Забезпеченість медичними кадрами закладів охорони здоров’я Запорізької області

Станом на 01.07.2019 року в закладах охорони здоров’я Запорізької області працює 29 тис. 558 осіб, з них 5514 – лікарі, 11191– середній медичний персонал, 12853 – інші працівники. На кінець І півріччя 2019 року затверджено 7733,25 штатних лікарських посад (2018  – 7857,75).

Укомплектованість штатних лікарських посад фізичними особами в цілому по закладам охорони здоров’я області за аналізуємий період складає: 71,3% (2018  – 71,6%). В окремих типах закладів укомплектованість становить: в обласних лікувально-профілактичних закладах – 69,5% (2018 – 69,9%), міських лікарнях – 74,0% (2018 – 74,6%), райони в цілому – 67,0% (2018 – 66,7%).

Укомплектованість зайнятими посадами лікарів в цілому по Запорізькій області становить 85,5% (2018 – 86,5%). Коефіцієнт сумісництва лікарів в цілому по області становить – 1,20 (2018 – 1,21).

Кількість вакантних посад лікарів по області становить 1123,00, проти 1060,00 у 2018 р. В закладах обласного підпорядкування на 01.07 2019 року залишаються вакантними 247,75 посад проти  244,75 в 2018 році. Кількість вакантних посад в ЛПЗ міського підпорядкування станом на 01.07.2019 року складає – 518,75 проти 444,50 в 2018 році. В районних лікувальних закладах, які надають медичну допомогу переважно сільському населенню, кількість вакантних посад лікарів на 01.07.2019 року складає 356,50 проти 370,75 у 2018 році.

Станом на 01.07.2019 року залишаються вакантними 175,25 посад лікарів загальної практики-сімейної медицини, 85,25 посад терапевтів (із них 21,50 посад дільничних терапевтів), 67,5 посади стоматологів, 59,00 посад хірургів, 55,50 посад анестезіологів, 48,50 посад педіатрів, 48,00 посад лікарів приймального відділення та 39,50 посад акушерів-гінекологів.

Нижче середньорайонного показника укомплектовані лікувальні заклади Великобілозерського (37,9%), Чернігівського (49,2%), Приазовського (55,6%), Розівського (56,1%) районів.

Загальна кількість штатних посад середнього медичного персоналу по області в І півріччі 2019 року становить 14072,00. Забезпеченість штатними посадами середнього медичного персоналу складає – 82,5 на 10 тис. населення (2018 – 83,9).

Укомплектованість штатних посад середнього медичного персоналу фізичними особами в цілому по закладах охорони здоров’я області складає – 79,5 % (2018– 79,5 %). Найвищі показники укомплектованості в районних лікувально-профілактичних закладах – 85,0% (2018– 85,9%). В міських лікувально-профілактичних закладах укомплектованість середнім медичним персоналом складає – 78,4% (2018– 77,1%). Укомплектованість в закладах обласного підпорядкування складає – 76,5% (2018– 78,0%).

АТЕСТАЦІЯ

На 01.07.2019 р. в закладах охорони здоров’я Запорізької області працює 7251 лікарів (включаючи заклади підготовки кадрів).

Кількість лікарів, які мають кваліфікаційну категорію на кінець року становила 4704 або 64,9% від загальної кількості лікарів, з них, 2442 лікарів  мають вищу кваліфікаційну категорію, що становить 51,9% від усіх лікарів які мають категорію, 1603 (34,1%) – першу та 659 (14,0%) – другу категорії.

Відсоток лікарів пенсійного віку становить – 25,1%  або 1819 лікарів.

Із загальної кількості середнього медичного персоналу (13461 особа) атестовано по основній спеціальності всього 9540 осіб, що становить 70,9% від кількості працюючих. Із загального числа атестованих, 6377 осіб (66,8%) мають вищу категорію, першу – 1912 осіб (20,0%), другу 1251 (13,1).

Відсоток осіб середнього медичного персоналу пенсійного віку становить – 13,4% або 1805 осіб.