Надання медичної допомоги роділлям, породіллям та новонародженим за І півріччя 2019 року

Cтаном на 01.01.2019 чисельність жіночого населення  Запорізької  області складає 926542 (01.01.2018 –  935909). В порівнянні з 2018 роком,  кількість жіночого населення зменшилася на 9367 жінок, або на 1,0%. Відповідно зменшилась кількість жінок фертильного віку  на 6917 осіб, або на 1,7% (01.01.2018 – 398518; 01.01.2019 – 391601). Питома вага жінок фертильного віку серед жіночого населення області станом на 01.01.2019 складає 42,3% (01.01.2018 – 42,6%; 01.01.2017 – 42,9%; 01.01.2016 – 43,4%; 01.01.2015 – 43,9%; 01.01.2014 – 44,5%; 01.01.2013 – 45,2%; 01.01.2012 – 45,9%; 01.01.2011 – 46,6%; 01.01.2010 – 47,2%),  спостерігається постійне поступове зменшення питомої ваги жінок фертильного віку.
Одночасно відмічається збільшення кількості дівчат-підлітків 15-17 років на 587, або на 2,9% (01.01.2018 – 19992; 01.01.2019 – 20579).

Родова допомога

У рододопоміжних закладах області за І півріччя 2019 зареєстровано  5452 пологів, в порівнянні з І півріччям 2018 (5936), кількість зменшилась на 484, або на 8,2%.
З 2014 року в області працює обласний перинатальний центр, за 6 місяців 2019 року загальна кількість зареєстрованих пологів в Центрі – 1413 – що складає 25,9% від кількості пологів по області. В І півріччі 2018 в порівнянні аналогічним періодом минулого року, кількість пологів зменшилась на 56 (3,8%).
По майже всім іншим ЗОЗ області спостерігається зменшення кількості пологів, найбільше: серед міст – по м. Запоріжжя – на 107, або 5,8% (І півріччя 2018 – 1851; І півріччя 2019 – 1744), ), м. Бердянськ – на 102, або на 17,5% (І півріччя 2018– 583; І півріччя 2019 – 481), м. Мелітополь – на 76, або на 13,2% (І півріччя 2018 – 575; І півріччя 2019 – 499) та районах:
К-Дніпровському – на 43, або в 2,6 рази (І півріччя 2018 – 69; І півріччя 2019 – 26), Василівському – на 37, або 23,9% (І півріччя 2018 – 155; І півріччя 2019 – 118), Мелітопольському – на 20, або 10,5% (І півріччя 2018 – 190; І півріччя 2019 – 170), Токмацькому – на 19, або 11,3% (І півріччя 2018 – 168; І півріччя 2019 – 149), Якимівському – на 18, або в 1,6 рази ( І півріччя 2018 – 32; І півріччя 2019– 50), Оріхівському – на 15, або 16,1% (І півріччя 2018 – 93; І півріччя 2019 – 78), Пологівському – на 13, або 9,3% (І півріччя 2018 – 140; І півріччя 2019 – 127), Вільнянському – на 10, або 9,0% (І півріччя 2018 – 111; І півріччя 2019 – 101).
За 6 місяців 2019 року найменша кількість пологів зареєстровані в ЦРЛ районів: К-Дніпровського (26), Якимівського (50); Приазовського (45);  Більмацького (51); Веселівського (52); Михайлівського (65). Акушерські ліжка відсутні в ЦРЛ: Бердянського, В-Білозерського, Г-Пільського, Запорізького, Н.-Миколаївського, Приморського, Розівського, Чернігівського районів.
Показник кількості пологів на 1000 жінок фертильного віку за І півріччя 2019 року складає 13,92; що також відповідно менше ніж за І півріччя 2018 (14,90) на 6,6%. При чому, по містах області даний показник складає 12,03 на 1000 жінок фертильного віку, по районах – 7,28. (Україна 2018 – 31,63).
Вище середньообласного показники в містах: м. Бердянськ – 18,76, м.Енергодар – 22,32, а також в районах: Мелітопольському – 15,41; Пологівському — 14,36.
Найнижчі показники спостерігаються в К-Дніпровському (3,07), Якимівському (6,80), Приазовському (7,89) районах, серед міст – по м.Запоріжжя (10,00); м. Мелітополь (13,45).
 У терміні вагітності 22-27 тижнів за І півріччя 2019 в цілому по Запорізькій області зареєстровано 19 пологів (0,35% від загальної кількості пологів) (І півріччя 2018 – 41 пологи, або 0,69%). (Україна 2018 – 0,36%). За терміном пологи розподілились наступним чином:  28 тижнів і більше – 5433 — 99,65% (Україна 2018 – 99,64%).
Кількість прийнятих пологів у жінок, які не перебували під наглядом жіночих консультацій в цілому по області за І півріччя 2018 р. – 34, що складає 0,62% на 100 пологів (І півріччя 2018 – 47, або 0,79%).  Найвищий показник в районах: К-Дніпровському (19,23); Мелітопольському (2,35); Приазовському (2,22) та в містах: Мелітополь (0,40)  та Запоріжжя  (1,03).
У багатоплідних пологах за І півріччя 2019 народилося 55 двієнь (І півріччя 2018 – 79 двоєнь). Питома вага багатоплідних родів складає 1,01% проти 1,33% за аналогічний період минулого року. (Україна 2018 – 1,37%).

Ускладнення пологів та післяпологового періоду

Серед захворювань, які ускладнили пологи, за І півріччя 2019 по  лікувальним закладам Запорізької області, було зареєстровано 214 пізніх гестозів (39,25 на 1000 пологів) (І півріччя 2018 – 224, або 37,74 на 1000 пологів). (Україна 2018 – 70,30). Найвищі показники в районах: Токмацькому (167,79); Василівському (42,37); Якимівському (40,00); Оріхівському (38,46); в містах – в м. Запоріжжя (48,17); м.Енергодар (46,10). 
Тяжкі ускладнення в пологах і післяпологовому періоді: еклампсія спостерігалась в 1 випадку, що складає 0,18 на 1000 пологів, інші ускладнення такі, як  розрив матки, родовий сепсис,  ускладнення внаслідок анестезії не реєструвалися.
Післяпологова кровотеча з крововтратою 1000 мл і більше спостерігалась в 16 випадках, що складає 2,93 на 1000 пологів (І півріччя 2018 –  12 випадках, або 2,02 на 1000 пологів) (Україна 2018 – 3,23). За І півріччя 2019 найвищий показник післяпологової кровотечі на 1000 пологів спостерігається в Михайлівському (15,38),  Оріхівському (12,82), Василівському (8,47) районах.  
Кількість розроджень шляхом кесаревого розтину за І півріччя 2019 складає 1112 (203,96  на 1000 пологів) (І півріччя 2018 –  1167, або 196,60 на 1000 пологів). Показник кількості операцій кесарева розтину на 1000 пологів по Україні за 2018 – 223,23. 
Найвища кількість пологів шляхом кесарева розтину на 1000 пологів зареєстрована в обласному перинатальному центрі (300,07 на 1000 пологів), м. Мелітополь (230,46), м. Енергодар (219,86), та в районах: Мелітопольському (235,29), К-Дніпровському (230,77), Токмацькому (208,05), Якимівському (200,00), Вільнянському (198,02).
На протязі аналізуємого періоду частота операцій кесаревого розтину збільшилась на 3,7% (І півріччя 2018 – 196,60 на 1000 пологів; І півріччя 2019 – 203,96), по міським ЗОЗ спостерігається збільшення показника на 4,6%  (І півріччя 2018 – 160,32; І півріччя 2019 – 167,66), та збільшення  по районних –  на 5,1% (І півріччя 2018 – 169,48; І півріччя 2019 – 178,12).

 Відомості про новонароджених

За І півріччя 2019 в акушерських стаціонарах Запорізької області народилося 5476 живих дітей (І півріччя 2018 –  5956).
Показник кількості народжених живими на 1000 жінок фертильного віку за І півріччя 2019 (13,98) менше ніж за І півріччя 2018 (14,95) на 6,5%.

Розподіл новонароджених живими за масою тіла при народженні
по Запорізькій області за І півріччя 2018 – 2019 рр.

У структурному розподілу немовлят, народжених живими, за масою тіла при народженні перевагу мають немовлята з нормальною вагою 2500 г і більше – 93,69%, з них немовлята вагою 3000-3499 г складають 40,63% (2225 немовлят), немовлята вагою 3500 г і більше – 33,84% (1853 немовлят) і вагою 2500-2999 г – 19,21% (1052 немовлят). Немовлята з проміжною вагою при народженні 1500-2499 г складають 5,40%, з них  немовлята вагою 1500-1999 г – 1,33% (73 немовлят) і вагою 2000-2499 г – 4,07% (223 немовлят). Немовлята з малою вагою до 1499 г (включно з народженими вагою менше 500 г) складають 0,91%, з вагою 500-999 г – 0,27% (15 немовлят) і вагою 1000-1499 г – 0,64% (35 немовлят).
В цілому по Запорізькій області, в порівнянні з показниками по Україні за 2018 спостерігається перевищення питомої ваги новонароджених з перехідною (1500-2499 г) масою тіла при народжені та немовлята з малою вагою до 1499 г (включно з народженими вагою менше 500 г).  

Мертвонародження

В пологових відділеннях Запорізької області за І півріччя 2019 зареєстровано 31 випадків мертвонароджень, що складає 5,63 на 1000 народжених живими та мертвими (І півріччя 2018 – 59 випадків, або 9,81 на 1000 народжених живими та мертвими). (Україна 2018 – 5,66).
Серед усіх мертвонароджених, в антенатальному періоді загинуло 31 плодів, що складає 100,00% серед загальної кількості мертвонароджень              (І півріччя 2018 – 57, або 99,61%); в інтранатальному – не зареєстровано жодного випадка (І півріччя 2018 – 2, або 3,39%).

Розподіл мертвонароджених за масою при народженні (в грамах)
за І півріччя 2018 –2019 рр.

Звертає на себе увагу найбільша кількість мертвонароджених, які мають низьку масу тіла при народженні (менше 1499 г) – 38,71%, з них з вагою 500-999 г – 16,13%, та 1000-1499 г – 19,35%,  та з нормальною масою тіла 2500 г і більше – 38,71%.

  Захворюваність новонароджених у перші 0-6 діб
в акушерських стаціонарах (на 1000 народжених живими)

Період новонародженості – найбільш критичний віковий період, характеризується морфологічними, функціональними і біологічними змінами, що виникають з переходом від внутрішньоутробного до позаутробного життя. Новонароджені легко занедужають і важко хворіють.
З 5476 дітей народжених живими по Запорізькій області за І півріччя 2019 народилось хворими та захворіло в акушерських стаціонарах – 998. Показник на 1000 народжених живими складає 182,25, що більше ніж в           І півріччі 2018 (156,48) на 16,5%. В середньому по Україні за 2018 показник захворюваності новонароджених дорівнював 165,59, обласний показник більший республіканського на 10,1%.
В міських рододопоміжних закладах показник захворюваності складає 114,87; в районних – 115,42; в обласному перинатальному центрі – 371,95. В розрізі окремих районів області спостерігається значне коливання рівня захворюваності новонароджених в акушерських стаціонарах від найбільших: в Якимівському (300,00); К-Дніпровському (230,77); Пологівському (149,61);  Василівському (135,59) районах; до найменших в: Мелітопольському (47,06); Михайлівському (63,49); Оріхівському (76,92); Приазовському (86,96) районах. Найвищий показник захворюваності новонароджених в акушерському стаціонарі Якимівського району – 300,00 на 1000 народжених живими.
В розрізі окремих регіонів області спостерігається як зростання так і зменшення показників. В обласному перинатальному центрі – на 35,3% (І півріччя 2018 – 274,97; І півріччя 2019 – 371,95), та  лише в одному місті спостерігається збільшення показників захворюваності немовлят в м. Енергодар – на 9,7% (І півріччя 2018 – 110,70; І півріччя 2019 – 121,43). Збільшення показників зареєстровано в районах: Якимівському – в 1,9 рази (І півріччя 2018 – 156,25; І півріччя 2019 – 300,00), Василівському – в 1,6 рази (І півріччя 2018 – 83,87; І півріччя 2019 – 135,59), Більмацькому – в 1,6 рази (І півріччя 2018 – 61,22; І півріччя 2019 – 98,04), Вільнянському – в 1,5 рази (І півріччя 2018 – 72,07; І півріччя 2019 – 110,00), Пологівському  – в 1,5 рази (І півріччя 2018 – 100,72; І півріччя 2019 – 149,61), Токмацькому – на 36,9% (І півріччя 2018 – 83,33; І півріччя 2019 – 114,09).
Серед окремих нозологій, зареєстрованих у новонароджених в акушерських стаціонарах, можна виділити внутрішньоутробну гіпоксію й асфіксію під час пологів – всього по області 26 випадків, показник на 1000 народжених живими складає 4,75, що менше ніж за І півріччя 2018 (5,04)  на 5,8% (Україна 2018 – 14,87). Найвищий показник зареєстровано в районах: Веселівському (38,46); Приазовському (21,74); Мелітопольському (17,65); та в м.Запоріжжя (7,43).
Уроджені аномалії, деформації та хромосомні порушення – зареєстровані в 84 випадках, показник на 1000 народжених живими складає 15,34 – є меншим ніж за аналогічний період 2018 (17,80) на 13,8% (Україна 2018 – 25,92). Найвищий показник зареєстровано в Токмацькому р-ні (46,98); Вільнянському (40,00), Якимівському (40,00), серед міст – в  м. Запоріжжя (10,86), та в обласному перинатальному центрі (24,42).
Синдром респіраторного розладу та інші респіраторні стани – всього  по області – 63 випадки, показник – 11,50 – є меншим ніж за І півріччя 2018 (12,93) на 11,1%.  Найвищий рівень даної патології зареєстровано в районах: Оріхівському (38,46); Василівському (33,90); Більмацькому (19,61); серед міст – м. Мелітополь (17,89); м.Запоріжжя (13,72); м.Бердянськ (12,50).

Летальність новонароджених

За І півріччя 2019 в рододопоміжних закладах померло 7 новонароджених (всі у віці 0-6 діб) (за І півріччя 2018 – 13 новонароджених).
Показник ранньої неонатальної смертності по акушерським стаціонарах області за І півріччя 2019 складає 1,28 на 1000 народжених живими, що є менше ніж за аналогічний період минулого року (2,18) на 41,3% (Україна 2018 – 2,33).
З 7 померлих в акушерських стаціонарах – 2 (28,6%) померли в обласному перинатальному центрі (показник на 1000 народжених живими – 1,40); 4 – по міських ЗОЗ (показник – 1,33); 2 – по районних ЗОЗ (показник 0,97). Зменшення загальнообласного показника смертності немовлят спостерігається за рахунок зменшення померлих дітей в обласному перинатальному центрі (І півріччя 2018 – 8 випадків, або 5,33 на 1000 народжених живими; І півріччя 2019 – 2 випадки, або 1,40). В 2019 році смерть одного немовляти в акушерських стаціонарах районних ЗОЗ була зареєстрована в Пологівському районі.

Розподіл померлих новонароджених в акушерських стаціонарах
за вагою тіла при народженні ( в грамах)
за І півріччя 2018 – 2019 рр.

З усіх новонароджених, померлих в акушерських стаціонарах Запорізької області за І півріччя 2019 – 42,9% померли новонароджені, які мали перехідна маса (1500-2499 г.).
Серед причин ранньої неонатальної смертності в акушерських стаціонарах синдром респіраторного розладу, вроджені аномалії займають одне з ведучих місць (0,34 на 1000 народжених живими за І півріччя 2019 рік.

Аборти

Одним з основних факторів, що визначають рівень захворюваності і смертності жінок, є значна кількість абортів, які в Україні, і в Запорізькій області зокрема, нажаль залишаються одним з методів регуляції народжуваності.
За І півріччя  2019 року по Запорізькій області було зареєстровано 1719 аборти, включаючи аборти методом вакуум-аспірації, що складає 4,39 на 1000 жінок фертильного віку (Україна 2018 – 8,15).
Найбільше число абортів на 1000 жінок фертильного віку за І півріччя 2019 було зареєстровано в Розівському (10,79); Бердянському (8,70 на 1000 жінок фертильного віку); та Пологівському (7,91) районах та в м. Енергодар (4,27) та м.Запоріжжя (4,17).
Найменша кількість – у Г-Пільському (0,37 на 1000 жінок фертильного віку); Веселівському (1,25); К-Дніпровському (1,53); Приазовському (1,75)  районах.
Показник кількості абортів на 1000 жінок фертильного віку по Запорізькій області (4,39) в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (2018 – або 4,98 на 1000 жінок фертильного віку), зменшився на 11,8%.
Частота абортів по відношенню до родів також зменшилась на 5,8% (І півріччя 2018 – 33,46 на 100 пологів; І півріччя 2019 – 31,53) (Україна 2018 – 25,75).
Найбільше число абортів на 100 пологів у І півріччі 2019 року було зареєстровано в Василівському (72,03), Оріхівському (65,38), Більмацькому (62,75), Якимівському (40,00) районах.
Структура абортів розподілилась наступним чином:
– медичні аборти до 12 тижнів вагітності – 717 (41,7% в загальній кількості),
– неуточнені – 468 (27,2%),
– самовільні – 260 (15,1%),
– аборти медикаментозним методом – 127 (7,4%),
– вакуум-аспірації — 122 (7,1%),
– медичні легальні аборти від 12 до 22 тижнів — 25 (1,5%).
Медичні (легальні) аборти до 12 тижнів вагітності за І півріччя 2019 року зареєстровані в 717 випадку, що складає 1,83 на 1000 жінок фертильного віку (І півріччя 2018 – 2,21) (Україна 2018 – 1,99), з них, абортів методом кюретажу – 188 (10,9%), методом вакуум-ескохлеації – 529 (30,8%). Частота медичних (легальних) абортів до 12 тижнів вагітності за аналізуємий період зменшилась на 17,2% за рахунок значного зменшення по районних ЗОЗ  та по міських ЗОЗ.
Спонтанних абортів за І півріччя 2019 року зареєстровано 260, що складає 0,66 на 1000 жінок фертильного віку, та є більше ніж за І півріччя 2018 (0,61) на 8,2% (Україна 2018 – 1,11). Найвищий рівень зареєстровано в районах: Бердянському (1,55 на 1000 жінок фертильного віку); Василівському (1,18); В-Білозерському (1,17), серед міст – в м. Енергодар (0,95).
Абортів методом вакуум-аспірації за І півріччя 2019 року зареєстровано 122, що складає 0,31 на 1000 жінок фертильного віку, та є менше ніж за І півріччя 2018 (0,35) на 11,4% (Україна 2018 – 1,67). Найвищий рівень зареєстровано в районах: Токмацькому (2,15 на 1000 жінок фертильного віку); Чернігівському (1,69); Михайлівському (1,69), серед міст – в м. Бердянськ (1,40).
Медичних (легальних) абортів медикаментозним методом зареєстровано 127, або 0,32 на 1000 жінок фертильного віку (І півріччя 2018 – 170, або 0,43) (Україна 2018 – 0,86).
Неуточнених абортів в цілому по ЗОЗ області – 468, або 1,20 на 1000 жінок фертильного віку (І півріччя 2018 – 1,32) (Україна 2018 – 2,38). Найвищі рівні кількості неуточнених абортів в загальній кількості спостерігаються в: м. Енергодар (2,14); м. Мелітополь (2,02); Василівському (2,14); Токмацькому (1,89) районах. Високий рівень неуточнених абортів (самовільних абортів у жінок, що не знаходились на обліку в жіночих консультаціях і заперечують кримінальне втручання) у структурі абортів за їх видами свідчить про недостатні форми та методи роботи жіночих консультацій.