Ліжковий фонд і його використання за 9 місяців 2019 року

Стаціонарну допомогу населенню Запорізької області надають у 68 закладах охорони здоров’я, в яких розгорнуто 13206 ліжок, з них: 23 заклади обласного підпорядкування, в яких функціонує 4959 ліжок; 23 – міського підпорядкування – на 5665 ліжок, 21 заклад розташован в районах області, ліжковий фонд якого складає 2422 та ННМЦ «Університетська клініка» на 160 ліжок.

За 9 місяців 2019 року було скорочено 329 ліжок: в обласних закладах – 56, в міських закладах – 140, в районних закладах – 133.

Незважаючи на щорічне скорочення ліжкового фонду, забезпеченість населення ліжками становить 77,45 на 10 тисяч населення та є вищою ніж по Україні за 2018 р. (66,08) на 17,2%.

Робота ліжка в цілому по області за 9 місяців 2019 року склала 216,88, що на 4,2% нижче ніж за 9 місяців 2018 року (226,46). Аналогічне зниження показника спостерігається  в обласних закладах, містах та районах області  на 3,3%, 4,8% та 4,9% відповідно.

Показник обігу ліжка в Запорізькій області за аналізуємий період теж знизився (на 2,5%) і становить 18,64.  Зниження обігу ліжка: в обласних закладах на 1,5%, в містах на 1,9%, в районах області  на 3,8%.

Середня тривалість лікування в цілому по області за 9 місяців 2019 року склала 11,63, що на 1,9% нижче ніж за 9 місяців 2018 року (11,85). Зниження показника відбулося в цілому по обласним закладам на 1,8%, по містах на 2,9%, по районним на 1,2%,.

Показник летальності по Запорізькій області за 9 місяців 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року зріс на 10,6% і становить 1,77. Зростання показника спостерігається  по обласним закладам  на 6%, по міським ЛПЗ на 13,7%, по районним ЛПЗ на 7,6%.