Демографічний стан населення Запорізької області за I півріччя 2019 року

Загальна чисельність постійного населення області за даними Головного управління статистики на 01.01.2019 р. − 1705047 осіб (на 01.06.2019 р. – 1697128 осіб). За даний період поточного року скорочення загальної чисельності населення області становить 7919 осіб, або 0,5%.
За аналогічний період 2018 р. скорочення загальної чисельності населення області складало 7180 осіб, або 0,4%.

Демографічна ситуація по області, як і в цілому по Україні, є однією з найбільш гострих соціальних проблем. Спостерігається високий рівень смертності та низький – народжуваності. За даними Головного управління статистики на 01.06. 2019 р. по області зареєстровано записів актів громадянського стану про народження живих дітей – 4803, про смерть – 12313. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 39 живонароджених. Показник смертності – 17,5 (на 1000 середньо-наявного населення) перевищує показник народжуваності − 6,8 (на 1000 середньо-наявного населення) в 2,6 рази, за аналогічний період 2018 р. в 2,3 рази. Природний убуток населення області складає 7510 осіб, або (-10,7).

Демографічні показники населення області на 01.06. 2018 – 2019 рр.
за даними Головного управління статистики
(на 1000 середньо-наявного населення)

     Все населення

Область

    Україна

        на 01.06.         2019 р.

 2018 р.

 2019 р.

Народжуваність

7,3

6,8

7,3

Смертність

16,8

17,5

15,0

Природний рух

-9,5

10,7

-7,7

Загальний коефіцієнт народжуваності  за звітний період знизився на 6,8% (на 01. 06. 2019 р. − 6,8; на 01. 06. 2018 р. – 7,3) на 1000 середньо-наявного населення. Показник народжуваності по Україні за аналогічний період 2019 р. – 7,3.

Найвищі показники народжуваності в районах:
В.-Білозерському – 10,3, Михайлівському − 9,1, К.-Дніпровському – 8,4, Г.- Пільському – 8,3, та м.Мелітополь − 8,5, найнижчі в районах: Токмацькому – 5,8, Н-Міколаївському – 6,0, Запорізькому – 6,1 та в м. Запоріжжя – 6,2.

Загальний коефіцієнт смертності в області зріс на 4,2% (на 01.06.2019 р. – 17,5; на 01.06.2018 р. − 16,8) на 1000 середньо-наявного населення. Показник смертності по Україні за аналогічний період 2019 р. − 15,0.

В розрізі регіонів області найбільші рівні смертності зареєстровані в районах:
Більмацькому – 25,8, Г.-Пільському – 23,9, Чернігівському – 23,2, Бердянському − 23,0,
К.-Дніпровському – 22,7.  найнижчі в містах: Енергодар − 10,7, Запоріжжя − 15,4.

Природний рух в області від’ємний, як за рахунок високого загального коефіцієнта смертності, так і за рахунок низького загального коефіцієнта народжуваності і дорівнює (-10,7), за аналогічний період 2018 р. (-9,5), по Україні на 01.06. 2019 р. (-7,7).

По всіх регіонах області природний рух на 01.06. 2019 р. є від’ємним, найвищі в районах: Більмацькому (-17,6), Розівському (-16,9), Чернігівському (-15,9), Запорізькому (-15,5), найнижчі – в містах: Енергодар (-3,9), Мелітополь (-7,3).