Про стан надання амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги населенню Запорізької області за І півріччя 2019 року

Амбулаторно-поліклінічна допомога

Загальна потужність амбулаторно-поліклінічних закладів в І півріччі 2019 року становить 36585 відвідувань у зміну. Забезпеченість амбулаторно-поліклінічною допомогою складає 214,57 на 10 тисяч населення, що нижче на 1,4% з аналогічним періодом минулого року (217,68).

До лікарів усіх спеціальностей, в цілому по області, зроблено 6524264 відвідувань.

Число відвідувань на 1-го мешканця території складає 3,83 (I півріччя 2018 – 4,24). Кількість відвідувань на 1-го мешканця на дому становить 0,22 (І півріччя 2018 р. – 0,39), нижче на 43,6%.

В амбулаторно-поліклінічних закладах області розгорнуто 2578 ліжок денного стаціонару (I півріччя 2018  – 2677): в обласних ЗОЗ – 375 ліжок (I півріччя 2018 – 382); в міських ЗОЗ – 891 (I півріччя 2018 – 904); в районних – 1312 (I півріччя 2018 – 1391). Забезпеченість населення області ліжками становить 15,12 на 10 тисяч населення, що на 1,8% нижче ніж у І півріччі минулого року – 15,40.

В денних стаціонарах проліковано 38651 хворих, що складає – 226,69 на 10 тисяч населення, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (248,35) показник знизився на 8,7%.

Стаціонарна допомога

В І півріччі 2019 року в стаціонари області всього надійшло 169101 хворих (І півріччя 2018  – 176491). В розрахунку на 100 мешканців рівень госпіталізації серед всього населення склав 9,92 (І півріччя 2018  – 10,25), в тому числі: по містах – 7,77 (І півріччя 2018  – 8,01), по районах – 6,45 (І півріччя 2018  – 6,81).

Сільських мешканців було госпіталізовано 40828, що складає 24,1% від усіх госпіталізованих.         Дорослих госпіталізовано 138997 (І півріччя 2018 – 144174). В розрахунку на 100 мешканців – 9,85 (І півріччя 2018 – 10,10), в тому числі: по містах – 7,67 (І півріччя 2018 – 7,92), по районах – 6,51 (І півріччя 2018 – 6,79).

Середня тривалість лікування дорослого населення в І півріччі 2019 р.  становить 12,54 (І півріччя 2018 – 12,64), показник майже на одному рівні, але вище середньо-державного за 2018 р. (10,86) на 15,5%.

Показник лікарняної летальності у І півріччі 2019 р. становить 2,24, що вище показника за аналогічний період минулого року (1,96) на 14,3% та вище показника по Україні за 2018 р. (1,41) – на 58,9%.

Хірургічна робота стаціонару

За І півріччя 2019 року в хірургічних стаціонарах області проведено 43194 операції (за аналогічний період 2018 р. – 44172), що складає 253,33 на 10 тисяч населення, що нижче на 1,2% аналогічного періоду минулого року (256,46).

Середньо-міський показник – 246,6, середньо-районний – 110,50, середньо-державний за 2018 р. – 482,06.

У загальній структурі операцій найбільшу питому вагу займають операції на:

I місце – на жіночих статевих органах – 15,1% (6507 операцій), або 80,83 на 10 тисяч жіночого населення;

II місце – на органах травлення та черевної порожнини – 14,8% (6393 операції), або 37,49 на 10 тисяч населення;

III місце – на шкірі та підшкірній клітковині – 13,7% (5925 операцій), або 34,75 на 10 тисяч населення;

IV місце – на кістково-м’язовій системі – 13,5% (5851 операція), або 33,32 на 10 тисяч населення;

V місце – акушерські операції – 9,0% (3866 операцій), або 98,72 на 10 тисяч жінок фертильного віку.

Післяопераційна летальність у І півріччі 2019 року становить 0,92, що вище середнього показника по Україні за 2018 р. (0,57) на 61,4%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла на 8,2% (І півріччя 2018 – 0,85),

        Термінова хірургічна допомога

Із загальної кількості операцій зроблених в стаціонарах (43194) ургентних втручань – 2280, питома вага терміново оперованих – 5,28% (І півріччя 2018 – 5,75%). В середньому по міським ЗОЗ питома вага склала 5,78 (І півріччя 2018 – 6,32), по районним – 7,94 (І півріччя 2018 – 8,71), по обласним ЗОЗ – 2,05 (І півріччя 2018 – 1,91).

              Структура термінових оперувань.

I місце займають операції з приводу гострого апендициту – 38,8% (884 операції), або 5,18 на 10 тисяч населення;

II місце належить операціям з приводу гострого холециститу – 18,6% (424), або 2,49 на 10 тисяч населення;

III місце – защемлена грижа – 12,0% (274), або 1,61 на 10 тисяч населення;

IV місце – проривна виразка шлунку та 12-палої кишки – 6,9% (158), або 0,93 на 10 тисяч населення.

V місце – гостра непрохідність кишок – 6,8% (154), або 0,90 на 10 тисяч населення.

Всього в стаціонарах після операцій з гострою хірургічною патологією за І півріччя 2019 р. померло 74 хворих (І півріччя 2018 – 94).

Середньо-обласний показник післяопераційної летальності склав 3,25, що вище середньо-державного показника за 2018 р. (1,34) в 2,4 рази. В порівнянні з І півріччям минулого року (3,70) показник знизився на 12,2% .

Середньо-міський показник знизився на 21,1% (І півріччя 2019 р. – 3,26; І півріччя 2018 р. – 4,13), середньо-районний —  зріс на 26,3% (І півріччя 2019 р. – 2,98; І півріччя 2018 р. – 2,36).

Майже третина пацієнтів надходить до стаціонару пізніше 24 годин від початку захворювання (1312 із 3578).

За аналізуємий період відсоток таких хворих по області зріс з 32,87 в І півріччі 2018 р. до 36,67 в І півріччі 2019 р.; по містах – з 34,45 до 39,09; по обласним ЗОЗ з 38,33 до 47,29; по районах з 28,36 до 28,65.

Пізня госпіталізація хворих негативно позначилася на показнику післяопераційної летальності.

Показник післяопераційної летальності при пізній госпіталізації в області за аналізуємий період склав 4,98, що нижче показника минулого року 7,26 – в 1,5 рази, та вище державного за 2018 р. (2,32) – в 2,1 рази.