Ліжковий фонд і його використання за І півріччя 2019 року

Стаціонарну допомогу населенню Запорізької області надають у 68 закладах охорони здоров’я, в яких розгорнуто 13303 ліжок, з них: 23 заклади обласного підпорядкування, в яких функціонує 4969 ліжок; 23 – міського підпорядкування – на 5665 ліжок, 21 – в районах області, ліжковий фонд якого складає 2509 та ННМЦ «Університетська клініка» на 160 ліжок.

За І півріччі 2019 року було скорочено 232 ліжка: в обласних закладах – 46 ліжок, в міських – 140, в районних – 46 ліжок.

Незважаючи на щорічне скорочення ліжкового фонду, забезпеченість населення ліжками становить 78,02 на 10 тисяч населення та є вищою ніж по Україні за 2018 р. (66,08) на 18,1%.

Робота ліжка в цілому по області за І півріччя 2019 року склала 148,39, що на 3,8% нижче ніж в І півріччі 2018 року (154,23). Аналогічне зниження показника спостерігається  в обласних закладах, містах та районах області  на 2,8%, 4,1% та 5% відповідно.

Показник обігу ліжка в Запорізькій області за аналізуємий період теж знизився (на 2,4%) і становить 12,59.  Зниження обігу ліжка: в обласних закладах на 1,2%, в містах на 1,9%, в районах області  на 4%.

Середня тривалість лікування в цілому по області за І півріччя 2019 року склала 11,79, що на 1,4% нижче ніж в І півріччі 2018 року (11,96). Зниження показника відбулося в цілому по обласним закладам на 1,6%, по районним на 1,1%, по містах на 2,3%.

Показник летальності по Запорізькій області за І півріччя 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року зріс на 13,7% і становить 1,83. Зростання показника спостерігається  по обласним закладам  на 8,5%, по міським ЛПЗ на 15,7%, по районним ЛПЗ на 15,2%.