Надання медичної допомоги дитячому населенню у Запорізькій області за І півріччя 2019 року

За даними Головного управління статистики у Запорізькій області станом на 01.01.2019 чисельність дитячого населення віком 0-17 років складає 293207, що становить 17,2% від усього населення області (1705047).
В порівнянні з 2018 кількість дитячого населення зменшилась на 1437, або на 0,5% дітей. Серед вікових груп, найбільші зміни відбулись у віковій категорії дітей віком до 14 років зменшилась на 2634, або на 1,0%, 15-17 років – збільшилась на 1197, або на  2,9%.
Розподіл дитячого населення області за місцем проживання на протязі аналізуємого періоду стабільний. Питома вага дитячого міського населення області у 2019 році складає 74,8% (2018 – 74,6%); сільського – 25,2% (2018 – 25,4%).
В статевій структурі всього дитячого населення 0-17 років, як і в попередні роки переважають хлопчики – 51,5% (2018 – 51,5%);  дівчаток – 48,5% (2018 – 48,5%).

Смертність дітей віком до 1 року
(за місцем реєстрації, за  оперативними даними)

Рівень смертності дітей віком до 1 року надзвичайно чутливо реагує на зрушення в соціально-економічному та санітарному стані країни, медичному обслуговуванні, економічних умовах, способі життя різних верств населення.
За І півріччя 2019 року в цілому по Запорізькій області померло 32 дитини першого року життя, показник малюкової смертності – 5,16 на 1000 народжених. На протязі року показник малюкової смертності зменшився на 30,1% (І півріччя 2018 – 7,38; І півріччя 2019 – 5,16) (Україна 2018 – 6,94). В абсолютних числах кількість померлих зменшилась на 19. Зменшення показника малюкової смертності спостерігається за рахунок зменшення кількості померлих дітей першого року життя в абсолютних числах ( на 19 дітей, або 37,3%) та  значного поступового зменшення кількості дітей народжених живими (на 609, або 9,6%) (І півріччя 2018 – 6324; І півріччя 2019 – 5715).
Показник малюкової смертності по містах (5,16) на 45,9% нижчий ніж по районах (9,54). 
В розрізі окремих регіонів області заІ півріччі 2019 року спостерігається значне коливання показника від найменших – у м.Запоріжжя (1,64) та районах: Токмацький (5,62), К-Дніпровський (5,95), Приморський (8,00), Василівський (8,77) до найвищих – в м.Енергодар (5,75), та райони: В-Білозерський (64,52), Більмацький (26,67), Запорізький (23,36), Н-Миколаївський (21,74). Не зареєстровано випадків смерті дітей першого року життя на протязі аналізуємого періоду в районах: Бердянському, Г-Пільському, Михайлівському, Оріхівькому, Якимівському, Розівському, Чернігівському.
З 32 дітей першого року життя, які померли по Запорізькій області за І півріччя 2019 року:
– 11, або 34,4% – померло у перші 0- 6 днів після народження (ранній неонатальний період);
– 2, або 6,3% – 7-27 днів (пізній неонатальний період); 
– 19, або 59,3% – 28 днів до 1 року (постнеонатальний період).
Серед складових малюкової смертності на протязі аналізуємого періоду спостерігається зменшення: неонатальної смертності – в 2,1 рази (І півріччя  2018 – 4,34 на 1000 народжених; І півріччя 2019 – 2,10), ранньої неонатальної – на 12,3% (І півріччя 2018 – 2,03; І півріччя 2019 – 1,78) та незначне збільшення постнеонатальної смертності – на 0,7% (І півріччя 2018 – 3,04; І півріччя 2019 – 3,06).
Структура смертності дітей першого року життя за причинами, за І півріччя 2019 року, розподілилась наступним чином:
– на першому місці – окремі стани, які виникають в перинатальному періоді – 43,8% серед усіх причин смерті, або 22,59 на 10000 народжених живими;
– на другому – вроджені аномалії – 21,9%, або 11,30;
– на третьому місці – симптоми, ознаки та інші відхилення від норми – 15,6%, або 8,07;
– на четвертому –  інфекційні та паразитарні хвороби –  9,4%, або 4,84.
Всі інші причини займають 9,3%.
Протягом аналізуємого періоду років по Запорізькій області зареєстровано  зростання показника смертності по класах: інфекційні та паразитарні хвороби – в 3,3 рази (І півріччя 2018 – 1,45; І півріччя 2019 – 4,84);травми та отруєння– в 2,2 рази (І півріччя 2018 – 1,45; І півріччя 2019 – 3,23).
Зниження показника смертності дітей у віці до 1 року спостерігається по класах: хвороби органів дихання – на 44,5% (І півріччя 2018 – 2,90; І півріччя 2019 – 1,61); окремі стани перинатального періоду – на 42,2% (І півріччя 2018 – 39,10; І півріччя 2019 – 22,59); вроджені аномалії – на 35,0% (І півріччя 2018 – 17,38; І півріччя 2019 – 11,30); симптоми, ознаки та інші відхилення від норми – на 20,4% (І півріччя 2018 – 10,14; І півріччя 2019 – 8,04).

Рання неонатальна смертність
(за місцем реєстрації, за  оперативними даними)

За І півріччя 2019 року по Запорізькій області зареєстровано 11 випадків смерті дітей в ранньому неонатальному періоді (перші 0-6 діб) (І півірччя 2018 – 14). Показник ранньої неонатальної смертності складає 1,78 на 1000 народжених – менше ніж за І півріччя 2018 (2,03) на 12,3%.
Найвищі показники ранньої неонатальної смертності за І півріччя 2019 спеостергаються в районах: Більмацький (13,33 на 1000 народжених); Веселівський (10,53); Запорізький (9,35); серед міст: м.Енергодар (5,75) та м. Мелітополь (1,45).
Структура ранньої неонатальної смертності в 2018 році за причинами:
І місце – стани перинатального періоду – 9 випадків, або 81,8%,
ІІ місце –  вроджені аномалії – 2, або 18,2%.
За ваговими категоріями, померлі діти в ранньому неонатальному періоді розподілились наступним чином:
– низька маса тіла при народженні (500-1499 г) – 3, або 27,2%;
– перехідна маса тіла (1500-2499 г) – 4, або 36,4%;
– нормальна маса тіла (2500 г і більше) – 4, або 36,4%.

Смертність дітей 0-17 років
(за місцем реєстрації, за  оперативними даними)

За І півріччя 2019 року в цілому по Запорізькій області, померло 61 дитини віком 0-17 років, з них:
– 32 (52,5%) – у віці до 1 року життя,
– 21 (34,4%) – 1-14 років,
– 8 (13,1%) – 15-17 років (І півріччя 2018: всього – 82 дітей, 51 (62,2%) – до 1 року: 24 (29,3%) – 1-14 р.; 7 (8,5%) – 15-17р.
Показник смертності дітей 0-17 років за І півріччя 2019 (2,08 на 10 тис. дітей.), в порівнянні з І півріччям 2018 (2,78) зменшився на 25,2%.
За І півріччя 2019 року найвищі показники смертності дітей віком 0-17 років зареєстровано в районах: В-Білозерський (12,39), Н-Миколаївський (10,41), Запорізький (7,53),  Розівський (6,78) серед міст – м. Мелітополь (1,83), м. Запоріжжя (1,04); найнижчі – в районах: Токмацький (1,08), К-Дніпровський (1,29), Якимівський (1,58), Приморський (1,87), Мелітопольський (2,01). Не зареєстровано смерть дітей в Г-Пільському, Оріхівському, Чернігівському районах.
Структура смертності дітей 0-17 років виглядає наступним чином:
– на першому місці –  травми та отруєння –  29,5% від усіх померлих дітей 0-17 років, що складає   0,61 на 10 тис. дітей 0-17 р.;
– на другому – окремі стани, які виникають в перинатальному періоді – 23,0%, або 0,48;
– на третьому місці –– вроджені аномалії – 13,1% з показником 0,27;
– на четвертому — інфекційні та паразитарні хвороби – 11,5%, або 0,24;
– на п’ятому – симптоми і  ознаки та інші відхилення від норми–  9,8%, або 0,20;
– на шостому – хвороби нервової  системи –  6,6%, або 0,14.

Смертність серед дітей 15-17 років
(за місцем реєстрації, за  оперативними даними)

В віковій категорії 15-17 років у І півріччі 2019 році померло 8 дітей (І півріччя 2018 – 7).
Показник смертності підлітків 15-17 років по Запорізькій області за І півріччя 2019 року складає 1,88 на 10 тис. підлітків 15-17 років в порівнянні з І півріччям 2018 (1,69) показник збільшився на 11,3%.
У структурі причин смертності підлітків:
– на першому місці – травми та отруєння– 62,5% серед усіх причин смерті підлітків, або 1,17  на 10 тис. дітей 15-17 років;
– друге місце — інфекційні та паразитарні хвороби – 25,0% ,або 0,47;
– на третьому місці –– хвороби систми кровообігу – 12,5% з показником 0,23.
Найвищі показники смертності підлітків віком 15-17 років за І півріччя 2018 спостерігаються  в районах Розівському (39,37), Вільнянському (16,23), Бердянському (16,56), Запорізькому (6,93), Василівському (6,44).

Захворюваність серед дітей першого року життя

У І півріччі 2019 амбулаторно – поліклінічними закладами Запорізької області серед дітей першого року життя зареєстровано 12361 захворювань (І півріччя 2018 – 13923).
Показник захворюваності в розрахунку на 1 тис. дітей першого року життя в цілому по області у І півріччі 2019 року складає 996,41. Впродовж аналізуємого періоду показник захворюваності серед дітей першого року життя по області зменьшився на 1,0% (І півріччя 2018 – 1006,51) (Україна 2018 – 1414,51).
Зменшення обласного показника захворюваності дітей першого року життя спостерігається за рахунок зменшення показників по регіонах області  найбільше: Токмацький р. – на 42,2% (І півріччя 2018 – 745,81; І півріччя 2019 – 431,10), Чернігівський р. – на 38,1% (І півріччя 2018  – 757,99; І півріччя 2019 – 469,39), Пологівський р. – на 36,6% (І півріччя 2018 – 504,60; І півріччя 2019 –319,84), Василівський р. – 26,9% (І півріччя 2018  – 403,76; І півріччя 2019 – 295,37), К-Дніпровський р. – на 20,7% (І півріччя 2018 – 1169,46; І півріччя 2019 – 928,00), Мелітопольський р. – на 17,9% (І півріччя 2018 – 1218,79 ; І півріччя 2019 – 1001,10), Бердянський р. – на 11,8% (І півріччя 2018 – 574,78; І півріччя 2019 – 574,78), Г-Пільський р. – на 10,8% (І півріччя 2018 – 530,27; І півріччя 2019 – 472,89). По всіх інших  або незначне збільшення найбільше: Більмацький р. – в 2,3 рази (І півріччя 2018 – 173,78; І півріччя 2019 – 396,48), Приазовський р. – в 1,7 рази (І півріччя 2018 – 678,85 ; І півріччя 2019 – 1139,07), Михайлівський р. – на 49,1% (І півріччя 2018 – 518,18; І півріччя 2019 – 772,55), В-Білозерський р. – на 25,9% (І півріччя 2018  – 1203,01; І півріччя 2019 – 1514,02).
Показник по міським ЗОЗ складає – 1198,05, по районним ЗОЗ – 679,25 .
В розрізі окремих територій Запорізької області найвищі показники зареєстровані в районах: В-Більзерському (1514,02 на 1 тис. дітей); Якимівському (1226,52), Приазовському (1139,07) районах та  в м.Запоріжжя (1437,48), м. Енергодар (1077,09).
Найнижчі в районах: Василівському (295,37); Пологівському (319,84); Н-Миколаївському (378,05); Більмацькому (396,48); Токмацькому (431,10); Г-Пільському (472,89) та в містах: Мелітополь (529,38), Бердянськ (571,98).
Структура захворюваності дітей цієї вікової категорії в І півріччі 2019 року виглядає наступним чином:
– перше місце – хвороби органів дихання – 55,6% – від усіх класів   хвороб, або 553,71 на 1 тис. дітей першого року життя;
– друге – окремі стани перинатального періоду  – 8,7%, або 86,98;
– третє – хвороби нервової системи – 5,3%, або 52,96;
– четвертемісце  – хвороби шкіри та підшкірної клітковини – 4,5%, або 44,42;
– п’яте – хвороби крові та кровотворних органів – 4,0%, або 40,30.
Показник захворюваності серед дітей першого року життя в цілому по області, протягом аналізуємого періоду збільшився по більшості класів хвороб, найбільше: новоуторення – на 34,0% (І півріччя 2018 – 6,80; І півріччя 2019 – 9,11); хвороби крові та кровотворних органів – на 8,3% (І півріччя 2018 – 37,23; І півріччя 2019 – 40,30); хвороби ендокринної системи – на 10,1% (І півріччя 2018 – 28,34; І півріччя 2019 – 31,20); хвороби шкіри та підшкірної клітковини – на 16,8% (І півріччя 2018 –38,03; І півріччя 2019 – 44,42); хвороби ока та придаткового апарату – на 9,0% (І півріччя 2018 – 35,64; І півріччя 2019 – 38,85).
Зменшення показника спостерігалось по класах: інфеційні та паразитарні хвороби – на 22,3% (І півріччя 2018 – 31,95; І півріччя 2018 – 24,83); хвороби сечостатевої системи – на 25,2% (І півріччя 2018 – 15,62 ; І півріччя 2019 – 11,69); симптоми та ознаки – на 9,4% (І півріччя 2018 – 2,67; І півріччя 2019 –2,42); окремі стани перинатального періоду – на 8,4% (І півріччя 2018 – 94,92; І півріччя 2019 – 86,98), хвороби кістково-м’язової системи – на 8,3% (І півріччя 2018 – 8,53; І півріччя 2019 – 7,82).

Рівень інвалідизації серед дітей 0-17 років

До найбільш несприятливих у комплексі характеристик здоров’я та соціального благополуччя населення належать показники інвалідизація дітей віком до 17 років.  
За даними державної звітності, в Запорізькій області, чисельність дітей -інвалідів (0-17 років) в цілому за І півріччя 2019 року склала 6800.
Впродовж аналізуємого періоду рівень інвалідизації дітей у віці 0-17 років збільшився на 1,9% і у І півріччі 2019 року становить 231,92 на 10 000 дітей відповідного віку (І півріччя 2018 – 227,66). Україна 2018 – 212,40.
Рівень загальної інвадізації по містах – 250,88, середньорайонний – 246,88.
Значно вищі середнього рівня показники інвалідизації у І півріччі 2019   році  спостерігались в районах: Оріхівському (254,24 на 10000 відп. насел.), та м. Запоріжжі (266,47).
Найнижчі коефіцієнти дитячої інвалідизації в районах: Бердянському (130,91), В-Білозерському (136,31), Мелітопольському (167,00), Веселівському (177,73), Приморському (178,04).
За І півріччя 2019 р. кількість дітей 0-17 років, які вперше стали інвалідами склала 381 осіб (І півріччя 2018 – 360). Рівень первинної інвалідизації по Запорізькій області становить 12,99 на 10 тис. дітей 0-17 років, що є вище показника за І півріччя 2018 (12,22) на 6,3%. Україна 2018 – 21,30.
Серед окремих регіонів області, найбільше збільшення показника спостерігалося у м. Бердянськ – на 46,4% (І півріччя 2018 – 8,47; І півріччя  2019 –12,40), м. Енергодар – в 1,6 рази (І півріччя 2018 – 11,03; І півріччя  2019 –17,23), у В-Білозерському районі – в 2,0 рази (І півріччя 2018 – 6,06; І півріччя 2019 –12,39),  Веселівському р-ні – в 3,3 рази (І півріччя 2018 – 9,32; І півріччя 2019 – 30,81),  Більмацькому  р-ні – в 3,6 рази (І півріччя 2018 – 5,54; І півріччя 2019 –19,73), Чернігівському  р-ні – в 5,1 рази (І півріччя 2018 – 3,08; І півріччя 2019 –15,68).

Амбулаторно – поліклінічна допомога дітям 0 – 17 років

Загальне число відвідувань дітей 0 – 17 років до лікарів в амбулаторно – поліклінічних закладах у І півріччі 2019 складає – 1590670 (І півріччя 2018 – 1885148).
Показник кількості відвідувань на 1 мешканця 0 – 17 років – 5,43 (І півріччя 2018 – 6,40). Найвищі показники відвідувань поліклінічних закладів відмічаються у: м. Енергодар (7,24), м. Бердянськ (7,04), та районах: Оріхівському (5,65), Василівський (5,42). Найменші показники відвідувань у районах: Бердянському (2,17); Веселівському (2,49);  Якимівському (3,15).
Число відвідувань лікарями хворих удома  (діти 0 – 17 років) у І півріччі 2019 року становить – 103395 (І півріччя 2018 – 167743). Показник за І півріччя 2019 року – 0,35 на 1 мешканця 0 – 17 років (І півріччя 2018 – 0,57). В розрізі окремих територій області найвищі показники зареєстровані у м. Запоріжжі (0,56), м. Мелітополь (0,29), та районах: В-Білозерському (0,46), Оріхівському (0,34), Запорізькому (0,33).

Надання медичної допомоги дітям 0 – 17 років у стаціонарах

За І півріччя 2019 в стаціонарах Запорізької області було проліковано 30104 дітей 0 – 17 років. Рівень госпіталізації (на 100 мешканців) складає 10,27, що на 6,4% менше ніж у І півріччі 2018 (1,97) (Україна 2018 – 19,58).
Змешення рівня госпіталізації дітей спостерігається майже по всіх регіонах області, найбільше: Вільнянський р. – на 33,6% (І півріччя 2018 – 10,43; І півріччя 2019 – 6,93); В-Білозерський р. – на 28,0% (І півріччя 2018 – 6,79; І півріччя 2019 – 4,89); серед міст – м.Бердянськ – на 10,4% (І півріччя 2018 – 10,16; І півріччя 2019 – 9,10 ).
На протязі аналізуємого періоду середня тривалість лікування дітей 0-17 років залишилася незмінною з складає 9,17 (І півріччя 2018 – 8,92). (Україна 2018 – 8,70).  Показник по обласних ЗОЗ – 11,54, по міських ЗОЗ – 7,96; по районних ЗОЗ – 8,71.
Серед хвороб з якими було проліковано дітей 0-17 років у стаціонарах, найбільша тривалість лікування зареєстрована по класах: розлади психіки та поведінки (23,95), окремі стани перинатального періоду (13,34),  новоутворення (12,48), хвороби нервової системи (10,74), хвороби сечостатевої системи (10,70).
Показник лікарняної летальності по області за І півріччя 2019 року складає 0,11 (І півріччя 2018 – 0,18) зменшення на 38,9%. (Україна 2018 – 0,19). Показник по обласних ЗОЗ – 0,22, по міських – 0,08; по районних – 0,03.
Зменшення показника лікарняної летальності серед дітей 0-17 років за 2018 – 2019 рр. позначилось по класах: хвороби нервової системи – в 3,3 рази (І півріччя 2018 – 0,20; І півріччя 2019 – 0,06); травми та отруєння – в 2,0 рази (І півріччя 2018 – 0,10; І півріччя 2019 – 0,05); окремі стани перинатального періоду – в 2,1 рази (І півріччя 2018 – 2,14; І півріччя 2019 – 1,03); вроджені аномалії – на 45,1% (І півріччя 2018 – 1,44; І півріччя 2019 – 0,79).

Хірургічна допомога дітям 0 – 17 років

За І півріччя 2019 в хірургічних стаціонарах області дітям проведено 4105 операцій, що складає  14,00 на 1000 дитячого населення (І півріччя 2018 –  4492, або 15,25). (Україна 2018 -29,00). Середньоміський показник  – 12,05; районний – 2,57.
Вище показника по міським ЗОЗ (12,05) показник м.Запоріжжя (14,48); вище середньорайонного (2,57) в районах: Михайлівському (8,29); Якимівському (6,02); К-Дніпровському (4,78); Василівському (4,37).
Найнижча кількість оперативних втручань в розрахунку на 1000 дітей в районах: Вільнянському (0,11); Приазовському (0,20); Чернігівському (0,31).
       В структурі оперативних втручань:
–  перше місце посідають операції на органах вуха, горла, носа –  23,0% від усіх виконаних оперативних втручань (3,21 на 1000 дитячого насел.);
– друге – операції на шкірі та підшкірній клітковині – 20,2% (2,83);
– третє – операції на органах травлення – 14,8% (2,08);
– четверте – інші операції – 13,6% (1,91);
– п’яте місце – операції на органах зору – 11,8% (1,65).
Впродовж аналізуємого періоду показник кількості оперативних втручань на 1000 дитячого населення зменшився на 8,2% (І півріччя 2018 – 15,25; І півріччя 2019 –14,00).
Зменшення кількості виконаних оперативних втручань відбулося на:
– на органах дихання – в 2,5 рази  (І півріччя 2018 – 0,15; І півріччя 2019 – 0,06 );
 –  серці – на 25,0% (І півріччя 2018 – 0,04; І півріччя  2019 – 0,03);
– органах вуха, горла, носа – на 10,3% (І півріччя 2018 – 3,58; І півріччя 2019 – 3,21);
– шкірі та підшкірній клітковині – на 19,6% (І півріччя 2018 – 3,52; І півріччя  2019 – 2,83);
– інші операції – на 13,6% (І півріччя 2018 – 2,21; І півріччя 2019 –  1,91);
– органах травлення – на 7,1% (І півріччя 2018 – 2,24; І півріччя 2019 – 2,08).  
Збільшення кількості оперативних вручань спостерігались в операціях на:
–  на органах зору – на 10,7% (І півріччя 2018 – 1,49 ; І півріччя 2019 – 1,65);
– кістково-м’язовій системі –  на 6,6% (І півріччя 2018 – 1,52; І півріччя 2019 – 1,62).
Всього за І півріччя 2019 в стаціонарах області після операцій померло  8 дітей   (всі 7 – обласні ЗОЗ); (І півріччя 2018 – 6 (всі 6 – обласні ЗОЗ)). Показник післяопераційної летальності за І півріччя 2019 року (0,19), в порівнянні з І півріччям 2018 (0,13) збільшення на 46,2%. (Україна  2018 – 0,12).
В стаціонари області за І півріччя 2019 в терміновому порядку було доставлено 323 дітей (І півріччя 2018 – 335). В розрахунку на 10 тис. відп. нас. показник кількості доставлених термінових хворих, в цілому, зменшився на 3,1% (І півріччя 2018 – 11,37; І півріччя 2019 – 11,02).
Виконаних ургентних оперативних втручань – 304 (І півріччя 2018 – 314). Питома вага ургентних операцій, від загальної кількості всіх зроблених операцій, становить – 25,7% (І півріччя 2018 – 24,8%).
Серед ургентної патології, з якою були доставлені діти до стаціонару, найбільшу питому вагу мають: гострий апендицит – 292 випадки, або 90,4% від усіх доставлених ургентних хворих; гостра непрохідність кишок – 10 випадків, або 3,1%; травми внутрішніх органів — 5 випадків, або 1,5%; гострий панкреатит, гострий холецистит, шлунково-кишкова кровотеча –  по 4 випадки, або по 1,2%.
Впродовж І півріччя 2018 – 2019 рр.  не зареєстровано жодного випадка смерті дитини після ургентних оперативних втручань.
Кількість хворих дітей, які були доставлені до стаціонару пізніше 24 годин після початку захворювання, складає 84, це на 1 випадок більше ніж за І півріччя 2018 (83). Також, спостерігається збільшенні питомої ваги  доставлених пізніше 24 годин після початку захворювання з 24,78% до 26,01%.