Надання медичної допомоги дитячому населенню 0-17 років у Запорізькій області за 2018-2020 роки

За даними Головного управління статистики у Запорізькій області станом на 01.01.2020 р. чисельність дитячого населення віком 0-17 років складає 290504, що становить 17,2% від усього населення області.

В порівнянні з 2018 р. кількість дитячого населення зменшилась на 4140, або на 1,4%, за рахунок вікової групи дітей 0-14 років (зменшення на 7264 або 2,9%), та дітей 15-17 років (збільшення на 3124, або 7,5%).

Розподіл дитячого населення області за місцем проживання на протязі трьох років стабільний. Питома вага дитячого міського населення області у 2019 році складає 75,0% (2018 р. – 74,6%, 2019 р. – 74,8%); сільського – 25,0% (2018 р. – 25,4%, 2019 р. – 25,2% ).

В статевій структурі всього дитячого населення 0-17 років, переважають хлопчики – 51,5% (2018 р. – 51,5%, 2019 р. – 51,5%); дівчата – 48,5% (2018 р. – 48,5%, 2019 р. – 48,5%).

 Смертність немовлят
 (за місцем реєстрації, за оперативними даними)

 Рівень смертності дітей віком до 1 року надзвичайно чутливо реагує на зрушення в соціально-економічному та санітарному стані країни, медичному обслуговуванні, економічних умовах, способі життя різних верств населення.

За даними головного управління статистики у Запорізькій області, за 2020 році в цілому по Запорізькій області померло 55 дітей першого року життя, показник малюкової смертності – 5,06 на 1000 народжених (Україна – 6,66).

Протягом останніх трьох років показник малюкової смертності поступово зменшився на 36,1 % (2018 р. – 8,04; 2019 р. – 5,70; 2020 р. – 5,06), та в 2020 році є меншим ніж по Україні на 24% .

За оперативними даними закладів охорони здоров’я, по області зареєстровано 57 випадків смерті дітей першого року життя в 2020 р.:

– 24, або 42,1% –у перші 0 – 6 днів після народження (ранній неонатальний період);

– 13, або 22,8% – 7-27 днів (пізній неонатальний період);

– 20, або 35,1% – 28 днів до 1 року (постнеонатальний період).

На протязі трьох років спостерігається коливання по роках  складових малюкової смертності:

 • неонатальної смертності: 2018-2019 рр. – зменшення на 37,6%; 2019 р. – 2020 рр. – збільшення на 18,9% (2018 р. – 4,49 на 1000 народжених; 2019 р. – 2,81; 2020 р. – 3,34),
 • рання неонатальна – 2018-2019 рр. – зменшення на 36,7%; 2019-2020 рр. – збільшення на 13,7% (2018 р. – 3,00 на 1000 народжених; 2019 р. – 1,90; 2020 р. – 2,16),
 • постнеонатальної смертності: 2018-2020 рр. – зменшення в 2,0 рази (2018 р. – 3,67 на 1000 народжених; 2019 р. – 2,15; 2020 р. – 1,80).

Структура смертності дітей першого року життя за причинами, за 2020 рік розподілилась наступним чином:

– на першому місці – окремі стани, які виникають в перинатальному періоді – 57,9% серед усіх причин смерті, або 29,73 на 10000 народжених живими;

– на другому – вроджені аномалії – 17,5%, або по 9,01;

– на третьому місці – симптоми, ознаки та інші відхилення від норми – 10,5%, або 5,41;

– на четвертому – хвороби нервової системи  – 7,0%, або 3,60.

Протягом трьох років по Запорізькій області зареєстровано зменшення смертності по класах: хвороби органів дихання – в 5,0 рази (2018 р. – 4,49; 2019 р. – 2,48; 2020 р. – 0,90); хвороби системи кровообігу – в 3,3 рази (2018 р. – 3,00; 2019 р. – 1,65; 2020 р. – 0,90); вроджені аномалії – в 2,4 рази (2018 р. – 21,72 на 10 тис. народжених живими; 2019 р. – 6,61; 2020 р. – 9,01); окремі стани, які виникають в перинатальному періоді – на 26,7% (2018 р. – 40,45; 2019 р. – 27,26; 2020 р. – 29,73); симптоми, ознаки та інші відхилення від норми – на 9,7% (2018 р. – 5,99; 2019 р. – 6,61; 2020 р. – 5,41).

Збільшення показника по класу хвороб: хвороби нервової системи – в 2,4 рази (2018 р. – 1,50; 2019 р. – не зареєстровано; 2020 – 3,60).

За місцем смерті дітей в 2020 р. – в акушерських стаціонарах померло 19 дитина (33,3%), в педіатричних стаціонарах – 27 (47,4%), поза стаціонаром 11, або 19,3% від усіх померлих віком до 1 року.

Смертність серед дітей 0-17 років
 (за місцем реєстрації, за оперативними даними)

 За 2020 рік в цілому по Запорізькій області, за оперативними даними закладів охорони здоров’я, померло 139 дітей віком 0-17 років, з них, 57 (41,0%) – у віці до 1 року життя. В 2018 р. – 184 дитина, з них – 109, або 59,2% – до 1 року життя; 2019 р. – 130 дітей, з них, 60, або 46,2% – до 1 року.

Показник смертності дітей 0-17 років протягом трьох років коливається по роках: 2018 – 2019 рр. – зменшився на 29,1%; 2019-2020 рр. – збільшення на 7,9% (2018 р. – 6,24 на 10 тис. дітей 0-17 років; 2019 р. – 4,43; 2020 р. – 4,78) (Україна за 2019 р. – 5,13).

Всього по містах зареєстровано 60 випадків смерті дітей; по районах – 69. Показник смертності по містах ЗОЗ (3,54 на 10 тис. дітей 0-17 років) нижче ніж по районах ЗОЗ (5,71) на 38,0%.

Впродовж 2020 року найвищий показник смертності дітей віком 0-17 років зареєстровано в районах: Розівському (21,02), В-Білозерському (19,10), Більмацькому (8,51), Якимівському (7,98), Василівському (7,79) та м. Енергодар (7,17), найнижчий – в м. Мелітополь (2,93), та районах: Михайлівському (1,85), Приазовському (2,03), Чернівському (3,20).

Структура смертності дітей 0-17 років виглядає наступним чином:

 • на першому місці – травми та отруєння – 28,1% від усіх померлих дітей 0-17 років, що складає 1,34 на 10 тис. дітей 0-17 років;
 • на другому місці – окремі стани, які виникають в перинатальному періоді 23,7% з показником 1,14;
 • на третьому – вроджені аномалії, хвороби нервової системи – по 10,8%, або 0,52;
 • на четвертому – новоутворення – 7,2%, або 0,34;
 • на п’ятому – симптоми, ознаки та інші відхилення від норми – 4,3%, або 0,21;
 • на шостому – хвороби органів дихання – 3,6%, або 0,17;
 • на сьомому – інфекційні та паразитарні хвороби, хвороби системи кровообігу, хвороби органів травлення – по 2,2%, або 0,10.

 Смертність серед дітей 15-17 років
(за місцем реєстрації, за оперативними даними)

 В віковій категорії 15-17 років у 2020 рік померло 23 дитини (2018 р. – 14; 2019 р. – 19).

Показник смертності підлітків 15-17 років в цілому по Запорізькій області за 2020 р. складає 5,16 на 10 тис. підлітків 15-17 років (Україна за 2019 р. – 3,76).

У структурі причин смертності підлітків:

–  на першому місці – травми та отруєння – 47,8% серед усіх причин смерті підлітків, або  2,47 на 10 тис. дітей 15-17 років;

– на другому – новоутворення – 26,1%, або 1,35;

– на третьому – хвороби органів дихання –  8,7%, або 0,45.

 • – на четвертому – хвороби нервової системи, хвороби системи кровообігу, вроджені аномалії, вагітність, пологи та післяпологовий період – по 4,3%, або по 0, 22.

Найвищий показник смертності підлітків віком 15-17 років в 2020 році спостерігається в районах: Пологівському (26,62); Якимівському (20,88); серед міст – м. Енергодар – 6,74.

 Захворюваність серед дітей першого року життя

  У 2020 р. амбулаторно – поліклінічними закладами Запорізької області серед дітей першого року життя зареєстровано 18717 захворювань (2018 р. – 24879; 2019 р. – 22686).

Показник захворюваності в розрахунку на 1 тис. дітей першого року життя в цілому по області у 2020 р. складає 1733,14. Впродовж трьох років показник захворюваності серед дітей першого року життя по області зменшився на 8,3% (2018 р. – 1889,64; 2019 р. – 1935,09), та є вищим ніж по Україні за 2019 р. (1393,01) на 24,4%.

Стабільне зменшення протягом останніх трьох років захворюваності дітей першого року життя зареєстровано в районах: Г- Пільському – в 2,8 рази (2018 р. – 884,70; 2019 р. – 836,60; 2020 р. – 316,09), Більмацькому – на 50,0% (2018 р. – 1347,74; 2019 р. – 1284,33; 2020 р. – 674,30), Н-Миколаївському – на 47,6% (2018 р. – 674,85; 2019 р. – 469,80; 2020 р. – 353,85), Токмацькому – на 32,3% (2018 р. – 1085,85; 2019 р. – 993,45; 2020 р. – 735,48), Запорізькому – на 27,1% (2018 р. – 1562,44; 2019 р. – 1405,13; 2020 р. – 1139,66), В-Білозерському – на 18,1% (2018 р. – 2578,51; 2019 р. – 2436,36; 2020 р. – 2112,15), К-Дніпровському – на 18,1% (2018 р. – 2062,50; 2019 р. – 1672,41; 2020 р. – 1689,41), та в містах: м. Запоріжжя – на 5,8% (2018 р. – 2502,38; 2019 р. – 2585,11; 2020 р. – 2356,75).

Стабільне збільшення в районах: Михайлівському – в 1,6 рази (2018 р. – 1062,50; 2019 р. – 1484,03; 2020 р. – 1716,48), Мелітопольському – на 15,3% (2018 р. – 2192,13; 2019 р. – 2217,88; 2020 р. – 2527,94).

Показник по міським ЗОЗ складає 2051,59, по районним ЗОЗ – 1169,53.

В розрізі окремих територій Запорізької області найвищі показники зареєстровані в районах: Мелітопольському (2527,94 на 1 тис. дітей); Оріхівському (2501,05); В-Білозерському (2112,15); Михайлівському (1716,48), К-Дніпровському (1689,41), Якимівському (1676,19), Чернігівському (1384,62), Приазовськму (1380,60), Розівському (1300,00) районах, серед міст – м. Запоріжжя (2356,75), м. Енергодар (1609,49), Бердянськ (1409,57).

Структура захворюваності дітей цієї вікової категорії в 2020 році виглядає наступним чином: перше місце – хвороби органів дихання – 55,1% – серед усіх класів хвороб, або 954,95 на 1 тис. дітей першого року життя; друге – окремі стани перинатального періоду – 9,0%, або 155,56; третє – хвороби нервової системи – 6,3%, або 109,45; четверте хвороби органів травлення –  4,2%, або 73,15; п’яте – хвороби крові та кровотворних органів –  4,0%, або  68,61. Всі вказані класи хвороб становлять 78,6%, інші класи хвороб – 21,4%.

Зменшення показника захворюваності дітей першого року життя  протягом трьох років спостерігалось  по класах:

інфекційні та паразитарні хвороби – на 43,2%;

хвороби сечостатевої системи – 38,8%;

травми та отруєння – на 38,2%;

симптоми, ознаки та інші відхилення від норми – 27,3%;

хвороби ока – на 25,5%;

хвороби вуха – на 25,0%;

окремі стани які виникають в перинатальному періоді – на 17,5%;

уроджені аномалії – на 13,0%.

По всіх інших класах зареєстровано зростання показника:

новоутворення – на 15,7%;

хвороби ендокринної системи – на 12,1%;

хвороби органів травлення – на 3,5%.

Грудне вигодовування

 На кінець 2020 року під наглядом амбулаторно-поліклінічних закладів системи МОЗ по Запорізькій області число дітей які досягли 1 року складає 10204 (2018 – 12853; 2019 – 11578), за три роки кількість зменшилась на 2649, або 20,6%.

Питома вага дітей по Запорізькій області, які з народження перебували на виключно грудному вигодовуванні до 3 місяців (26,62%), нижче від показника по Україні (27,45%) на 3,0%, питома вага дітей, яких годували виключно груддю до 6 місяців (55,98) майже на рівні показника по Україні (56,28).

Інвалідизація дитячого населення Запорізької області

 До найбільш несприятливих у комплексі характеристик здоров’я та соціального благополуччя населення належать показники інвалідизація дітей віком до 17 років.

За даними державної звітності, в Запорізькій області, чисельність дітей – інвалідів (0-17 років) в цілому у 2020 році склала 7092.

Впродовж 2018-2020 рр. рівень інвалідизації дітей у віці 0-17 років збільшився на 3,8% і становить 244,1 на 10 тис. дітей відповідного віку (2018 р. – 235,2; 2019 р. – 240,2; 2020 р. – 244,1).

Показник по області (244,1) за 2020 вище середньо українського за 2019 рік (216,2) на 12,9%.

В розрахунку на 10 000 відп. нас., показник інвалідизації по містах ЗОЗ (265,5) вище від середнього по районах (210,9) на 25,9%. Також, переважну більшість інвалідів складають хлопчики – 57,8% від загальної кількості дітей – інвалідів; дівчатка – 42,2%.

Значно вищі середнього рівня показники інвалідизації в 2020 р. спостерігались в районах: Василівському (3242,89 на 10 тис. дітей відп. віку),  та м. Запоріжжі (282,92).

Найнижчі коефіцієнти дитячої інвалідизації в районах: В-Білозерському (108,21), Бердянському (121,24), Приморському (152,09), Веселівському (156,74).

В структурі інвалідизації за основними причинами, у 2020 році перше рангове місце займають вроджені аномалії – 24,8% від загальної кількості дітей-інвалідів 0-17 років, або 60,5 на 10 тис. дітей 0-17 р. Щодо регіонів області, де на протязі останніх років зберігався високий рівень інвалідизації від вроджених аномалій слід зазначити м. Запоріжжя (72,2 на 10000 дітей відповідного віку), Запорізький р-н (67,3), Вільнянський р-н (65,9), Більмацький р-н (62,4).

На другому місці у структурі причин інвалідизації – розлади психіки та поведінки – 25,3%, або 61,7. Найбільш високі показники в районах:                    Г-Пільському (78,0); Михайлівському (77,7); та в містах: Бердянськ (76,13),             м. Запоріжжя (69,9).

На третьому місці – хвороби центральної нервової системи – 14,9% від усіх причин, або 36,5. Значно вищий за середній по області, показник інвалідизації внаслідок хвороб центральної нервової системи в Михайлівському р-ні (55,5 на 10 тис. дітей 0-17 років), Запорізькому р-ні (43,6), Веселівському р-ні (43,4).

Дитяча інвалідність через хвороби ендокринної системи, розлади харчування, порушення обміну речовин займає четверте місце серед усіх причин інвалідності дітей 0-17 років. Питома вага дітей-інвалідів на дану патологію склала – 9,4%, або 22,9. Більше половини випадків інвалідності цього класу хвороб становить цукровий діабет – 61,7% від усіх дітей-інвалідів з хворобами ендокринної системи. В розрізі міст та районів області найвищі показники інвалідності по даному класу хвороб спостерігались у м. Енергодар (33,8), м. Запоріжжя (29,9), Запорізькому р-ні (24,6), Токмацькому (24,1).

На п’ятому місці – хвороби вуха та сосковидного відростку – 6,5%, або 15,8 на 10 тис. відповідного населення, з них втрата слуху (глухота) становить  – 95,0%.

Протягом останніх трьох років зростання рівня інвалідизації спостерігається по містах області найбільше – м. Енергодар – на 14,2%; м. Мелітополь – на 7,0%; та по таких районах: Токмацький – 18,1%; Запорізький – на 11,7%; Розівський – на 11,2%.

У 2020  році кількість дітей 0-17 років, які вперше стали інвалідами склала 646 осіб (2018 р. – 701; 2019 р. – 727). Рівень первинної інвалідизації по Запорізькій області становить 22,2 на 10 тис. дітей 0-17 років, що є нижче за показник 2018 р. (23,8) на 6,7% (2019 р. – 24,8), та є вищим ніж по Україні за 2019 р. (21,5) на 3,3%.

Серед окремих регіонів області, найвищий рівень первинної інвалідності в м. Бердянськ (29,0); м. Енергодар (28,7); Розівському (35,04); Г-Пільському (26,66); Н-Миколаївському р-ні (24,67); найменший в районах: Чернігівському (6,40); Бердянському (6,74); К-Дніпровському (7,88).

 Амбулаторно – поліклінічна допомога дітям 0 – 17 років

 Загальне число відвідувань дітей 0 – 17 років до лікарів в амбулаторно – поліклінічних закладах у 2020 р. складає – 2253352 (2018 р. – 3573678; 2019 р. – 3096653).

Показник кількості відвідувань на 1 дитину 0 – 17 років – 7,76 (2018 р. – 12,13; 2019 р. – 10,56) – менше показника за 2018 р. – в 1,6 рази. Найвищі показники відвідувань поліклінічних закладів відмічаються у: м. Енергодар (9,01); м. Запоріжжя (8,57); та районах: В-Білозерському (9,38), Оріхівському (9,30), К-Дніпровському (7,70), Запорізькому (7,08). Найменші показники відвідувань у районах: Приазовському (2,93); Веселівському (2,88); Чернігівському (4,11).

Число відвідувань лікарями хворих удома  (діти 0 – 17 років) у 2020 році становить – 139458 , або 0,48 на 1 мешканця 0 – 17 років (2018 р. – 1,07; 2019 р. -0,65). В розрізі окремих територій області найвищі показники зареєстровані у м. Запоріжжі (0,79), м. Бердянськ (0,24), Запорізькому р-ні (0,82).

Повнота охоплення дітей 0-17 років

 З 2020 року закладами охорони здоров´я  Запорізької області було оглянуто 268317 дітей. Повнота охоплення профоглядами – 96,88% (2018 р. – 96,94%; 2019 р. – 96,94%). Повнота охоплення – 100% в містах: Бердянськ, Енергодар та районах: В-Білозерському, К-Дніпровському, Мелітопольському, Н-Миколаївському, Оріхівському, Приазовському, Приморському. Найменший рівень – в м. Мелітополь (93,96%) та районах: Василівському (74,95%), Запорізькому (88,75%).

В результаті профілактичних оглядів дітей, було виявлено дітей зі зниженням гостроти:

– зі сколіозом – 6931 – 25,83 на 1000 оглянутих – більше ніж по Україні (14,69) в 1,8 рази;

– зору – 15570, або 58,03 на 1000 оглянутих – більше ніж по Україні (46,65) на 24,4%;

виявлено дітей з:

– слуху – 377, що складає 1,41 на 1000 оглянутих – що є менше ніж по Україні (1,69) на 16,6%;

– з дефектами мови – 6358 – 23,70 на 1000 оглянутих – більше ніж по Україні (16,61) на 72,7%;

–  з порушення осанки – 9928 – 37,00 на 1000 оглянутих – на рівні показника по Україні (36,94).

Протягом останніх трьох років показник виявлення переліченої патології у дітей Запорізької області майже не змінний.

Високі показники виявлення всіх патологій в:

– Василівському районі: зниження гостроти слуху – 1,37 на 1000 оглянутих; зниження зору – 128,45; дефекти мови – 46,13; сколіоз – 34,60; порушення осанки – 25,58;

– Г-Пільському районі: зниження гостроти слуху – 10,91 на 1000 оглянутих; зниження зору – 98,91; дефекти мови – 39,66; сколіоз – 24,29; порушення осанки – 57,76;

– К-Дніпровському районі: зниження гостроти слуху – 3,85 на 1000 оглянутих; зниження зору – 76,27; дефекти мови – 9,86; сколіоз – 59,17; порушення осанки – 32,20;

– Приазовському районі: зниження гостроти слуху – 0,99 на 1000 оглянутих; зниження зору – 85,34; дефекти мови – 35,48; сколіоз – 51,60; порушення осанки – 79,14.

При 100% показнику повноти охоплення профоглядами, спостерігаються найменші показники виявлення патологій в:

– В-Білозерському р-ні: зниження гостроти слуху – 0,00; зниження зору – 23,83; дефекти мови – 16,38; сколіоз – 16,38; порушення осанки – 33,51.

Надання медичної допомоги дітям 0 – 17 років у стаціонарах

 За 2020 р. в стаціонарах Запорізької області було проліковано 36723 дітей  0 – 17 років (2018 р. – 64091; 2019 р. – 60922). З усіх 36723 госпіталізованих в 2020 році дітей, 11911 (32,4%) – госпіталізовані в обласні ЗОЗ; 16828 (45,8%) – по містах ЗОЗ; 7984 (21,7%) – по районних ЗОЗ.

Рівень госпіталізації (на 100 мешканців) складає 12,64 (2018 р. – 21,75; 2019 р. – 20,78), що на 32,5% більше ніж по Україні за 2019 р. (18,73). Найвищий рівень госпіталізації серед міст зареєстровано в м. Бердянськ (12,15) та м. Мелітополь (11,79); серед районів – в Якимівському (13,57); Приазовському (12,86); Василівському (8,38); Мелітопольському р-ні (9,58). Найменший – в районах: Розівському (0,56); Бердянський (0,76); Чернігівському (1,34).

З усіх пролікованих в стаціонарах області дітей в 2020 р., 34,5% – з хворобами органів дихання; 7,8% – з інфекційними хворобами; 8,4% – з хворобами органів травлення; 9,5% – з травмами та  отруєннями.

На протязі останніх років середня тривалість лікування дітей 0-17 років майже не змінна, і у 2020 р. складає 8,46 дні (2018 р. – 8,87; 2019 р. – 8,87), та залишається нижче ніж по Україні (8,61) на 1,7%. Найвища середня тривалість лікування в районах: Розівському р-ні (14,09); Н-Миколаївському (12,90); Михайлівському (10,76); Г-Пільському (10,32); найменша – в м. Бердянськ (4,75); та районах: Чернігівському (5,09), Вільнянському (6,27).

Серед хвороб з якими було проліковано дітей 0-17 років у стаціонарах, найбільша тривалість лікування зареєстрована по класах: розлади психіки та поведінки (23,30), новоутворення (13,46), інфекційні та паразитарні хвороби (12,34), окремі стани перинатального періоду (10,87), хвороби нервової системи (9,72), хвороби ока та придаткового апарату (8,41).

Показник лікарняної летальності по області за 2020 складає 0,21, (2018 р. – 0,19; 2019 р. – 0,12) Україна за 2019 рік (0,18).

Показник по обласних ЗОЗ – 0,35 (2018 р. – 0,40; 2019 р. – 0,26); по міських ЗОЗ – 0,15 (2018 р. – 0,11; 2019 р. – 0,08); по районних ЗОЗ – 0,08 (2018 р. – 0,11; 2019 р. – 0,05).

 Хірургічна допомога дітям 0 – 17 років

 За 2020 рік в хірургічних стаціонарах області дітям проведено 6759 операцій, що складає 23,27 на 1 тис. дитячого населення (2018 р. – 9262, або 31,43; 2019 р. – 8634, або 29,45).

З усіх 6759 операцій по  Запорізької області:

–  49,9% (3376 операцій) – в обласних ЗОЗ;

– 42,3% (2857 операцій) – в містах області,

з них – 75,3% – 2151 – в м. Запоріжжя;

– 7,8% (526 операції) – в районах області.

Вище показника по міським ЗОЗ (16,85 на 1000 дітей) показник м. Запоріжжя (18,72), м. Бердянськ (17,90); вище середньо районного (4,35) в районах: Якимівському (13,40); Василівському (11,08); Мелітопольському (8,34).

Найнижча кількість оперативних втручань в розрахунку на 1 тис. дітей відповідного віку в районах: Вільнянському (0,11); Г-Пільському (0,62); серед міст – в м. Енергодар (10,45).

В структурі оперативних втручань: – перше місце посідають операції на шкірі та підшкірній клітковині – 24,5% від усіх виконаних оперативних втручань (5,70 на 1000 дитячого насел.);

– друге – операції на органах вуха, горла, носа – 14,2% (3,30);

– третє – операції на кістково-м´язової системи – 13,8% (3,21);

– четверте – інші операції – 13,4% (3,11);

– п’яте місце –  операції на органах зору – 12,6% (2,92).

Впродовж трьох років показник кількості оперативних втручань на 1000 дитячого населення зменшилась на 26,0% (2018 р. – 31,43; 2019 р. – 29,45; 2020 р. – 23,27), та є на меншим показника по Україні за 2019 р. (29,53) на 21,2%.

Перевищення кількості операцій по Запорізькій області над державними показниками спостерігається при більшості операцій:

– на органах зору (область – 2,92; Україна – 2,18);

– на нирках (область – 0,28; Україна – 0,21);

– на шкірі (область – 5,70; Україна – 5,16).

Всього за 2020 р. в стаціонарах області після операцій померло 11 дітей (11 – обласні ЗОЗ); (2018 р. – 15; 2019 р. – 19).

Показник післяопераційної летальності протягом трьох років коливається по роках: 2018 – 2019 рр. – збільшився на 37,5%; 2019-2020 рр.– зменшився на 27,3% (2018 р. – 0,16; 2019 р. – 0,22; 2020 р. – 0,16).

З усіх 11 померлих після операцій дітей: 9 (81,8%) – після операцій на органах травлення; 1 (9,1%) – операції на нервовій системі, 1 (9,1%) – операції на органах дихання.

В стаціонари області за 2020 рік в терміновому порядку було доставлено 671 дітей (2018 р. – 727; 2019 р. – 732). В розрахунку на 10 тис. відп. нас. показник кількості доставлених термінових хворих, в цілому, зменшився на 6,4% (2018 р. – 24,67; 2019 р. – 24,97; 2020 р. – 23,10).

Серед ургентної патології, з якою були доставлені діти до стаціонару, найбільшу питому вагу мають: гострий апендицит – 621 випадків, або 92,5% від усіх доставлених ургентних хворих; травми внутрішніх органів – 14 випадків, або 2,1%; защемлена грижа – 21 випадків, або 2,1%; гостра непрохідність кишок, – 7 випадків, або 1,0%; шлунково-кишкова кровотеча – 3 випадки, або 0,5%; проривна виразка шлунка та 12-палої кишки, гострий панкреатит – по 2 випадка, або по 0,3; гострий холецистит – 1 випадок, або 0,1%.

Виконаних ургентних оперативних втручань – 648 (2018 р. – 683; 2019 р. – 695). Питома вага ургентних операцій, від загальної кількості всіх зроблених операцій, становить – 9,6% (2018 р. – 7,4%; 2019 р. – 8,0%).

Впродовж 2020 року не зареєстрований жодного випадка смерті дитини після ургентних оперативних втручань (2018 р. -1випадок; 2019 р. -1випадок). Кількість хворих дітей, які були доставлені до стаціонару пізніше 24 годин після початку захворювання, складає 221 (2018 р. – 183; 2019 р. – 201).

Серед усіх терміново – доставлених пізніше 24 годин, найбільша кількість хворих дітей, з патологією на гострий апендицит, що становить 208, або 94,1%.