Демографічний стан населення Запорізької області за 9 місяців 2019 року

Загальна чисельність постійного населення області за даними Головного управління статистики на 01.01.2019 року − 1705047 осіб, згідно оперативних даних (на 01.09.2019 року – 1693081 осіб). За даний період поточного року скорочення загальної чисельності населення області становить 11966 осіб, або 0,7%. За аналогічний період 2018 року − 11015 осіб, або 0,6%.

Демографічна ситуація  по області, є однією з найбільш гострих соціальних проблем. Спостерігається високий рівень смертності та низький – народжуваності. За даними Головного управління статистики на 01.09.2019 року по області зареєстровано записів актів громадянського стану про народження живих дітей – 7798, про смерть – 18769. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 42 живонароджених (на 01.09.2018 року – 46). Показник смертності – 16,6 (на 1000 середньо-наявного населення) перевищує показник народжуваності – 6,9 в 2,4 рази (на 01.09.2018 року в 2,2 рази). Природний убуток населення області складає 10971 осіб, або (-9,7), на 01.09. 2018 року – 9983 осіб, або (-8,7).

Загальний коефіцієнт народжуваності  за звітний період знизився на 8,0 % (на 01. 09. 2019 року – 6,9 на 1000 середньо-наявного населення; на 01. 09. 2018 року – 7,5), та є меншим ніж по Україні на 01.09. 2019 року (7,4) на 6,8%. Найвищі показники народжуваності в районах: В.-Білозірському – 8,7, Михайлівському – 8,6, Приазовському – 8,5, К.-Дніпровському – 8,1 та в місті Мелітополь − 8,3, найнижчі в районах: Розівському – 4,3 Токмацькому та Н-Миколаївському по 5,8.

Загальний коефіцієнт смертності в області зріс на 2,5% (на 01.09.2019 року – 16,6 на 1000 середньо-наявного; на 01.09.2018 року − 16,2),та є вищим ніж по Україні на 01.09.2019 року (14,1) на 17,7%. Найвищі рівні смертності зареєстровані в районах: Більмацькому – 24,3, Г.-Пільському – 22,2, Бердянському – 21,5, Розівському – 21,3, Чернігівському – 20,8, К. – Дніпровському – 20,5, Приморському – 20,1, Токмацькому – 19,6, Запорізькому – 19,5, найнижчі в містах: Енергодар − 11,0, Запоріжжя та Мелітополь по 14,9.

Природний рух  в області від’ємний, як за рахунок високого загального коефіцієнта смертності, так і за рахунок низького загального коефіцієнта народжуваності на 01.09.2019 року дорівнює (-9,7), за аналогічний період 2018 року (-8,7). По Україні на 01.09. 2019 року (-6,7). По всіх регіонах області природний рух є від’ємним, найвищі в районах: Більмацькому (-15,4), Розівському (-15,2), Г.-Пільському (-14,4), Н-Миколаївському (-13,8), Михайлівському (-12,8), К.-Дніпровському (-11,9), найнижчі – в містах: Енергодар (-3,6), Мелітополь (-4,6).

Структура смертності в області за причинами досить стабільна: основна частка смертей припадає на захворювання системи кровообігу, новоутворення та зовнішні причини смерті і є причинами 85,0% серед усіх смертей на 01.09.2019 року.

Вирішальний вплив на показники смерті має смертність від хвороб системи кровообігу і на 01.09. 2019 року займає – перше рангове місце – 63,2% серед усіх причин смерті, або 1047,4 на 100 тис. середньо-наявного населення;

– на другому місці посідають новоутворення – 15,9%, або 264,0;

– на третьому місці в структурі займає смертність від зовнішніх причин смерті – 5,9%, або 97,1;

– на четвертому місці – хвороби органів травлення – 3,4%, або 56,3.

Хвороби системи кровообігу, як основна причина смерті на 01.09.2019 року визнана в 11853 випадках.

 Новоутворення, як основна причина смерті на 01.09.2019 року визнана в 2988 випадках.