Педіатрія за 2018 рік

 Демографічна ситуація
(за даними Головного управління статистики)

 За даними Головного управління статистики у Запорізькій області станом на 01.01.2019  чисельність дитячого населення віком 0-17 років складає 294644, що становить 17,1% від усього населення області.

 Чисельність дитячого населення Запорізької області віком
 0-17 років станом на 01.01.2016-2018 за віковими категоріями  

  2016 2017 2018 +/-, абс.ч. +/-, %
Все населення 1752853 1738699 1722382 -30471 -1,7
Діти 0-17 р. 293007 294190 294644 +1637 +0,6
Діти 0-14 р. 252181 253935 253177 +996 +0,4
Діти 15-17 р. 40826 40255 41467 +641 +1,6

В порівнянні з 2016  кількість дитячого населення збільшилась на 1637, або на 0,6%, за рахунок вікової групи дітей 0-14 років (збільшення на 996 або 0,4%), та дітей 15-17 років (збільшення на 641, або 1,6%).

Розподіл дитячого населення області за місцем проживання на протязі трьох років стабільний. Питома вага дитячого міського населення області у 2018  складає 74,6% (2016 – 74,3%, 2017 – 74,4%); сільського – 25,4% (2016 – 25,7%, 2017  – 25,6% ).

В статевій структурі всього дитячого населення 0-17 років, переважають хлопчики – 51,5% (2016  – 51,5%, 2017  – 51,5%);  дівчата – 48,5% (2016 – 48,5%, 2017 – 48,5%).

 Смертність дітей віком до 1 року
(за місцем реєстрації, за оперативними даними)

 Рівень смертності дітей віком до 1 року надзвичайно чутливо реагує на зрушення в соціально-економічному та санітарному стані країни, медичному обслуговуванні, економічних умовах, способі життя різних верств населення.

За місцем реєстрації в Запорізькій області, за 2018  в цілому по Запорізькій області померло 109 дітей першого року життя, показник малюкової смертності – 8,16 на 1000 народжених.

Протягом останніх трьох років показник малюкової смертності коливається по роках: 2016 – 2017 – майже без змін, 2017-2018  – збільшився на 25,2% (2016  – 6,51; 2017  – 6,52; 2018  – 8,16).

В розрізі окремих регіонів області в 2018  спостерігається значне коливання показника від найменших – у Вільнянському р-ні (2,65), Приморському р-ні (3,94), Більмацькому р-ні (6,06) та в м. Мелітополь (4,24), до найвищих – у В-Білозерському – (49,38), Розівському (18,87), Запорізькому (18,18), Токмацькому (17,86) районах. Не зареєстровано смерть дітей в районах: Н-Миколаївському, Оріхівському.

З 109 дітей першого року життя, які померли по Запорізькій області в 2018:

– 40, або 36,7% – померло у перші 0 – 6 днів після народження (ранній неонатальний період);

– 20, або 18,3% – 7-27 днів (пізній неонатальний період);

– 49, або 44,9% – 28 днів до 1 року (постнеонатальний період).

На протязі трьох років спостерігається коливання по роках  складових малюкової смертності:

  • постнеонатальної смертності: 2016-2017 – зменшення на 17,4%; 2017 – 2018 – збільшення в 1,5 рази (2016 – 2,88 на 1000 народжених; 2017 – 2,38; 2018 – 3,67),
  • рання неонатальна – 2016-2017 – збільшення на 28,9%; 2017-2018 – майже без змін (2016 – 2,32 на 1000 народжених; 2017 – 2,99; 2018 – 3,00).

Неонатальна смертність – протягом трьох років має тенденцію до збільшення: 2016 – 2017 – на 14,0%; 2017-2018 – на 8,5% (2016 – 3,63 на 1000 народжених; 2017 – 4,14; 2018 – 4,49).

Структура смертності дітей першого року життя за причинами, за 2018   розподілилась наступним чином:

– на першому місці – окремі стани, які виникають в перинатальному періоді – 49,5% серед усіх причин смерті, або 40,45 на 10000 народжених живими;

– на другому – вроджені аномалії – 26,6%, або 21,72;

– на третьому місці – симптоми, ознаки та інші відхилення від норми – 7,3%, або 5,99;

– на четвертому – інфекційні та паразитарні хвороби – 5,5%, або 4,99;

– на п’ятому – травми та отруєння, хвороби системи кровообігу – по 3,7%, або 3,00;

– на шостому – хвороби нервової системи, інфекційні та паразитарні хвороби – по 1,8%, або 1,50.

Протягом трьох років по Запорізькій області зареєстровано збільшення смертності по класах: хвороби системи кровообігу – в 4,8 рази (2016 – 0,63; 2017 – 1,36; 2018 – 3,00); вроджені аномалії – в 1,9 рази ( 2016 – 11,27; 2017 – 13,59; 2018 – 21,72); симптоми, ознаки та інші відхилення від норми – в 1,6 рази ( 2016 – 3,76; 2017 – 4,76; 2018 – 5,99); хвороби органів дихання – на 43,5% (2016 – 3,13; 2017 – 1,36; 2018 – 4,49); окремі стани, які виникають в перинатальному періоді – на 21,9% (2016 – 33,19; 2017 – 36,69; 2018 – 40,45).

Зменшення показника по класах: інфекційні та паразитарні хвороби – в 3,8 рази (2016 – 5,64 на 10 тис. народжених живими; 2017 – 4,08; 2018 – 1,50); хвороби нервової системи – в 2,1 рази (2016 – 3,13 на 10 тис. народжених живими; 2017 – 0,68; 2018 – 1,50); травми та отруєння – на 4,2% (2016 – 3,13; 2017 – 1,36; 2018 – 3,00).

За місцем смерті дітей в 2018 – в акушерських стаціонарах померло 37 дитина (33,9%), в педіатричних стаціонарах – 57 (52,3%), поза стаціонаром 15, або 13,8% від усіх померлих віком до 1 року.

Смертність серед дітей 0-17 років
 (за місцем реєстрації, за оперативними даними)

 За 2018  в цілому по Запорізькій області, за оперативними даними, померло 184 дитини віком 0-17 років, з них, 109 (59,2%) – у віці до 1 року життя. В 2016 – 183 дітей, з них – 104, або  56,8% – до 1 року життя; 2017 – 181 дитина, з них, 96, або 53,0% – до 1 року.

Показник смертності дітей 0-17 років протягом трьох років коливається по роках: 2016 – 2017 – зменшився на 1,6%; 2017-2018 – збільшення на 1,5% (2018 – 6,24 на 10 тис. дит. насел.; 2017 – 6,15; 2016 – 6,25).

Всього по містах зареєстровано 78 випадків смерті дітей; по районах – 93. Показник смертності по містах (4,57 на 10 тис.) нижче ніж по районах (7,51) в 1,6 рази.

Впродовж 2018 найвищі показники смертності дітей віком 0-17 років зареєстровано в районах: В-Білозерському (24,26), Запорізькому (14,13), Чернігівському (12,33), Токмацькому (11,76) та м. Мелітополь (12,04),  найнижчі – в м. Енергодар (2,59), та районах: Приморському (1,87), Вільняському (3,33), Василівському (3,39).

Структура смертності дітей 0-17 років виглядає наступним чином:

  • на першому місці – окремі стани, які виникають в перинатальному періоді – 29,3% від усіх померлих дітей 0-17 років, що складає 1,83 на 10 тис. насел;
  • на другому місці – травми та отруєння – 21,2% з показником 1,32;
  • на третьому – вроджені аномалії – 18,5%, або 1,15;
  • на четвертому – новоутворення – 6,5%, або 0,41;
  • на п’ятому – хвороби нервової системи – 6,0%, або 0,37.

 Смертність серед дітей 15-17 років
(за місцем реєстрації, за оперативними даними)

 В віковій категорії 15-17 років у 2018  померло 14 дітей (2016 – 23; 2017  – 15).

Показник смертності підлітків 15-17 років в цілому по Запорізькій області за 2018  складає 3,38 на 10 тис. підлітків 15-17 років.

У структурі причин смертності підлітків:

–  на першому місці – травми та отруєння, новоутворення – по 35,7% серед усіх причин смерті підлітків, або  1,21 на 10 тис. дітей 15-17 років;

– на другому – хвороби нервової системи, інфекційні та паразитарні хвороби, симптоми, ознаки та інші відхилення від норми, хвороби органів травлення – по 7,1%, або 0,24.

Найвищі показники смертності підлітків віком 15-17 років в 2018 спостерігаються  в районах: Більмацькому (18,55); Оріхівському (16,61); серед міст – м. Мелітополь – 14,90.

 Захворюваність серед дітей першого року життя

У 2018 амбулаторно – поліклінічними закладами Запорізької області серед дітей першого року життя зареєстровано 24879 захворювань (2016 – 32125; 2017 – 29373).

Показник захворюваності в розрахунку на 1 тис. дітей першого року життя в цілому по області у 2018 складає 1889,64. Впродовж трьох років показник захворюваності серед дітей першого року життя по області зменшився на 5,2% (2016 – 1992,68; 2017  – 1991,79), та є вищим ніж по Україні за 2017  (1495,37) на 26,4%.

Стабільне зменшення протягом останніх трьох років  захворюваності дітей першого року життя зареєстровано в районах: Веселівському – в 2,6 рази (2016 – 2203,39; 2017 – 1496,82; 2018 – 839,12), ),  Василівському – на 46,5% (2016 – 1368,35; 2017 – 912,43; 2018 – 732,01), Вільнянському – на 45,5% (2016 – 1676,62; 2017 – 1153,325; 2018 – 914,56), Токмацькому – на 36,4% (2016 – 1708,51; 2017 – 1832,08; 2018 – 1085,85), Приазовському – на 34,4% (2016 – 2469,61; 2017 – 1851,85; 2018 – 16,21,17), Пологівському – на 27,6% (2016 – 1118,28; 2017 – 1193,39; 2018 – 809,89), Чернігівському – на 23,6% (2016 – 1800,00; 2017 – 1783,55; 2018 – 1374,41), та в містах: м. Енергодар – на 34,6% (2016 – 3381,31; 2017 р. – 3392,10; 2018 – 2210,02); м. Мелітополь – на 18,0% (2016 – 1672,64; 2017 р. – 1480,89; 2018 – 1370,97), м. Бердяськ – на 16,8% (2016 – 1635,80; 2017 – 1398,07; 2018 – 1360,30).

Стабільне збільшення в районах: Більмацькому – в 2,1 рази (2016 – 647,79; 2017 – 1228,80; 2018 – 1347,74), Запорізькому – в 1,6 рази (2016 – 973,72; 2017 – 1049,56; 2018 – 1562,44), Бердянському – в 1,6 рази (2016 – 903,03; 2017 – 1024,69; 2018 – 1421,38), Оріхівському – в 1,5 рази (2016 – 1678,98; 2017 – 2309,42; 2018 – 2556,74).

Показник по міським ЗОЗ складає 2216,49, по районним ЗОЗ – 1382,68.

В розрізі окремих територій Запорізької області найвищі показники зареєстровані в районах: В-Білозерському (2578,51 на 1 тис. дітей); Оріхівському (2556,74); м. Запоріжжя (2502,38); м. Енергодар (2210,02). Найнижчі в: Н-Миколаївському (674,85), Василівському (732,01), Пологівському (809,89) районах, серед міст –   м. Бердянськ  (1360,30), м. Мелітополь (1370,97).

Структура захворюваності дітей цієї вікової категорії в 2018 виглядає наступним чином: перше місце – хвороби органів дихання –  53,4% – від усіх класів   хвороб, або 1008,51 на 1 тис. дітей першого року життя; друге – окремі стани перинатального періоду  – 10,0%, або 188,52; третє – хвороби нервової системи – 4,0%, або 109,83; четверте місце хвороби ока та придаткового апарату – 3,8%, або 74,66; п’яте – хвороби  органів травлення, хвороби шкіри та підшкірної клітковини –  по 3,7%, або  70,71. Всі вказані класи хвороб становлять 78,6%, інші класи хвороб – 21,4%.

Захворюваність дітей першого року життя по Запорізькій області 

  показник на 1000 дітей

 Динаміка 2016/2018

(%)

2016 2017 2018
Всього 1992,68 1991,79 1889,64 -5,2
Інфекц.та празитарні хвороби 65,75 69,84 62,28 -5,3
Новоутворення 14,58 16,21 13,60 -6,7
Хвороби крові 66,81 73,10 69,80 4,5
Хвороби ендокр. системи 44,66 49,03 52,03 16,5
Хвороби нервової системи 86,96 109,24 109,83 26,3
Хвороби ока 71,40 69,57 74,66 4,6
Хвороби вуха 29,03 29,63 29,77 2,6
Хвороби системи кровообігу 5,33 7,12 5,85 9,8
Хвороби органів дихання 1136,62 1100,56 1008,51 -11,3
Хвороби органів травлення 68,05 75,20 70,71 3,9
Хвороби шкіри 74,99 69,78 70,64 -5,8
Хвороби кістк-м´яз. системи 20,16 16,48 16,48 -18,3
Хвороби сечостат. системи 28,16 34,99 34,03 20,9
Окремі стани 203,70 198,35 188,52 -7,5
Уроджені аномалії 61,16 56,96 67,07 9,7
Симптоми, ознаки 5,95 4,00 5,09 -14,5
Травми та отруєння 9,37 11,73 10,79 15,2

 Зменшення показника захворюваності дітей першого року життя  протягом трьох років спостерігалось  по класах:

хвороби кістково-м´язової системи – 18,3%;

симптоми, ознаки, та інші відхилення від норми – на 14,5%;

хвороби органів дихання – на 11,3%;

окремі стани які виникають в перинатальному періоді – на 7,5%;

новоутворення – на 6,7%;

хвороби шкіри  – на 5,8%.

По всіх інших класах зареєстровано зростання показника:

хвороби нервової системи – на 26,3%;

хвороби сечостатевої системи – на 20,9%;

хвороби ендокринної системи – на 16,5%;

травми та отруєння – на 15,2%;

хвороби системи кровообігу – на 9,8%;

уроджені аномалії – на 9,7%.

Грудне вигодовування

 На кінець 2018 під наглядом амбулаторно-поліклінічних закладів системи МОЗ по Запорізькій області число дітей які досягли 1 року складає 12853 (2016 – 15211; 2017 – 13137), за три роки кількість зменшилась на 2358, або 15,5%.

Грудне вигодовування дітей до 1-го року 

  Перебувало на виключно грудному годуванні
 до 3 місяців до 6 місяців
 Кількість Питома вага, %  Кількість Питома вага, %
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Україна 27,02 27,50         55,91 55,99
Запорізька область 3272 3293 3394 21,51 25,07 26,41 7775 7197 6884 51,11 54,78 53,56
Міські ЗОЗ 1696 1963 1956 18,04 22,90 25,51 4662 4545 4331 49,58 53,02 56,48
Районі ЗОЗ 1576 1330 1438 27,13 29,14 27,73 3113 2652 2553 53,60 58,11 49,24

Питома вага дітей по Запорізькій області, які з народження перебували на виключно грудному вигодовуванні до 3 місяців (26,41%) майже не відрізняється від показника по Україні (27,50%),  питома вага дітей, яких годували виключно груддю до 6 місяців (53,56) майже на рівні показника по Україні (55,99).

Поширеність захворювань дітей 0-17 років

У 2018 амбулаторно – поліклінічними закладами Запорізької області зареєстровано 481606 захворювань серед дітей 0-17 років (2016 р. – 543805; 2017 – 509547).

Показник поширеності хвороб в розрахунку на 1 тис. відповідного віку в цілому по області у 2018 складає – 1634,54 (2016 – 1855,95; 2017 – 1732,03) (Україна 2017 – 1747,67). Впродовж трьох років динаміка показника поширеності хвороб має терденцію до зниження на 11,9% (2016 – 1855,95; 2017 – 1732,03; 2018 – 1634,54).

У 2018 в структурі поширеності хвороб серед дитячого населення 0-17 років, місця розподілились наступним чином: на першому місці – хвороби органів дихання – 63,2% від усіх зареєстрованих хвороб, або 1033,12 на 1 тис. відп. нас.; на другому – хвороби ока та придаткового апарату – 4,8%, або 78,87;    на третьому місці – інфекційні хвороби – 4,5%, або 73,52 ; на четвертому місці – хвороби шкіри та підшкірної клітковини – 3,6%, або 59,55; на п’ятому  – травми та отруєння  – 3,1%, або 50,86. Всі вказані класи хвороб становлять 79,2%, інші класи хвороб – 20,8%.

 Захворюваність дітей  0 – 17 років

У 2018  амбулаторно – поліклінічними закладами Запорізької області, серед дітей 0-17 років зареєстровано 406118 хвороб з діагнозом встановленим вперше в житті, що складає 84,3% з усіх зареєстрованих хвороб.

Показник первинної захворюваності в розрахунку на 1 тис. відп. насел. в цілому по області в 2018 становить 1378,33 (2016 – 1574,48; 2017 – 1459,51). Впродовж 2016 – 2018 показник первинної захворюваності має терденцію до зниження на 12,5%, та є вищим середнього по Україні за 2017 (1291,69) на 6,7%.

Структура захворюваності серед дітей 0-17 років виглядає наступним чином: найбільшу питому вагу склали хвороби органів дихання – 72,9% від усіх   хвороб зареєстрованих вперше в житті, або 1005,42 на 1 тис. відп. насел.; на другому місці – інфекційні та паразитарні хвороби – 4,4%, або 60,17; на третьому – хвороби шкіри та підшкірної клітковини – 3,9%, або 54,22; на четвертому – травми та отруєння – 3,6%, або 49,96; на п’ятому – хвороби ока та придаткового апарату – 3,1%, або 42,99. Всі вказані класи хвороб становлять 87,9%, інші класи хвороб – 12,1%.

Інвалідизація дитячого населення Запорізької області

  До найбільш несприятливих у комплексі характеристик здоров’я та соціального благополуччя населення належать показники інвалідизація дітей віком до 17 років.

За даними державної звітності, в Запорізькій області, чисельність дітей – інвалідів (0-17 років) в цілому у 2018  склала 6929.

Впродовж 2016-2018 рівень інвалідизації дітей у віці 0-17 років збільшився на 1,8% і становить 235,2 на 10 000 дітей відповідного віку (2016 – 231,0; 2017 – 233,9; 2018 – 235,2).

Показник по області (235,2) за 2018  вище середньо українського за 2017 рік (208,8) на 12,6%.

В розрахунку на 10 000 відп. нас., показник інвалідизації по містах (252,9) вище від середнього по районах (207,4) на 21,9%. Також, переважну більшість інвалідів складають хлопчики – 57,7% від загальної кількості дітей – інвалідів; дівчатка – 42,3%.

Значно вищі середнього рівня показники інвалідизації в 2018 спостерігались в районах: Василівському (322,7 на 10000 відп. насел.), Оріхівському (270,7), та м. Запоріжжі (271,6).

Найнижчі коефіцієнти дитячої інвалідизації в районах: В-Білозерському (133,4), Мелітопольському (162,7), Веселівському (163,0).

В структурі інвалідизації за основними причинами, у 2018 перше рангове місце займають вроджені аномалії  – 26,6% від загальної кількості дітей-інвалідів 0-17 років, або 62,5 на 10000 дітей 0-17 р. Щодо регіонів області, де на протязі останніх років зберігався високий рівень інвалідизації від вроджених аномалій слід зазначити м. Запоріжжя (77,3 на 10000 дітей відпов. віку), Більмацький р-н (66,4), Запорізький р-н (67,8), Вілнянський р-н (65,5).

На другому місці у структурі причин інвалідизації – розлади психіки та поведінки – 22,6%, або 53,2. Найбільш високі показники в районах: Чернігівському (86,3); Михайлівському (69,2); та в м. Запоріжжя (63,2).

На третьому місці – хвороби центральної нервової системи – 15,5% від усіх причин, або 36,5. Значно вищий за середній по області, показник інвалідизації внаслідок хвороб центральної нервової системи в Оріхівському р-ні (65,9 на 10000 дітей 0-17 років), Якимівському р-ні (45,2), Михайлівському р-ні (47,3).

Дитяча інвалідність через хвороби ендокринної системи, розлади харчування, порушення обміну речовин займає четверте місце серед усіх причин інвалідності дітей 0-17 років. Питома вага дітей-інвалідів на дану патологію склала – 8,6%, або 20,1. Більше половини випадків інвалідності цього класу хвороб становить цукровий діабет – 60,9% від усіх дітей-інвалідів з хворобами ендокринної системи. В розрізі міст та районів області найвищі показники інвалідності по даному класу хвороб спостерігались у м. Енергодар (29,1), м. Запоріжжя (26,4), Веселівському р-ні (23,3), м. Мелітополь (20,7).

На п’ятому місці – хвороби вуха та сосковидного відростку – 6,6%, або 15,5 на 10 тис. відп. насел., з них втрата слуху (глухота) становить  – 69,9%.

Протягом останніх трьох років зростання рівня інвалідизації спостерігається по всіх містах області найбільше – м. Мелітополь – на 8,1%; м. Бердянськ – на 6,3%; та по таких районах: Запорізький – на 14,7%; Токмацький – на 13,1%; Приморський – 11,8%; Веселівський – 9,8%.

У 2018  кількість дітей 0-17 років, які вперше стали інвалідами склала 701 осіб (2016 – 770; 2017  – 761). Рівень первинної інвалідизації по Запорізькій області становить 23,8 на 10 тис. дітей 0-17 років, що є нижче за показник  2016  (26,3) на 9,5% (2017 – 25,9), та є вищим ніж по Україні за 2017 (21,6) на 10,2%.

Серед окремих регіонів області, найвищий рівень первинної інвалідності в м. Запоріжжя (28,9); м. Мелітополь (25,9); Михайлівському (29,1); Василівському р-ні (27,1); найменший в районах: Приазовському (5,9); В-Білозерському (6,1); Чернігівському (6,2).

Рівень травматизму серед дітей  0 – 17 років

Впродовж  2018 в області зареєстровано 14719 травм та отруєнь серед дітей 0 – 17 років. В порівнянні з аналогічним періодом 2016 (14859) кількість травмованих дітей зменшилась на 140 (0,9%).

Показник травматизму, в розрахунку  на 10 тис. дітей відповідного віку складає 499,6, що менше показника за 2016 (507,1)  на 1,5% (2017 р. – 516,1), та є меншим за показник по Україні за 2017 (509,5) на 1,9%.

Значно вище обласного (516,10) рівень травматизму зареєстрований в:   м. Енергодар (1497,6), м. Бердянськ (774,1); та по районах: Якимівському (993,0); В-Білозерському (606,4), Розівському (596,7), Оріхівському (594,0), К-Дніпровському (557,9), Василівському (555,6), найменші в: Чернігівському (114,1), Вільнянському (241,9), Бердянькому (248,0), Більмацькому (260,2)  районах.

Структура травматизму виглядає наступним чином: на першому місці – побутовий травматизм – 55,2% від загальної кількості травм, або 275,8 на 10 тис. дит. насел.; на другому – вуличний травматизм – 33,6%, або 168,0; на третьому – шкільний – 6,1%, або 60,5; на четвертому – спортивний – 4,3%, або 33,4; на п’ятому – дорожньо-транспортний – 0,6%, або 2,7.

Рівень побутового травматизму (275,8) є меншим ніж по Україні (309,7) на 10,9%. В 2018  найвищі показник побутового травматизму в: Якимівському р-ні (785,7); м. Енергодар (753,3); Оріхівському р-ні (554,5); Розівському р-ні (485,2.

Вуличних травм за 2018 було зареєстровано 4951. Рівень вуличного травматизму серед дітей Запорізької області за 2018 (168,0) є вищим ніж по Україні (152,9) на 9,9%. Найвищий рівень вуличного травматизму в 2018 зареєстровано в м. Енергодар (646,0); м. Бердянськ (306,0); Якимівському (180,8); Мелітопольському районі (164,7).

Шкільних травм в цілому по області – 902, рівень шкільного травматизму (60,5) є вищим ніж по Україні (37,1) в 1,6 рази. Найвищі показники – в м. Енергодар (152,2), Запорізькому (69,7), Василівському р-ні (63,0).

 Амбулаторно – поліклінічна допомога дітям 0 – 17 років

Загальне число відвідувань дітей 0 – 17 років до лікарів в            амбулаторно – поліклінічних закладах у 2018 складає – 3573678 (2016 – 4075820; 2017 – 3872390).

Показник кількості відвідувань на 1 дитину 0 – 17 років – 12,13 ( 2016 – 13,91; 2017 – 13,16) – менше показника за 2016 – на 12,8%. Найвищі показники відвідувань поліклінічних закладів відмічаються у: м. Енергодар (15,03); м. Бердянськ (12,97); та районах: Оріхівському (13,22), Василівському (12,02), Запорізькому (11,57). Найменші показники відвідувань у районах: Веселівському (4,31); Бердянському (5,98); Якимівському (7,22).

Число відвідувань лікарями хворих удома  (діти 0 – 17 років) у 2018 становить – 314607 , або 1,07 на 1 мешканця 0 – 17 років (2016 – 1,23; 2017 -1,14). В розрізі окремих територій області найвищі показники зареєстровані у м. Запоріжжі (1,59), м. Енергодар (1,35), Оріхівському р-ні  (1,76).

Повнота охоплення дітей 0-17 років

З 2018 закладами охорони здоров´я  Запорізької області було оглянуто 285861 дітей. Повнота охоплення профоглядами – 97,45% (2016 – 95,89%; 2017 – 96,29%).  100% повнота охоплення в м. Енергодар та районах: В-Білозерському, К-Дніпровському, Мелітопольському, Н-Миколаївському, Оріхівському, Пологівському, Приазовському. Найменший рівень – в м. Мелітополь (96,68%) та в Веселівському р-ні (83,21).

В результаті профілактичних оглядів дітей, було виявлено дітей зі зниженням гостроти:

– зі сколіозом – 7272 – 25,44 на 1000 оглянутих – більше ніж по Україні (15,40) в 1,7 рази;

– зору – 15241, або 53,32 на 1000 оглянутих – більше ніж по Україні (47,85) на 11,4%;

виявлено дітей з:

– слуху – 487, що складає 1,60 на 1000 оглянутих – що є менше ніж по Україні (1,74) на 8,0%;

– з дефектами мови – 7138 – 24,97 на 1000 оглянутих – більше ніж по Україні (18,62) на 34,1%;

–  з порушення осанки – 9844 – 34,44 на 1000 оглянутих – менше ніж по Україні (39,45) на 12,70%.

Протягом останніх трьох років показник виявлення переліченої патології у дітей Запорізької області майже не змінний.

Високі показники виявлення всіх патологій в:

– Вільнянському р-ні: зниження гостроти слуху – 0,97 на 1000 оглянутих; зниження зору – 17,07; дефекти мови – 2,36; сколіоз – 13,21; порушення осанки – 6,44;

– Чернігівському районі: зниження гостроти слуху – 1,37 на 1000 оглянутих; зниження зору – 16,47; дефекти мови – 29,50; сколіоз – 3,09; порушення осанки – 10,29.

При 100% показнику повноти охоплення профоглядами, спостерігаються найменші показники виявлення патологій в:

– Н-Миколаївському р-ні: зниження гостроти слуху – 0,85; зниження зору – 59,97; дефекти мови – 8,51; сколіоз – 5,53; порушення осанки – 38,28.

              Надання медичної допомоги дітям 0 – 17 років у стаціонарах

 За 2018 в стаціонарах Запорізької області було проліковано 64091 дітей       0 – 17 років (2016 – 74462; 2017 – 68292). З усіх 64091 госпіталізованих в 2018  дітей, 18105 (28,3%) – госпіталізовані в обласні ЗОЗ; 29379 (45,8%) – по містах ЗОЗ; 16607 (25,9%) – по районних ЗОЗ.

Показники госпіталізації дитячого населення (0-17 років)
по Запорізькій області за 2018
 

Кількість пролікованих дітей Питома вага, % Середня тривалість лікування Летальність
Всього 64159 100,0 8,87 0,19
Інфекційні хвороби 7736 12,1 9,08 0,05
Новоутворення 892 1,4 12,87 0,78
Хв. крові 587 0,9 6,46 0,51
Хв. ендок. системи 945 1,5 11,36
Розл. психіки 885 1,4 25,12
Хв. нервової системи 3151 4,9 11,61 0,19
Хв. ока 1563 2,4 7,85
Хв. вуха 815 1,3 7,98
Хв.сист. кровообігу 1293 2,0 10,12 0,08
Хв. орг. дихання 25397 39,6 7,99 0,01
Хв. орг. травлення 5119 8,0 6,59 0,02
Хв. шкіри 1963 3,1 8,04
Хв.кіст-м´яз. системи 1702 2,7 9,01
Хв. сечостат. системи 2672 4,2 10,77
Окремі стани 2740 4,3 12,19 2,01
Вроджені аномалії 2080 3,2 9,97 1,63
Симптоми, ознаки 80 0,1 3,76 1,25
Травми та отруєння 4173 6,5 6,91 0,22

Рівень госпіталізації (на 100 мешканців) складає 21,75 (2016 – 25,41; 2017 – 23,21) що на 6,2% більше ніж по Україні (20,49). Найвищий рівень госпіталізації серед міст зареєстровано в м. Бердянськ (22,93) та   м. Мелітополь (18,67); серед районів – в Приазовському (24,23); Якимівському р-ні (20,11); Оріхівському (19,60). Найменший – в районах: Бердянський (1,48); Розівському (6,75); Запорізькому (6,79).

З усіх пролікованих в стаціонарах області в 2018 дітей, 39,6% – з хворобами органів дихання; 12,1% – з інфекційними хворобами; 8,0% – з хворобами органів травлення; 6,5% – з травмами та  отруєннями.

На протязі останніх років середня тривалість лікування дітей 0-17 років майже не змінна, і у 2018 р. складає 8,87 дні (2016 – 8,88; 2017 – 8,99), та залишається вище ніж по Україні (8,66) на 2,4%. Найвища середня тривалість лікування в районах: Розівському р-ні (15,04); Н-Миколаївському (12,16);  Запорізькому (11,75); Чернігівський (9,66); найменша – в м. Бердянськ (4,65); та районах: Приморському (6,37), Бердянському (6,72).

Серед хвороб з якими було проліковано дітей 0-17 років у стаціонарах, найбільша тривалість лікування зареєстрована по класах: розлади психіки та поведінки (25,12 днів), окремі стани перинатального періоду (12,19),   новоутворення (12,87),  хвороби ендокринної системи (11,36), хвороби нервової системи (11,61), хвороби органів дихання (10,77).

Показник лікарняної летальності по області за 2018 складає (0,19), (2016 – 0,17; 2017 – 0,19) (Україна за 2017 – 0,20).

Показник по обласних ЗОЗ – 0,40 (2016 – 0,43; 2017 – 0,36); по міських ЗОЗ – 0,11 (2016 – 0,08; 2017 – 0,13); по районних ЗОЗ – 0,11 (2016 – 0,06; 2017 -0,08).

Хірургічна допомога дітям 0 – 17 років

 За 2018 в хірургічних стаціонарах області дітям проведено 9262 операцій, що складає  31,43 на 1000 дитячого населення (2016 –  9381, або 32,02; 2017 – 9765, або 33,19).

З усіх 9262 операцій по  Запорізької області:

–  42,2% (3912 операцій) – в обласних ЗОЗ;

– 48,8% (4517 операцій) – в містах області,  з них – 78,7% – 3555 – в м. Запоріжжя;

– 9,5% (833 операції) – в районах області.

Вище показника по міським ЗОЗ (26,44 на 1000 дітей) показник м. Запоріжжя (30,63); вище середньо районного (6,73) в районах: Якимівському (26,34); Мелітопольському (11,38); Бердянському (11,07); Василівському (12,53).

Найнижча кількість оперативних втручань в розрахунку на 1000 дітей в районах: Вільнянському (0,22); Н-Миколаївському (0,69); Г-Пільському (0,80); серед міст – в м. Енергодар (10,93).

В структурі оперативних втручань: –  перше місце посідають операції на шкірі та підшкірній клітковині – 23,2% від усіх виконаних оперативних втручань (7,29 на 1000 дитячого насел.);

– друге – операції на органах вуха, горла, носа  –  21,4% (6,71);

– третє – операції на органах травлення –  14,8% (4,64);

– четверте – інші операції – 14,7% (4,62);

– п’яте місце – операції на кісково-м´язової системи – 10,5% (3,31).

Впродовж трьох років показник кількості оперативних втручань на 1000 дитячого населення зменшилась на 1,8% (2016 – 32,02; 2017 – 33,19; 2018 – 31,43), та є вищою ніж по Україні (29,66) на 6,0%.

Перевищення кількості операцій по Запорізькій області над державними показниками спостерігається при більшості операцій:

– на органах зору (область – 3,32; Україна – 2,27);

– на нервовій системі (область – 0,31; Україна – 0,25);

– на органах дихання (область – 0,36; Україна – 0,17);

– на нирках (область – 0,32; Україна – 0,20);

– на шкірі (область – 7,29; Україна – 5,63).

Всього за 2018 в стаціонарах області після операцій померло 15 дітей   (13 – обласні ЗОЗ; 2 – міські ЗОЗ) (2016 – 24; 2017 – 22).

Показник післяопераційної летальності зменшився на 38,5% (2016 – 0,26; 2017 – 0,23; 2018 – 0,16).

З усіх 15 померлих після операцій дітей: 4 (26,7%) – на органах дихання; 10 (66,7%) – після операцій на органах травлення; 1 (6,67%) – інші операції.

В стаціонари області за 2018 в терміновому порядку було доставлено 727 дітей (2016 р. – 785; 2017 – 790). В розрахунку на 10 тис. відп. нас. показник кількості доставлених термінових хворих, в цілому, зменшився на 7,9% (2016 – 26,80; 2017 – 26,85; 2018 – 24,67).

Серед ургентної патології, з якою були доставлені діти до стаціонару, найбільшу питому вагу мають: гострий апендицит – 660 випадків, або 90,8% від усіх доставлених ургентних хворих; гостра непрохідність кишок – 14 випадків, або 1,9%; гострий  панкреатит – 13 випадків, або 1,8%; защемлена грижа – 12 випадків, або 1,7%.

Виконаних ургентних оперативних втручань – 683 (2016 – 747; 2017 – 742). Питома вага ургентних операцій, від загальної кількості всіх зроблених операцій, становить – 7,4% (2016 – 8,0%;2017 – 7,6%).

Впродовж 2018 зареєстрований 1 випадок смерті дитини після ургентних оперативних втручань, становить – 0,15 (Україна за 2017 – 0,05). Випадок смерті дитини після ургентних оперативних втручань відбувся при: травмі внутрішніх органів грудної та черевної порожнини і тазу в м. Мелітополь.

Кількість хворих дітей, які були доставлені до стаціонару пізніше 24 годин після початку захворювання, складає 183 (2016 – 127; 2017 – 127).

Серед усіх терміново – доставлених пізніше 24 годин, найбільша кількість хворих дітей, з патологією на гострий апендицит, що становить 170, або 92,9%