплексу показник охоплення періодичними оглядами знизився на 1,4 % (2018 р. – 96,80%; 2017 р. – 96,55%; 2016 р. – 98,20%).

 Стаціонарна допомога

Всього у 2018 р. в стаціонари області надійшло 349204 хворих (2016 р. – 379741; 2017 р. – 360626).

Рівень госпіталізації на 100 мешканців

2016 Україна 2017 Україна 2018
Все населення 21,66 19,70 20,74 19,65 20,27
Доросле населення 20,91 20,24 19,97
Сільське населення 22,99 21,90 21,25

В розрахунку на 100 мешканців рівень госпіталізації серед всього населення склав 20,27 (2016 р. – 21,66; 2017 р. – 20,74). Показник впродовж останніх трьох років зменшився на 6,4%, та є вищим ніж по Україні за 2017 р. (19,65) на 3,2%.

Серед усіх госпіталізованих у 2018 р. (349204) дорослі (285113) складають 81,6 %. Рівень госпіталізації у 2018 р. серед дорослого населення (19,97 на 100 мешканців), 2016 р. – 20,91; 2017 р. – 20,24, показник зменшився на 4,5 %.

Серед сільських мешканців рівень госпіталізації складає: 2018 р. – 21,25 (2016 р. – 22,99; 2017 р. – 21,90), показник знизився на 7,6%.

Середня тривалість лікування дорослого населення у 2018 р. складає 12,54 (2016 р. – 12,93; 2017 р. – 12,72), на протязі останніх років має тенденцію до зниження – на 3,0%, але є вищою ніж по Україні за 2017 р. (11,56) на 8,5%.

Визначився зріст показників середньої тривалості лікування по хворобам: хімічні та термічні опіки – на 44,3 % (2018 р. – 16,82; 2017 р. – 16,66; 2016 р. – 11,66); гострий холецистит – на 10,9 % (2018 р. – 10,49; 2017 р. – 10,09; 2016 р. – 9,46); хвороби крові та кровотворних органів – на 6,1% (2018 р. – 14,14; 2017 р. – 13,95; 2016 р. – 13,33); хвороби вуха та соскоподібного відростку — на 4,1% (2018 р. – 10,26; 2017 р. – 10,17; 2016 р. – 9,86).

Зниження показника відмічається по таким класам хвороб: внутрішньочерепні травми – на 20,7% (2018 р. – 9,25; 2017 р. – 9,60; 2016 р. – (11,66); інфекційні та деякі паразитарні хвороби – на 11,6% (2018 р. – 31,88; 2017 р. – 34,91; 2016 р. – 36,07); хвороби ока та придаткового апарату та ішемічна хвороба серця – на 11,3%.

У 2018 році в стаціонарах області померло 5586 хворих (2016 р. – 5533; 2017 р. – 5445).

Показник лікарняної летальності у 2018 р. склав 1,98 (2016 р. – 1,83; 2017 р. – 1,88).

Структура лікарняної летальності: на першому місці – хвороби системи кровообігу (53,4% від загальної кількості померлих); на другому – новоутворення (12,7%); на третьому – хвороби органів травлення (11,3%); на четвертому – травми та отруєння (6,7%).

За аналізуємий період спостерігається зріст показника летальності на 8,2% (2016 р. – 1,83; 2017 р. – 1,88; 2018р. – 1,98).

Зріст летальності позначився по класах:

– хвороби кістково-м’язової системи – в 4,5 рази (2018 р. – 0,09; 2017 р. – 0,08; 2016р. – 0,02);

– хвороби крові та кровотворних органів – в 2,9 рази (2018р. – 1,00; 2017 р. – 0,68; 2016 р. – 0,35);

– вроджені аномалії – в 2,4 рази (2018 р. – 1,22; 2017 р. – 1,68; 2016р. – 0,51);

– хвороби підшлункової залози – в 1,7 рази (2018 р. – 1,52; 2017 р. – 1,06; 2016 р. – 0,87);

– цукровий діабет – на 42,5 % (2018 р. – 0,57; 2017 р. – 0,39; 2016 р. – 0,40).

Зниження летальності спостерігається серед класів хвороб:

– гострий холецистит – в 6,1 рази (2018 р. – 0,17; 2017 р. – 0,51; 2016 р. – 1,03);

– розлади психіки та поведінки – в 2,0 рази (2018 р. – 0,01; 2017 р. – 0,00; 2016 р. – 0,02);

– внутрішньочерепні травми – на 19,8 % (2018 р. – 2,87; 2017 р. – 3,24;.2016 р. – 3,58.

Вище середньо-державних показників за 2017 р. летальність за наступними класами хвороб: системи кровообігу (область – 4,66; Україна – 3,74); травми та отруєння (область – 1,76; Україна – 1,23); хвороби органів дихання (область – 1,07; Україна – 0,62).

Аналізуючи показник стаціонарної летальності необхідно врахувати фактор доступності стаціонарної допомоги (характер розселення, транспортна мережа), якість діагностики та лікування, своєчасність звернення пацієнтів за медичною допомогою та ін.

 Надання стаціонарної хірургічної допомоги населенню області

 У 2018 році в хірургічних стаціонарах області проведено 89897 операцій (2016 р. – 91621; 2017 р. – 91630) – за три роки загальна кількість зменшилась на 1724 операції. Показник на 10 тисяч населення за аналізуємий період майже на одному рівні, та складає по роках: 2018 р. – 521,93; 2017 р. – 527,00; 2016 р. – 522,70.

Збільшення кількості оперативних втручань впродовж останніх трьох років спостерігається на: на серці – на 32,7% (2018 р. – 5,76; 2017 р. – 4,26; 2016 р. – 4,34); на кістково-м’язової системі – на 15,0% (2018 р. – 67,13; 2017 р. -64,82; 2016 р. – 58,39). На судинах – на 10,6% (2018 р. – 8,74; 2017 р. – 8,36; 2016 р. – 7,90); на органах дихання – на 7,2% (2018 р. – 7,86; 2017 р. – 7,51; 2016 р. – 7,33).

Зменшення кількості оперативних втручань за період з 2016 р. по 2018 роки відмічається: на операціях при хронічному апендициті – в 2,0 рази (2018р. – 0,03; 2017 р. – 0,06; 2016 р. – 0,06); на шкірі та підшкірній клітковині – на10,4% (2018 р. – 76,43; 2017 р. – 78,19; 2016 р. – 85,30): на органах травлення та черевної порожнини – на 6,4% (2018 р. – 75,89; 2017 р. – 78,96; 2016 р. – 81,12).

В обласних закладах загальна кількість операцій впродовж трьох останніх років:

– 2016 р. –18637, в т.ч. дітей – 3661;

– 2017 р. – 19461, в т.ч. дітей – 4004;

– 2018 р. – 19683, в т.ч. дітей — 3912.

За аналізуємий період кількість оперативних втручань зменшилась в обласному перинатальному центрі з 1977 операцій в 2016 р. до 1762 — у 2018 р.; онкологічному диспансері м. Мелітополь (з 517 до 451).

Зріс показник оперативних втручань в обласній клінічній лікарні (з 8144 до 8909); обласній клінічній дитячий лікарні (з 3534 до 3808 операцій), обласному центрі серцево-судинних захворювань (з 284 до 551).

Найбільша кількість операцій проводиться в обласній клінічній лікарні.

Після операційних втручань в стаціонарах області померло 798 хворих. Післяопераційна летальність у 2018 р. в стаціонарах області становить 0,89, (2016 р. – 0,93; 2017 р. – 0,81).

Післяопераційна летальність по стаціонарам Запорізької області
в порівнянні з аналогічними по Україні

Найменування 2016 2017 2018
Обл. Укр. Обл. Укр. Обл.
Всього 0,93 0,55 0,81 0,55 0,89
операції на нервовій системі 9,71 7,93 9,29 7,57 9,57
операції на органах дихання 3,58 2,24 2,45 2,07 3,18
операції на серці 2,11 1,74 2,97 2,00 2,52
операції на судинах 1,59 0,80 0,96 0,74 1,06
операції на органах травлення 3,53 1,86 2,98 1,79 3,31
операції на жіночих статевих органах 0,05 0,03 0,05 0,04 0,02
операції на кістково-м’язовій системі 0,75 0,58 0,77 0,55 0,79
операції на шкірі та підшкірній клітковині 0,28 0,24 0,21  0,25 0,34

Показник післяопераційної летальності по Запорізькій області (0,89) в 1,6 рази вище показника по Україні за 2017 р. (0,55).

По обласних закладах на протязі 3х років реєструється зниження показника післяопераційної летальності на 19,4%: 2016 р. – 0,98; 2017 р. – 0,89; 2018 р. – 0,79.

Термінова хірургічна допомога

Із загальної кількості операцій зроблених в стаціонарах (89897) в 2018 р., ургентних втручань – 5047. Питома вага ургентно оперованих хворих склала 5,61% (2016 р. – 6,04%; 2017 р. – 5,80%). В середньому по районах питома вага склала 8,12%, а по міським ЛПЗ – 6,26%. Найменший відсоток спостерігається по обласних ЛПЗ – 1,88%.

Загальна кількість термінових хірургічних оперувань в стаціонарах
області за 2016 по 2018 роки

2016 2017 2018 +/-, абс.ч.
Всього 5531 5311 5047 – 484
гостра непрохідність кишок 444 439 407 -37
гострий апендицит 2247 2158 2015 -232
проривна виразка шлунку 362 375 344 -18
шлунково-кишкова кровотеча 192 204 174 -18
защемлена грижа 534 540 579 45
гострий холецистит 943 879 866 -77
гострий панкреатит 203 183 190 -13
позаматкова вагітність 301 301 236 -65
травми внутрішніх органів 305 232 236 -69

Найбільша кількість термінових оперативних втручань проводиться з приводу гострого апендициту (2015 операцій), що складає 39,9% від усіх ургентних оперувань та гострого холециститу (866 операції) – 17,2%.

В порівнянні з 2016 р. зросла кількість термінових операцій з приводу защемленої грижі на 10,6% (2018 р.- 3,43 на 10 тисяч населення  2017 р. – 3,18; 2016 р. – 3,10); ), шлунково-кишкової кровотечі на 3,0% (2018р. – 5,45; 2017 р. – 5,92; 2016 р. – 5,29).

Зменшилась кількість ургентних оперувань з приводу:

–  травм внутрішніх органів та грудної черевної порожнини і тазу — на 23,1% (2018 р. – 1,63; 2017 р. – 1,65; 2016 р. – 2,12));

– позаматкової вагітності на 18,7% (2018 р. – 5,92; 2017 р. – 7,42; и 2016 р. – 7,28);

– гострого панкреатиту – на 14,3% (2018 р. – 10,15; 2017 р. – 10,56; 2016 р. – 11,84);

– гострого апендициту на 8,8% (2018 р. – 11,72; 2017р. – 12,42; 2016 р. – 12,85).

Всього в стаціонарах області померло після термінових операцій з гострою хірургічною патологією 172 хворих (2016 р. – 178; 2017 р. – 126). Показник післяопераційної летальності склав 3,41 (2016 р. – 3,22; 2017 р. – 2,37), за аналізуємий період зріс на 5,9%. По міських ЛПЗ летальність впродовж останніх трьох років зросла на 5,7% (2016р. – 3,53; 2017 р. – 2,68; 2018р. – 3,73).

32,8% хворих з гострою хірургічною патологією госпіталізовано пізніше 24 годин від початку захворювання (2568 із 7823). Відсоток хворих госпіталізованих несвоєчасно за аналізуємий період знизився на 2,0%, та становить у 2016р. – 33,49; 2017 р. – 33,26; 2018 р. – 32,83;. Показник по Україні 2017 р. – 31,42.

Питома вага хворих, доставлених до стаціонарів області пізніше
24 годин (%) в порівнянні з середньо-українськими показниками  

Найменування 2016 рік 2017 рік 2018 рік
Обл. Укр. Обл. Укр. Обл.
Всього 33,49 30,93 33,26 31,42 32,83
гостра непрохідність кишок 58,44 43,26 53,18 42,19 54,04
гострий апендицит 25,30 23,36 23,34 23,89 27,11
проривна виразка шлунку 22,43 18,18 19,95 20,47 23,66
шлунково-кишкова кровотеча 35,99 36,75 38,58 35,56 33,48
защемлена грижа 23,20 43,87 26,04 25,37 23,56
гострий холецистит 41,72 43,87 43,83 44,73 38,09
гострий панкреатит 41,14 39,11 40,25 39,01 39,22
позаматкова вагітність 12,96 21,41 9,97 21,97 14,41
травми внутрішніх органів 14,52 17,97 18,47 18,36 18,57

За період з 2016 р. по 2018 р. зріс відсоток хворих, доставлених в стаціонари пізніше 24 годин при травмах внутрішніх органів грудної та черевної порожнини з 14,52% до 18,57%.

Як негативне слідство пізньої доставки хворих, є післяопераційна летальність при пізній госпіталізації.

На показники летальності при пізній госпіталізації впливає той фактор, що багато ургентних пацієнтів поступає у хірургічний стаціонар із запущеними та ускладненими формами хвороб, що позначається як на ранніх, так і віддалених результатах лікування.

Післяопераційна летальність при пізній госпіталізації
по Запорізькій області в порівнянні з середньо -державними показниками

Найменування 2016 рік 2017 рік 2018 рік
Обл. Укр. Обл. Укр. Обл.
Всього 6,78 2,24 4,60 2,12 6,11
гостра непрохідність кишок 9,06 5,56 5,28 4,83 8,73
проривна виразка шлунку 32,50 14,56 25,35 12,25 23,46
шлунково-кишкова кровотеча 22,50 7,68 18,31 7,86 26,53
гострий холецистит 2,75 0,63 0,46 0,66 0,27
гострий панкреатит 17,36 15,35 19,47 17,19 27,59
защемлена грижа 8,80 0,63 4,20 2,30 3,68
травми внутрішніх органів 6,82 3,17 4,88 2,63 15,56

Післяопераційна летальність при пізній госпіталізації знизилась в порівнянні з показником 2016 р. на 9,9 % (2018 р.- 6,11; 2017 р. – 4,60; 2016 р. – 6,78).

За окремими видами оперативних втручання спостерігається зростання післяопераційної летальності при пізній госпіталізації при:

– травмах внутрішніх органів грудної та черевної порожнини і тазу в 2,3 рази (2018 р. – 15,56; 2017 р. – 4,88; 2016 р. – 6,82);

– гострому панкреатиті — в 1,6 рази (2018 — 27,59; 2017 — 19,47; 2016 р. – 17,36);

– шлунково-кишковій кровотечі — на 17,9% (2018 р. – 26,53; 2017 р. – 18,31; 2016 р . – 22,50).

          Поширеність захворювань серед всього населення області

 За 2018 рік амбулаторно-поліклінічними закладами системи МОЗ по Запорізькій області серед всього населення було зареєстровано 2502274 захворювання. Протягом трьох останніх років рівень поширеності захворювань серед всього населення області зменшилась на 5,3 %: 2016 р. – 15336,90 на 10 тисяч всього населення (2688331 захворювання); 2017 р.-14887,70 (2588523 захворювання); 2018 р. – 14527,99 (2502274 захворювання). Показник поточного року є нижчим загальнодержавного рівня (2017 рік — 17137,65) – на 15,2%.

Структура поширеності за основними  класами хвороб
серед всього населення Запорізької області

В структурі поширеності серед всього населення традиційно високу питому вагу складають хвороби системи кровообігу. В цілому структура має наступний вигляд:

на першому місці – хвороби системи кровообігу – 35,7% серед усіх зареєстрованих захворювань, на другому – хвороби органів дихання – 21,6%; на третьому – хвороби ендокринної системи – 5,3%.

За аналізуємий період зростання показника поширеності захворювань відмічається серед таких класів : «хвороби ендокринної системи» – на 5,7% (2016 р. – 727,80; 2017 р. – 740,58; 2018 р. – 769,44); «інфекційні та паразитарні хвороби» – на 2,7% (2016 р. – 375,00;  2017 р. – 389,65; 2018 р. – 385,04); «хвороби сечостатевої системи» – на 0,8% (2016 р. – 738,80; 2017 р. – 691,68; 2018 р. – 744,79).

Зниження рівня поширеності спостерігається серед наступних класів: «хвороби системи органів дихання» – на 12,4% (2016 р. – 3578,50; 2017 р. – 3304,46; 2018р. – 3135,88); «хвороби шкіри та підшкірної клітковини» – на 11,7% (2016 р. – 450,50; 2017 р. – 423,97; 2018 р. – 397,84); «хвороби вуха та соскоподібного відростку» – на 10,7% (2016 р. – 294,90; 2017 р. – 274,88; 2018 р. – 263,20).

З діагнозом встановленим вперше в житті серед всього населення області в 2018 р. зареєстровано 947566 захворювань. Показник первинної захворюваності у розрахунку на 10 тис. всього населення становить 5501,49 (2016 р. – 6203,80; 2017 р.- 5818,75). Впродовж трьох останніх років рівень захворюваності знизився, та є нижче показника по Україні (2017 р. – 6274,80) на 12,3%.

Структура первинної захворюваності за основними класами хвороб
серед всього населення

В структурі захворюваності серед всього населення традиційно високу питому вагу складають хвороби органів дихання. В цілому структура має наступний вигляд:

на першому місці – хвороби органів дихання – 50,3% серед усіх зареєстрованих захворювань, на другому – хвороби сечостатевої системи – 6,8%; на третьому – травми та отруєння – 6,2%.

Протягом аналізуємого періоду зростання рівня первинної захворюваності (в розрахунку на 10 тис. відповідного населення) не спостерігається.

Зменшення показника захворюваності відбулось по таких класах: «новоутворення» – на 26,5% (2016 р. – 116,60; 2017 р. – 87,86; 2018 р. – 85,70); «хвороби органів травлення» – на 20,5% (2016 р. – 164,00; 2017 р. – 139,20; 2018 р. – 130,38); «хвороби крові, кровотворних органів» – на 14,3% (2016 р. – 18,60; 2017 р. – 18,30; 2018 р. – 15,94); «хвороби органів дихання» – на 13,8% (2016 р. – 3191,90; 2017 р. – 2925,15; 2018 р . – 2750,91).

     Поширеність та захворюваність серед дорослого населення області

За 2018 рік амбулаторно-поліклінічними закладами системи МОЗ по Запорізькій області серед дорослого населення було зареєстровано 2020669 захворювань. За останні три роки рівень поширеності захворювань серед дорослого населення області знизився на 3,7%: 2016 р. – 14690,10 на 10 тисяч дорослого населення (2144526 захворювань); 2017 р. – 14392,27 (2078976 захворювань); 2018 р. – 14152,94. Показник поточного року є нижчим загальнодержавного рівня (2017 р, – 17063,45) на 17,1%.

Поширеність захворювань серед дорослого населення Запорізької області
за основними класами хвороб

В структурі поширеності захворювань серед дорослого населення області за класами хвороб протягом трьох останніх років рангові місця займають: хвороби системи кровообігу – 43,8% серед усіх зареєстрованих захворювань, хвороби органів дихання – 11,7%; хвороби ендокринної системи – 6,1%; хвороби сечостатевої системи – 5,8%.

В динаміці за три останні роки зростання рівня поширеності захворювань (в розрахунку на 10 тис. відповідного населення) спостерігається серед класів: «інфекційні та деякі паразитарні хвороби – на11,3% (2016 р. – 281,10; 2017 р. – 298,39; 2018 р. – 312,77); «хвороби ендокринної системи» – на 7,0% (2016 р. – 811,1; 2017 р. – 828,30; 2018 р. – 867,63); «хвороби сечостатевої системи» – на 1,1% (2016 р. – 817,50; 2017 р. – 761,36; 2018 р. – 826,59).

Максимальне зниження: «хвороби органів дихання» – на 13,8% (2016 р. – 1914,20; 2017 р. – 1744,89; 2018 р. – 1650,98); «хвороби вуха та соскоподібного відростку» – на 11,8% (2016 р. – 270,40; 2017 р. – 254,27; 2018 р. – 238,36); «хвороби шкіри та підшкірної клітковини» – 11,0% (2016 р. – 401,40; 2017 р. – 381,24; 2018 р. – 357,05).

З діагнозом встановленим вперше в житті серед дорослого населення в 2018 р. зареєстровано 541449 захворювань. Показник первинної захворюваності у розрахунку на 10 тис. дорослого населення становить 3792,36 (2016 р. – 4288,80; 2017 р. – 4031,34). Впродовж трьох років рівень захворюваності зменшився на 11,6%, та є меншим показника по Україні (2017 р. – 4821,22) – на 21,3%.

Зростання показників первинної захворюваності (в розрахунку на 10 тис. дорослого населення) відмічається по класах:

– «розлади психіки та поведінки» – на 2,5% (2016 р. – 23,30; 2017 р. – 24,87; 2018 р. – 23,89);

– «інфекційні та деякі паразитарні хвороби» – на 2,2% (2016 р. – 143,10; 2017 р. – 150,33; 2018 р. – 146,29);

– «хвороби ендокринної системи» – на 1,0% (2016 р. – 71,30; 2017 р. -73,40;  2018 р. – 72,00).

Зниження даного показника відмічається серед наступних класів:

– «новоутворення» – на 26,7% (2016 р. – 134,30; 2017 р. – 100,90; 2018 р. – 98,44);

– «хвороби органів травлення» – на 25,9% (2016 р. – 133,60; 2017 р. – 108,47; 2018 р. – 98,97);

– «хвороби крові та кровотворних органів» – на 20,9% (2016 р. – 5,80; 2017 р. – 5,79; 2018 р. – 4,59);

– «хвороби органів дихання» – на 17,9% (2016 р. – 1514,30; 2017 р. – 1355,14;  2018 р. – 1243,73).

Структура первинної захворюваності за класами хвороб

В структурі поширеності та первинної захворюваності протягом останніх років перші рангові місця займали «хвороби системи кровообігу» та «хвороби органів дихання», доцільно розглянути дані класи хвороб в розрізі окремих їх нозологічних форм:

– найбільш вагому частку усіх зареєстрованих захворювань за класом «хвороби системи кровообігу» складає гіпертонічна хвороба (всі форми) – 46,6%, або 2885,81 на 10 тисяч дорослого населення. Протягом аналізуємого періоду показник поширеності за даною нозологічною формою знизився на 1,1%, а показник первинної захворюваності в 2018 році (123,64), залишається майже на одному рівні в порівнянні з 2016 р. (123,30), та є нижчим від показника 2017 р. (127,46);

– 31,9 % від усіх зареєстрованих хвороб системи кровообігу займає ішемічна хвороба серця. Протягом аналізуємого періоду рівень поширеності за даною нозологією становить в 2018 р. – 1974,77 на 10 тисяч відповідного населення, це на 1,3 % нижче за показник 2016 р. – 2001,10;

– поширеність і захворюваність на гострий інфаркт міокарду серед дорослого населення області в 2018 році складає 13,06 на 10 тисяч відповідного населення, що нижче показника 2016 року (15,30) на 14,6% та вище загальнодержавного за 2017 рік (11,72) на 11,4%;

– показник поширеності цереброваскулярних хвороб за аналізуємий період знизився на 3,1% (2018 р. – 1080,67; 2017 р. – 1094,57; 2016 р. – 1115,20), є вищим показника по Україні за 2017 рік (724,61) – на 49,1%, і складає 17,4% від усіх зареєстрованих хвороб системи кровообігу;

– поширеність і захворюваність на інсульти серед дорослого населення області в 2018 році в порівнянні з 2016 роком знизився на 6,1% (2016 р. – 40,80; 2017 р.- 38,43; 2018 р. – 38,33), та є вище показника по Україні за 2017 р. (27,87) на 37,5%.

Рівень поширеності захворювань на бронхіальну астму серед дорослого населення зріс на 6,2%: з 60,00 в 2016 році до 63,70 в 2018 році, і є вищим показника по Україні за 2017 рік (50,42) на 26,3%.

На кінець 2018 року в закладах охорони здоров’я Запорізької області під диспансерним наглядом перебувало 1092048 хворих, або 6340,34 на 10 тисяч всього населення (2016 рік – 6457,50; 2017 рік — 6442,14). Протягом аналізуємого періоду рівень диспансеризації серед всього населення області відмічається тенденція до зниження на 1,8.

  РІВЕНЬ ТРАВМАТИЗМУ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ

Травматизм є проблемою державного значення, оскільки займає провідні місця в структурі захворюваності населення, інвалідності і смертності та призводить до великих економічних, матеріальних збитків суспільства.

  Травматизм серед всього населення

Всього за 2018 рік серед населення області зареєстровано 58400 випадків травм та отруєнь, що складає 339,10 (на 10 тисяч відповідного населення). Показник 2018 року, у порівнянні з 2016 роком, знизився на 5,2% (2016 р. – 62692 випадки, або 357,70), і є нижче показника по Україні за 2017 рік (400,1) на 15,2%.

За видом травматизму найбільш чисельну групу складає побутовий (44446 випадків), питома вага якого – 76,1% від загальної кількості травм. У порівнянні з 2016 роком частота побутових травм в розрахунку на 10 тис. населення знизилась на 5,7% (2016 р. – 273,60; 2017 р. – 273,50; 2018 р. – 258,00).

На другому місці – вуличний травматизм (11486 випадків), що складає 19,7% від усіх травм та отруєнь. Протягом 2016- 2018 рр. спостерігається зниження вуличного травматизму на 3,6% (2016 р. – 69,20; 2017 р. – 75,30; 2018 р. – 66,7).

На третьому місці – спортивний травматизм – зареєстровано 779 травм, що складає 1,3% від загальної кількості травм та отруєнь, має тенденцію до зростання за 2018 рік на 2,3% (2016 рік — 4,40; 2017 рік — 4,90; 2018 рік – 4,50). Україна 2017 р. – 5,8.

На четвертому місці – дорожньо-транспортний травматизм – зареєстровано 555 травм, або 1,0% від загальної кількості травм та отруєнь, має тенденцію до зниження на 17,9% (2016 рік — 3,90; 2017 рік — 3,50; 2018 рік — 3,20). Показник травматизму за рубрикою “інші травми” знизився на 25,0%: 2016 р. – 0,8 на 10 тисяч всього населення області; 2017 р. – 0,6; 2015 р. – 0,6 В більшості регіонів області випадків іншого травматизму не зареєстровано.

Травматизм серед дорослого населення

Всього за 2018 рік серед дорослого населення області зареєстровано 43681 випадок травм та отруєнь, що складає 306,0 (на 10 тисяч дорослого населення). У порівнянні з 2016 роком спостерігається зниження рівня травматизму на 6,6% (2016 р. – 47833 випадки, або 327,7). Питома вага травматизму серед дорослого населення (18 років і старші) від загальної кількості травм – 74,8%.

В структурі травматизму серед дорослого населення:

Перше місце посідає побутовий травматизм – 254,4 (на 10 тисяч дорослого населення), або 83,2%;

Друге місце – вуличний травматизм – 45,8, або 15,0%;

Третє місце – дорожньо-транспортний травматизм – 3,3, або 1,1%;

Четверте місце – спортивний травматизм (1,0) та промисловий – 0,8 або 0,3%.

 Спеціалізована допомога населенню Запорізької області

 Онкологічна служба

В Запорізькій області, як і в Україні спостерігається стала тенденція до зростання онкологічної патології серед населення. В 2018 році було зареєстровано 6661 нових випадків захворювань злоякісними новоутвореннями, що становить 386,70 на 100 тис. населення (2016 р. – 6704  захворювань, показник – 382,50; 2017 р. – 6592 захворювання, показник — 379,10) – відмічається зріс на 1,1%.

Питома вага виявлених злоякісних новоутворень при профоглядах зменшилась на 2,5 % з 31,7% в 2016 р. до 29,2% у 2018 році (Україна 2017 р. – 28,3%). Пізня діагностика, в тому числі візуальних локалізацій, є масовим явищем. Кожна четверта пухлина діагностується при наявності віддалених метастазів (ІV стадія процесу).

Протягом вище означеного періоду відсоток хворих з IV стадією теж майже не змінився (в 2018 р. – 17,9% ; в 2017 р. – 17,5%; в 2016 р. – 17,5%). Показник по Україні 2017 р. – 16,6 %.

У порівнянні з 2016 р. питома вага занедбаних випадків раку молочної залози знизилась, з 26,3% (176 випадків ІІІ-ІV стадії зі 670 зареєстрованих) до 24,9% (162 випадки III-ІV стадії зі 651 зареєстрованих в 2018 р.; в 2017 р. – 181 випадок Ш-IV cтадії з 631 зареєстрованих – 28,7%).

У порівнянні з 2016 р. питома вага занедбаних випадків раку шийки матки Ш-ІVстадії зросла з 23,2% (36 випадків ІІІ-ІV стадії з 155 зареєстрованих) до 27,7% (33 випадки III-IV стадії зі 119 зареєстрованих: в 2017 р. – 25 випадків Ш-IV cтадії з 145 зареєстрованих – 17,2%).

Серед всього населення області рівень смертності від злоякісних новоутворень знизився на 1,5%, з 193,8 на 100 тис. населення (3397 випадків) в 2017 р. – 184,6 ( 3210 випадків) до 190,8 (3287 випадків) за 2018 р.

Таким чином, в Запорізькій області відмічається тенденція до зростання онкологічної патології серед населення. Стан медичної допомоги онкологічним хворим в області не можна визнати задовільним. Особливо це стосується діагностики злоякісних пухлин. Необхідно також приділити увагу проблемі лікування онкологічних хворих, насамперед, забезпеченню регіональних спеціалізованих закладів діагностичним та лікувальним обладнанням, та препаратами хіміотерапії.

Протитуберкульозна служба

 На 4,4% знизилась поширеність на всі форми активного туберкульозу: з 110,80 на 100 тис. населення (1943 захворювання) в 2016 р. до 105,9 (1824 захворювання) в 2018 р. Показник по Україні за 2017 р. – 76,60.

За 2018 р., в порівнянні з 2016 р., по області спостерігається зниження поширеності на активні форми туберкульозу легень на 5,3%: з 103,40 на 100 тис. населення (1812 випадків) до 97,90 (1687 випадків).

Поширеність на бацилярні форми знизилась на 8,0%, і складає 61,00 на 100 тис. населення (1050 випадків) у 2016 р., та 66,30 (1163 випадки) в 2018 р.

Показник захворюваності на всі форми туберкульозу серед населення області зріс на 1,0%, і складає 61,40 на 100 тис. населення (1057 випадків) в 2018 р., проти 60,80 (1066 випадки) в 2016 р.

На 2,6% зросла захворюваність на туберкульоз легень, і складає 55,70 на 100 тис. населення (959 випадків) у 2018 р., проти 54,30 (951 випадок) у 2016 р.

Смертність від усіх форм туберкульозу знизилась на 26,3%, і складає 10,10 на 100 тис. населення (174 випадки) в 2018 р., проти 13,70 (240 випадків) в 2016 р.

Психіатрична служба

 Поширеність психічних розладів на диспансерному та консультативному обліку у порівнянні з 2016 р. зросла на 1,2% та становить в розрахунку на 10 тис. населення: 2016 р. – 256,5; 2017 р. – 256,7; 2017 р. – 259,5.

Захворюваність розладами психіки та поведінки за аналізуємий період зросла на 12,4 % та становить на 10 тис. населення: 2016 р. – 18,5; 2017 р. – 19,1; 2018 р. – 20,8.

Наркологічна служба

 Захворюваність на наркопатологію зросла на 9,1%, і становить 7,2 на 10 тис. населення у 2018 р., проти 6,6 у 2016 р.; 2017 р. – 6,9.

В порівнянні з 2016 р. показник захворюваності на хронічний алкоголізм зріс на 12,8%, і складає 4,4 на 10 тис. населення у 2018 р. проти 3,9 в 2016 р.

Захворюваність на алкогольні психози серед населення області незмінна на 10 тис. населення в 2016 р., 2017 р. та в 2018 р – 0,5.

На 4,5% зросла захворюваність на наркоманію: з 2,2 на 10 тис. населення в 2016 р., до 2,3 в 2017 р. та 2018 рр.

У порівнянні з 2016, 2017 та 2018 роками  загальна наркологічна поширеність серед населення Запорізької області зросла на 2,1% і становить у розрахунку на 10 тис. населення: 2016 р. – 144,4, 2017 р. – 144,8, 2018 р. – 147,4. Поширеність на хронічний алкоголізм майже на одному рівні: 106,4 на 10 тис. населення в 2016 р. та 105,8 в 2018 р.

Поширеність на алкогольні психози: протягом 2016 – 2018 років остається незмінною (0,9 на 10 тис. населення в 2016 р., в 2017р. – 1,1; 2018 р. – 0,9).

Рівень поширеності на наркоманію збільшився на 9,7 % і становить 40,6 в 2018 р., проти 37,0 в 2016 р., (в 2017 р. – 38,9).

Шкірно – венерологічна служба

 За 2018 р. рівень захворюваності на сифіліс по Запорізькій області склав 8,4 на 100 тис. населення (145 випадків), що на 30,0 % нижче за показник 2016 р. – 12,0 (211 випадків).

Показник захворюваності гонореєю знизився в 2,4 рази і становить 2,5 на 100 тис. нас. (44 випадки) в 2018 р., проти 5,9 (105 випадків) в 2016 р.

Рівень захворюваності мікозами в цілому по області зріс на 2,8 % і становить 69,6 (1199 випадків) на 100 тис. населення в 2018 р., проти 67,7 (1187 випадків) в 2016 р.

У порівнянні з 2016 р. рівень захворюваності коростою знизився на 12,5 %, і становить 12,6 ( 217 випадків) на 100 тис. нас. в 2018 р., проти 14,4 ( 252 випадки) в 2016 р.

 ВІЛ – інфікованість та захворюваність на СНІД

 За період епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією у Запорізькій області з 1987 р., станом на 01.01.2018 р. зареєстровано 9747 випадків ВІЛ- інфекції серед населення області, у тому числі 4041 випадок захворювання на СНІД .

Рівень захворюваності на ВІЛ-інфекцію в 2018 р. у порівнянні з 2016 р. знизився на 1,2 % і склав 40,52 на 100 тис. населення (699 осіб), проти 41,02 (721 осіба).

На 31,3 % знизилась захворюваність на СНІД (2016 р. – 25,44 на 100 тис. населення області; 2017 р. – 21,91; 2018 р. – 17,47).

Показник смертності хворих на СНІД в 2018 р. зріс на 6,7 %, і склав 8,71 на 100 тис. нас., проти 8,16 в 2016 р.

За аналізуємий період рівень поширеності ВІЛ-інфекції збільшився на 4,6% і становить 260,4 на 100 тис. населення в 2018 р., проти 248,9 в 2016 р.

Показник поширеності захворювань на СНІД збільшився на 17,8 % та становить 104,70 на 100 тис. населення в 2018 р., проти 88,88 в 2016 р.