Про стан надання амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги населенню Запорізької області за 9 місяців 2019 року

Амбулаторно-поліклінічна допомога

  Загальна потужність амбулаторно-поліклінічних закладів за 9 місяців 2019 року становить 36585 відвідувань у зміну. Забезпеченість амбулаторно-поліклінічною допомогою складає 214,57 на 10 тисяч населення, що майже на одному рівні з аналогічним періодом минулого року – 215,42.

До лікарів усіх спеціальностей, в цілому по області, зроблено 9466451 відвідування.

Кількість відвідувань на 1-го мешканця на дому знизилась на 43,6% та становить 0,31 (521769 відвідувань) за 9 міс. 2019р., та 0,55 (948579) за аналогічний період минулого року.

В амбулаторно-поліклінічних закладах області розгорнуто 2588 ліжок денного стаціонару (за 9 міс. 2018 р. – 2665): в обласних ЗОЗ – 375 ліжок (за 9 міс. 2018 р. – 382); в міських ЗОЗ – 901 (за 9 міс. 2018 р. – 904); в районних – 1312 (за 9 міс. 2018 р. – 1379). Забезпеченість населення області ліжками становить 15,18 на 10 тисяч населення, відмічається зниження на 1,9% в порівнянні з 9 міс минулого року – 15,47. Найвищий показник забезпеченості ліжками денного стаціонару серед міст – в Бердянську – 14,95; серед районів – у Більмацькому – 32,25; найнижчий – у Розівському районі – 3,52. Забезпеченість ліжками денного стаціонару найбільше знизилася у Розівському районі — в 4,2 рази (за 9 міс. 2019 р. – 3,52; 9 міс. 2018 р. – 14,91), найвищий зріст — в м. Енергодар — в 1,7 рази (за 9 міс. 2019 р. – 4,66; 9 міс. 2018 р. – 2,78).

В денних стаціонарах проліковано 5596 пацієнт, що складає – 328,21 на 10 тисяч населення, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (342,35) показник знизився на 4,1%.

 Стаціонарна допомога

         За 9 міс. 2019 року в стаціонари області всього надійшло 250108 хворих (9 міс. 2018 р. – 261431). В розрахунку на 100 мешканців рівень госпіталізації серед всього населення склав 14,67 (9 міс. 2018 р. – 15,18), в тому числі: по містах – 11,53 (9 міс. 2018 р. – 11,87), по районах – 9,46 (9 міс. 2018 р. – 10,08/). Найвищий показник госпіталізації серед міст – в м. Бердянську – 13,55, що  вище середньо-міського 11,53 – на 17,5% та нижче середньо-обласного 14,67 – на 7,6%.   Найнижчий в м. Запоріжжя – 11,13, нижче міського показника на 3,5%, обласного – на 24,1%.

Найвищий показник госпіталізації серед районів – у Приазовському – 13,26, вище середньо-районного (9,46) на 40,2%. Найнижчий — у Бердянському 5,45, нижче районного (9,46) в 1,7 рази.

Сільських мешканців було госпіталізовано 59230, що складає 23,7% від усіх госпіталізованих. Найбільші показники госпіталізації в м. Бердянськ — 85,82, Якимівському районі – 10,62, Н-Миколаївському — 10,61; найнижчі в Бердянському – 4,02, Приморському – 4,93.

Дорослих госпіталізовано 205036 (за 9 міс. 2018 р. – 212855). В розрахунку на 100 мешканців – 14,52 (9 міс. 2018 р. – 14,91), в тому числі: по містах – 11,35 (за 9 міс. 2018 р. –11,69), по районах – 9,52 (за 9 міс. 2018 р. – 10,03).

Серед міст області найвищий рівень госпіталізації дорослого населення в м. Бердянськ – 12,65 (вище середньо-міського показника — 11,35) на 11,5%. Серед районів області – у Пологівському – 13,04 та перевищує середньо-районний показник – 9,52 – на 37,0%.

Найнижчий рівень госпіталізації серед міст — в м. Запоріжжя — 11,07 , що нижче міського рівня на 2,5%; серед районів — в Бердянському — 6,41, що нижче районного показника – на 32,7%.

Середня тривалість лікування дорослого населення за 9 місяців 2019 р.  становить 12,33 (9 місяців 2018 р. – 12,55), показник знизився на 1,8%, але вище середньо-державного за 2018 р. (10,86) на 13,5%.

Найбільше зниження відмічається в класах захворювань: симптоми, ознаки та відхилення від норми – в 1,8 рази (9 міс. 2019 р. – 3,92; 9 міс. 2018 р. – 7,19);  хвороби сечостатевої системи — на 6,8% (9 міс. 2019 р. – 8,77; 9 міс. 2018 р. – 9,41).

Найбільший зріст середньої тривалості лікування відмічається в класі «вроджені аномалії» – на 4,7 % (9 міс. 2019 р. – 10,22; 9 міс. 2018 р. – 9,76). Серед окремих нозологій зріст середньої тривалості лікування спостерігається при внутрішньочерепних травмах на 7,8% (9 міс. 2019 р. – 9,80; 9 міс. 2018 р. – 9,09).

Середня тривалість лікування вище середньо-українського показника за 2018 рік серед класів захворювань: хвороби шкіри та підшкірної клітковини – на 22,6% (обласний показник – 13,81: по Україні – 11,26); розлади психіки та поведінки –  на 18,1% (обласний — 38,57; по Україні — 32,65); хвороби крові та кровотворних органів — на 17,6% (обласний — 13,63; по Україні — 11,59); інфекційні та паразитарні хвороби — на 11,9% (обласний — 29,99; по Україні — 26,80). Серед окремих нозологій: гострий холецистит – в 2,5 рази (обласний — 21,23; по Україні — 8,58); гострий інфаркт міокарду — на 14,4% (обласний — 14,79; по Україні — 12,93); внутрішньо-черепні травми – 10,9% (обласний — 9,80; по Україні — 8,84).

Показник лікарняної летальності за 9 міс. 2019 р. становить 2,16, що вище показника за аналогічний період минулого року (1,96) на 10,2%, та вище показника по Україні за 2018 р. (1,41) в 1,5 рази.