Надання медичної допомоги дитячому населенню 0-17 років у Запорізькій області за 9 місяців 2018-2019

За даними Головного управління статистики у Запорізькій області станом на 01.01.2019 чисельність дитячого населення віком 0-17 років складає 293207, що становить 17,2% від усього населення області (1705047).

В порівнянні з 2018 кількість дитячого населення зменшилась на 1437, або на 0,5% дітей. Серед вікових груп, найбільші зміни відбулись у віковій категорії дітей віком до 14 років зменшилась на 2634, або на 1,0%, 15-17 років – збільшилась на 1197, або на  2,9%.

Розподіл дитячого населення області за місцем проживання на протязі аналізуємого періоду стабільний. Питома вага дитячого міського населення області у 2019 році складає 74,8% (2018 – 74,6%); сільського – 25,2% (2018 – 25,4%).

В статевій структурі всього дитячого населення 0-17 років, як і в попередні роки переважають хлопчики – 51,5% (2018 – 51,5%);  дівчаток – 48,5% (2018 – 48,5%).

 Смертність дітей віком до 1 року
(за місцем реєстрації, за  оперативними даними)

Рівень смертності дітей віком до 1 року надзвичайно чутливо реагує на зрушення в соціально-економічному та санітарному стані країни, медичному обслуговуванні, економічних умовах, способі життя різних верств населення.

За 9 місяців 2019 року в цілому по Запорізькій області померло 48 дітей першого року життя, показник малюкової смертності – 5,19 на 1000 народжених. На протязі року показник малюкової смертності зменшився на 32,9% (9 місяців 2018 – 7,73; І півріччя 2019 – 5,19). (Україна 2018 – 6,89). В абсолютних числах кількість померлих зменшилась на 31. Зменшення показника малюкової смертності спостерігається за рахунок зменшення кількості померлих дітей першого року життя в абсолютних числах ( на 31 дітей, або 39,2%) та  значного поступового зменшення кількості дітей народжених живими (на 571, або 5,9%) (9 місяців 2018 – 9663; 9 місяців 2019 – 9092).

Показник малюкової смертності по містах (2,72) в 3,2 рази нижчий ніж по районах (8,83).

В розрізі окремих регіонів області за 9 місяців 2019 року спостерігається значне коливання показника від найменших – у м. Бердянськ (1,73) та районах: Якимівський (5,00), Василівський (5,90), Михайлівський (5,99), Гуляйпільський (6,37) до найвищих – в м. Мелітополь (6,37), та райони: В-Білозерський (42,55), Більмацький (26,67), Запорізький (18,99), Більмацький (17,86). Не зареєстровано випадків смерті дітей першого року життя на протязі аналізуємого періоду в районах: Бердянському, Оріхівському, Розівському, Чернігівському.

З 48 дітей першого року життя, які померли по Запорізькій області за 9 місяців 2019 року:

– 17, або 35,4% – померло у перші 0- 6 днів після народження (ранній неонатальний період);

– 8, або 16,7% – 7-27 днів (пізній неонатальний період);

– 23, або 47,9% – 28 днів до 1 року (постнеонатальний період).

Серед складових малюкової смертності на протязі аналізуємого періоду спостерігається зменшення: неонатальної смертності – на 34,1 (9 місяців  2018 – 4,10 на 1000 народжених; 9 місяців 2019 – 2,70), ранньої неонатальної – на 21,7% (9 місяців 2018 – 2,35; 9 місяців 2019 – 1,84), постнеонатальної смертності – на 31,4% (9 місяців 2018 – 3,63; 9 місяців 2019 – 2,49).

Структура смертності дітей першого року життя за причинами, за 9 місяців 2019 року, розподілилась наступним чином:

– на першому місці – окремі стани, які виникають в перинатальному періоді – 52,1% серед усіх причин смерті, або 27,02 на 10000 народжених живими;

– на другому – вроджені аномалії – 16,7%, або 8,64;

– на третьому місці – симптоми, ознаки та інші відхилення від норми – 12,5%, або 6,48;

– на четвертому –  інфекційні та паразитарні хвороби –  6,3%, або 3,24.

Всі інші причини займають 12,4%.

Протягом аналізуємого періоду років по Запорізькій області зареєстровано  зниження показника смертності по класах: хвороби системи кровообігу – в 3,6 рази (9 місяців 2018 – 3,91; 9 місяців 2019 – 1,08); вроджені аномалії – в 2,5 рази (9 місяців 2018 – 21,50; 9 місяців 2019 – 8,64); окремі стани перинатального періоду – на 27,2% (9 місяців 2018 – 37,13; 9 місяців 2019 – 27,02); хвороби органів дихання – на 26,3% (9 місяців 2018 – 2,93; 9 місяців 2019 – 2,16); симптоми, ознаки та інші відхилення від норми – на 17,1% (9, місяців 2018 – 7,82; 9 місяців 2019 – 6,48).

Зростання показника смертності дітей у віці до 1 року спостерігається по класах: інфекційні та паразитарні хвороби – в 1,7 рази (9 місяців 2018 – 1,95; 9 місяців 2019 – 3,24); травми та отруєння – в 1,7 рази (9 місяців 2018 – 1,95; 9 місяців 2019 – 3,24).

 Смертність дітей 0-17 років
(за місцем реєстрації, за  оперативними даними)

За 9 місяців 2019 року в цілому по Запорізькій області, померло 105 дітей віком 0-17 років, з них:

– 48 (45,7%) – у віці до 1 року життя,

– 39 (37,1%) – 1-14 років,

– 18 (17,1%) – 15-17 років (9 місяців 2018: всього – 131 дитина, 79 (60,3%) – до 1 року: 41 (31,3%) – 1-14 р.; 11 (8,4%) – 15-17 р.

Показник смертності дітей 0-17 років за 9 місяців 2019 (3,58 на 10 тис. дітей.), в порівнянні з 9 місяцями 2018 (4,45) зменшився на 19,6%.

З 9 місяців 2019 року найвищі показники смертності дітей віком 0-17 років зареєстровано в районах: В-Білозерський (12,39), Н-Миколаївський (10,41), Запорізький (10,36),  Розівський (6,78) серед міст – м. Мелітополь (2,20), м. Запоріжжя (2,16); найнижчі – в районах: К-Дніпровський (1,29), Гуляйпільський (2,02), Бердянський (2,22), Веселівський (2,37), Оріхівський (2,42).

Структура смертності дітей 0-17 років виглядає наступним чином:

на першому місці – окремі стани, які виникають в перинатальному періоді – 23,8% від усіх померлих дітей 0-17 років, що складає 0,85 на 10 тис. дітей 0-17 р.;

– на другому – травми та отруєння –  31,4%, або 1,13;

– на третьому місці –– вроджені аномалії, інфекційні та паразитарні хвороби – по 9,5% з показником  по 0,34;

– на четвертому — симптоми, ознаки та інші відхилення від норми – 6,7%, або 0,24;

– на п’ятому – хвороби нервової  системи –  5,7%, або 0,20.

 Смертність серед дітей 15-17 років
(за місцем реєстрації, за  оперативними даними)

В віковій категорії 15-17 років за 9 місяців 2019 році померло 18 дітей (9 місяців 2018 – 11).

Показник смертності підлітків 15-17 років по Запорізькій області за 9 місяців 2019 року складає 4,22 на 10 тис. підлітків 15-17 років в порівнянні з 9 місяцями 2018 (2,65) показник збільшився в 1,6 рази.

У структурі причин смертності підлітків:

– на першому місці – травми та отруєння – 72,2% серед усіх причин смерті підлітків, або 3,05  на 10 тис. дітей 15-17 років;

– друге місце — інфекційні та паразитарні хвороби – 11,1% ,або 0,47;

– на третьому місці –– хвороби системи кровообігу, хвороби органів травлення, хвороби шкіри та підшкірної клітковини – по 5,6% з показником по 0,23.

 Захворюваність серед дітей першого року життя

За 9 місяців 2019 амбулаторно – поліклінічними закладами Запорізької області серед дітей першого року життя зареєстровано 16914 захворювань (9 місяців 2018 – 19120).

Показник захворюваності в розрахунку на 1 тис. дітей першого року життя в цілому по області за 9 місяців 2019 року складає 1397,85. Впродовж аналізуємого періоду показник захворюваності серед дітей першого року життя по області збільшився на 0,9% (І півріччя 2018 – 1385,11) (Україна 2018 – 1414,51).

Збільшення обласного показника захворюваності дітей першого року життя спостерігається за рахунок збільшення показників по регіонах області  найбільше: Більмацький р. – на 56,2% (9 місяців 2018 – 372,24; 9 місяців 2019 – 581,50), Михайлівський р. – 52,5% (9 місяців 2018 – 635,29; 9 місяців 2019 – 968,75 ),Оріхівський р. – на 29,6% (9 місяців 2018 – 1198,10; 9 місяців 2019 –     1552,86), Приазовський р. – на 27,9% (9 місяців 2018 – 1077,75; 9 місяців 2019 – 1378,21), Веселівський р. – 27,5% (9 місяців 2018  – 718,52; 9 місяців 2019 – 916,08), Вільнянський р. – на 23,5% (9 місяців 2018  – 612,49; 9 місяців 2019 – 756,39),  Якимівський р. – на 17,5% (9 місяців 2018  – 1405,90; 9 місяців 2019 -1651,93 ). По всіх інших  зменшення найбільше: Токмацький р. – на 39,0% (9 місяців 2018  – 960,33; 9 місяців 2019 – 585,76), Чернігівський р. – на 29,0% (9 місяців 2018  – 793,52; 9 місяців 2019 – 563,11), Бердянський р. – на 25,9% (9 місяців 2018  – 924,47; 9 місяців 2019 – 685,12), Мелітополький р. – на 25,8%  (9 місяців 2018  – 1754,25; 9 місяців 2019 – 1300,88 ).

Показник по міським ЗОЗ складає – 1695,77, по районним ЗОЗ – 941,63.

В розрізі окремих територій Запорізької області найвищі показники зареєстровані в районах: В-Більзерському (2019,42 на 1 тис. дітей); Якимівському (1651,93), Оріхівському (1552,86) районах та  в м. Енергодар (2034,24), м. Запоріжжя (1970,30).

Найнижчі в районах: Н-Миколаївському (471,43); Василівському (495,41); Чернігівському (563,11); Більмацькому (581,50); Токмацькому (585,76); Г-Пільському (625,00) та в містах: Бердянськ (844,10), Мелітополь (8,58,23).

Структура захворюваності дітей цієї вікової категорії за 9 місяців 2019 року виглядає наступним чином:

– перше місце – хвороби органів дихання – 54,6% – від усіх класів   хвороб, або 762,64 на 1 тис. дітей першого року життя;

– друге – окремі стани перинатального періоду  – 8,5%, або 118,35;

– третє – хвороби нервової системи – 5,8%, або 81,49;

– четверте місце  – хвороби шкіри та підшкірної клітковини – 4,3%, або 60,25;

– п’яте – хвороби ока та придаткового апарату – 3,9%, або 55,04.

Показник захворюваності серед дітей першого року життя в цілому по області, протягом аналізуємого періоду збільшився по більшості класів хвороб, найбільше: новоуторення – на 23,1% (9 місяців 2018  – 10,00; 9 місяців 2019 – 12,31); хвороби ендокринної системи – на 22,0% (9 місяців 2018 – 39,77; 9 місяців 2019 – 48,51); хвороби шкіри та підшкірної клітковини – на 16,7% (9 місяців 2018  – 51,65; 9 місяців 2019 – 60,25); хвороби системи кровообігу – на 14,3% (9 місяців 2018  – 4,27; 9 місяців 2019 – 4,88); хвороби крові та кровотворних органів – на 5,9% (9 місяців 2018  – 48,39; 9 місяців 2019 – 51,24).

Зменшення показника спостерігалось по класах: хвороби сечостатевої системи – на 27,6% (9 місяців 2018  – 26,37; 9 місяців 2019 – 19,09), інфеційні та паразитарні хвороби – на 17,1% (9 місяців 2018  – 47,38; 9 місяців 2019 – 39,26),  окремі стани перинатального періоду – на 13,9% (9 місяців 2018  – 137,42; 9 місяців 2019 – 118,35),  травми та отруєння – на 9,0% (9 місяців 2018  – 7,90; 9 місяців 2019 – 7,19).

Рівень інвалідизації серед дітей 0-17 років

До найбільш несприятливих у комплексі характеристик здоров’я та соціального благополуччя населення належать показники інвалідизація дітей віком до 17 років.

За даними державної звітності, в Запорізькій області, чисельність дітей -інвалідів (0-17 років) в цілому за 9 місяців 2019 року склала 6827.

Впродовж аналізуємого періоду рівень інвалідизації дітей у віці 0-17 років збільшився на 1,8% і за 9 місяців 2019 року становить 232,84 на 10 000 дітей відповідного віку (9 місяців 2018 – 228,72). Україна 2018 – 212,40.

Рівень загальної інвадізації по містах – 250,94, середньорайонний – 204,75.

Значно вищі середнього рівня показники інвалідизації за 9 місяців 2019   році  спостерігались в районах: Оріхівському (253,03 на 10000 відп. насел.), та м. Запоріжжі (266,47).

Найнижчі коефіцієнти дитячої інвалідизації в районах: В-Білозерському (123,92), Бердянському (135,35), Мелітопольському (166,00), Приморському (166,79), Веселівському (184,83).

За 9 місяців 2019 р. кількість дітей 0-17 років, які вперше стали інвалідами склала 552 осіб (9 місяців 2018 – 504). Рівень первинної інвалідизації по Запорізькій області становить 18,83 на 10 тис. дітей 0-17 років, що є вище показника за 9 місяців 2018 (17,11) на 10,1%. Україна 2018 – 21,30.

Амбулаторно – поліклінічна допомога дітям 0 – 17 років

Загальне число відвідувань дітей 0 – 17 років до лікарів в амбулаторно – поліклінічних закладах за 9 місяців 2019 складає – 2322629 (9 місяців 2018 – 2640879).

Показник кількості відвідувань на 1 мешканця 0 – 17 років – 7,92               (9 місяців 2018 – 8,96). Найвищі показники відвідувань поліклінічних закладів відмічаються у: м. Енергодар (9,87), м. Бердянськ (8,52), та районах: Оріхівському (8,78), Василівський (8,17). Найменші показники відвідувань у районах: Веселівському (3,87);  Чернігівському (3,91); Бердянському (4,48).

Число відвідувань лікарями хворих удома  (діти 0 – 17 років) за 9 місяців 2019 року становить – 144793 (9 місяців 2018 – 211871). Показник за 9 місяців 2019 року – 0,49 на 1 мешканця 0 – 17 років (9 місяців 2018 – 0,72). В розрізі окремих територій області найвищі показники зареєстровані у м. Запоріжжі (0,75), м. Мелітополь (0,37), та районах: Запорізькому (0,97), В-Білозерському (0,71), Оріхівському (0,47).

Надання медичної допомоги дітям 0 – 17 років у стаціонарах

За 9 місяців 2019 в стаціонарах Запорізької області було проліковано 45072 дітей 0 – 17 років. Рівень госпіталізації (на 100 мешканців) складає 15,37, що на 6,8% менше ніж за 9 місяців 2018 (16,49) (Україна 2018 – 19,58).

Змешення рівня госпіталізації дітей спостерігається майже по всіх регіонах області, найбільше: Вільнянський р. – на 32,8% (9 місяців 2018  – 14,61; 9 місяців 2019 – 9,82); В-Білозерський р. – на 28,4% (9 місяців 2018  – 10,13; 9 місяців 2019 – 7,25); Запорізький р. – на 21,7% (9 місяців 2018  – 5,06; 9 місяців 2019 – 3,96); серед міст – м. Бердянськ – на 12,7% (9 місяців 2018  – 18,11; 9 місяців 2019 – 15,81).

На протязі аналізуємого періоду середня тривалість лікування дітей 0-17 років залишилася незмінною з складає 8,99 (9 місяців 2018 – 8,85). (Україна 2018 – 8,70).  Показник по обласних ЗОЗ – 11,26, по міських ЗОЗ – 7,85; по районних ЗОЗ – 8,52.

Серед хвороб з якими було проліковано дітей 0-17 років у стаціонарах, найбільша тривалість лікування зареєстрована по класах: розлади психіки та поведінки (23,99), окремі стани перинатального періоду (13,63),  новоутворення (12,13), хвороби нервової системи (10,38), хвороби сечостатевої системи (10,31).

Показник лікарняної летальності по області за 9 місяців 2019 року складає 0,13 (9 місяців 2018 – 0,18) зменшення на 27,8%. (Україна 2018 – 0,19). Показник по обласних ЗОЗ – 0,29, по міських – 0,09; по районних – 0,04.

Зменшення показника лікарняної летальності серед дітей 0-17 років за 9 місяців 2018 – 2019 позначилось по класах: новоутворення – в 2,3 рази (9 місяців 2018  – 0,93; 9 місяців 2019 – 0,41), хвороби нервової системи – в 2,0 рази (9 місяців 2018  – 0,18; 9 місяців 2019 – 0,09), вроджені аномалії в 2,3 рази (9 місяців 2018  – 1,60; 9 місяців 2019 – 0,69), окремі стани перинатального періоду – на 38,7% (9 місяців 2018  – 1,91; 9 місяців 2019 – 1,17).

 Хірургічна допомога дітям 0 – 17 років

За 9 місяців 2019 в хірургічних стаціонарах області дітям проведено 6374 операцій, що складає 21,74 на 1000 дитячого населення (9 місяців 2018 – 6928, або 23,51). (Україна 2018 -29,00). Середньоміський показник  – 18,52; районний – 4,07.

Вище показника по міським ЗОЗ (18,52) показник м. Запоріжжя (21,41); вище середньорайонного (4,07) в районах: Якимівському (10,77); Михайлівському (9,76); Василівському (7,79);  К-Дніпровському (6,33).

Найнижча кількість оперативних втручань в розрахунку на 1000 дітей в районах: Вільнянському (0,11); Приазовському (0,40); Гуляйпільському (0,40).

В структурі оперативних втручань:

–  перше місце посідають операції на органах вуха, горла, носа –  21,4% від усіх виконаних оперативних втручань (4,64 на 1000 дитячого насел.);

– друге – операції на шкірі та підшкірній клітковині – 21,1% (4,58);

– третє – операції на органах травлення – 15,4% (3,35);

– четверте – інші операції – 13,3% (2,89);

– п’яте місце – операції на органах зору – 11,7% (2,55).

Впродовж аналізуємого періоду показник кількості оперативних втручань на 1000 дитячого населення зменшився на 7,5% (9 місяців 2018 – 23,51; 9 місяців 2019 –21,74).

Зменшення кількості виконаних оперативних втручань відбулося на:

– на органах дихання – в 2,1 рази (9 місяців 2018  – 0,23; 9 місяців 2019 – 0,11),

–  серці – в 1,7 рази (9 місяців 2018  – 0,05; 9 місяців 2019 – 0,03),

– шкірі та підшкірній клітковині – на 20,6% (9 місяців 2018  – 5,77; 9 місяців 2019 – 4,58),

– інші операції – на 13,5% (9 місяців 2018  – 3,34; 9 місяців 2019 – 2,89),

– органах вуха, горла, носа – на 4,5% (9 місяців 2018  – 4,86; 9 місяців 2019 – 4,64),

– органах травлення – на 2,0% (9 місяців 2018  – 3,42; 9 місяців 2019 – 3,35).

Збільшення кількості оперативних вручань спостерігались в операціях на:

– на органах зору – на 2,4% (9 місяців 2018  – 2,49; 9 місяців 2019 – 2,55),

– кістково-м’язовій системі –  на 1,9% 9 місяців 2018  – 2,60; 9 місяців 2019 – 2,65).

Всього за 9 місяців 2019 в стаціонарах області після операцій померло  18 дітей   ( 16 – обласні ЗОЗ; 2 – міські ЗОЗ); (9 місяців 2018 – 12 (всі 12 – обласні ЗОЗ)). Показник післяопераційної летальності за 9 місяців 2019 року (0,28), в порівнянні з 9 місяцями 2018 (0,17) збільшення в 1,6рази. (Україна  2018 – 0,12).

В стаціонари області за 9 місяців 2019 в терміновому порядку було доставлено 548 дітей (9 місяців 2018 – 539). В розрахунку на 10 тис. відп. нас. показник кількості доставлених термінових хворих, в цілому, збільшився на 2,2% (9 місяців 2018 – 18,29; 9 місяців 2019 – 18,69).

Виконаних ургентних оперативних втручань – 521 (9 місяців 2018 – 503). Питома вага ургентних операцій, від загальної кількості всіх зроблених операцій, становить – 26,0% (9 місяців 2018 – 24,3%).

Серед ургентної патології, з якою були доставлені діти до стаціонару, найбільшу питому вагу мають: гострий апендицит – 496 випадки, або 90,5% від усіх доставлених ургентних хворих; гостра непрохідність кишок – 10 випадків, або 2,7%; травми внутрішніх органів — 15 випадків, або 2,7%; гострий панкреатит – 6 випадків, або 1,1%, гострий холецистит, шлунково-кишкова кровотеча –  по 4 випадки, або по 0,7%.

Впродовж 9 місяців 2018 – 2019  зареєстровано два  випадка смерті дітей після ургентних оперативних втручань дітей (1 – обласні ЗОЗ; 1 – міські ЗОЗ).

Кількість хворих дітей, які були доставлені до стаціонару пізніше 24 годин після початку захворювання, складає 143, це на 15 випадків більше ніж за 9 місяців 2018 (128). Також, спостерігається збільшенні питомої ваги  доставлених пізніше 24 годин після початку захворювання з 23,75% до 26,09%.