НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ РОДІЛЛЯМ, ПОРОДІЛЛЯМ ТА НОВОНАРОДЖЕНИМ

За 2020 рік в Головному управлінні статистики у Запорізькій області зареєстровано народження 10523 дітей. Загальна кількість народжених живими за три роки зменшилась на 2183, або 17,2% (2018 р. – 12708; 2019 р. – 11543; 2020 р. – 10525), дана тенденція спостерігається  по всіх територіях області.

Кількість випадків материнської смертності: 2018 р. – не зареєстровано; 2019 р. – 4; 2020 р. – 8.

За 2020 рік по Запорізькій області  зареєстровано всього 9 випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та післяпологового періоду, з них, 1 – від травми, відповідно материнської смертності – 8 випадків.

Показник материнської смертності за 2020 рік складає 73,54 на 100 тис. народжених живими (2018 р. – 0,00; 2019 р. – 33,89).

Структура материнської смертності:

1) акушерські причини:

– О 96(О42.9) – Передчасний розрив навколоплідних оболонок на 28 тижні вагітності;

– О 75.3 – Сепсис під час пологів при вагітності 31 тиждень;

– О 45.0 – Передчасне відшарування плаценти з порушенням згортання крові.

2) екстрагенітальна патологія:

– О 99.5/ J 10.0 – Грип з пневмонією;

– О 99.4/ I 61.3.7 – Внутрішньомозковий крововилив у стовбур головного мозку;

– О 99.1 – Інші хвороби крові й кровотворних органів із залученням імунного механізму, які ускладнюють вагітність;

– О 98.5 – Інші вірусні хвороби, які ускладнюють вагітність;

– О 98.5 – Вірусні хвороби які ускладнюють вагітність, пологи та післяпологовий період.

Надання медичної допомоги вагітним у жіночих консультаціях

 Для надання спеціалізованої медичної допомоги жінкам, вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим в Запорізькій області на протязі 2020 року функціонували:  КНП «Обласний перинатальний центр» ЗОР, 4 пологових будинків, 25 жіночі консультації, 24 акушерсько-гінекологічних кабінетів, 23 – оглядових.

Спеціалізований ліжковий фонд представлений – 525 гінекологічними ліжками, 153 – ліжками патології вагітності, 365 – акушерськими ліжками.

Впродовж 2020 року під нагляд жіночих консультацій області надійшло 10534 вагітних, що на 2364 осіб, або на 18,3% менше ніж в 2018 р. (2018 р. – 12898; 2019 р. – 11457). Зменшення кількості вагітних під наглядом жіночих консультацій на протязі трьох років спостерігається майже в усіх регіонах області, найбільше: м. Запоріжжя – на 1228, або 19,5%, та в районах: Чернігівському – на 107, або в 6,4 рази; Бердянському – на 156, або в 4,5 рази; Василівському – на 106, або 31,5%; Веселівському – на 97, або 45,1%; Михайлівському – на 56, або 30,1%; Пологівському – на 47, або 19,7%.

Організація обслуговування вагітних залежить від всебічного обстеження жінок у самі ранні терміни вагітності і систематичного спостереження в наступних. Показник раннього звертання (до 12 тижнів вагітності) є один з головних в оцінці ефективності роботи жіночої консультації.

Показник раннього охоплення вагітних диспансерним наглядом в цілому по Запорізькій області в 2020 році складає 90,76%, на протязі трьох років майже без змін (2018 р. – 93,33%; 2019 р. – 91,88%) (показник по Україні 2019 р. – 90,75%).

В 2020 році найбільша питома вага вагітних, які надійшли під нагляд жіночих консультацій до 12 тижнів вагітності спостерігається в Вільнянському (99,57%), Г-Пільському (98,53%), Веселівському (98,31%), Мелітопольському (95,11%), та Чернігівському (95,00%) районах та в м. Енергодар (97,27%), м. Запоріжжя (95,63%); найменше – в  Більмацькому (42,27%) та Бердянському (40,00%).

За даними звітів жіночих консультацій: з усіх жінок, вагітність яких закінчилась у 2020 році:

  1. Були оглянуті терапевтом – 10505, що складає 99,0% (Україна 2019 р. – 99,4%); в т.ч., до 12 тижнів вагітності – 9851 – 92,8% (Україна 2019 р. – 92,3%).
  2. Були обстежені на СНІД до 30 тижнів вагітності 2-х разово – 10224 – 96,33% (Україна 2019 р. – 96,34%). За результатами обстеження – мали позитивний ВІЛ- статус – 31, з них, 29 – народили здорових дітей, та 2 дитини хворих.
  3. Були обстежені на альфа-фетопротеїн – 4573 вагітних – 43,08% (Україна 2019 р. – 59,58%).
  4. Були обстежені на реакцію Вассермана до 30 тижнів вагітності 2-х разово – 10242, або 96,50% (Україна 2019 р. – 96,49%).
  5. Проведено ультразвукове дослідження до 22 тижнів 2-х разово 10039 вагітним, або 94,58% (Україна за 2019 р. – 96,18%). Виявлено уроджених вад розвитку плода при ультразвуковому дослідженні у 82 випадках, з них, 26 вагітностей було перервано, всім діагноз підтверджено.

В розрізі окремих регіонів області значних коливань показників стосовно обстеження вагітних не зареєстровано.

На протязі останніх трьох років спостерігається зменшення кількості зареєстрованих захворювань, що ускладнюють вагітність, пологи і післяпологовий період: анемії вагітних, хвороби сечостатевої системи, набряки, протеїнурія та гіпертензивні розлади, всі показники є значно нижчими середньоукраїнських.

Серед захворювань, які були або виникли під час вагітності, жіночими консультаціями найбільше зареєстровано анемій – 2070, що складає 19,50 на 100 вагітностей, даний показник менше середньоукраїнського (24,73) на 21,1%. При цьому, показник по міським ЗОЗ (17,06) нижче ніж по районним ЗОЗ (25,34) на 32,7%. В розрізі окремих територій найменша частота реєстрації анемій спостерігається в м. Запоріжжя (11,86), м. Мелітополь (8,54), та районах: Г-Пільському (6,87), Василівському (4,98). Найвищі показники в районах: К-Дніпровському (58,91), Пологівському (44,55).

На другому місці за частотою реєстрації – інфекції сечостатевої системи за 2020 рік були зареєстровані в 679 випадків, що складає 6,40 на 100 вагітностей. В порівнянні з 2018 роком (7,17) показник зменшився на 10,7%, та є меншим ніж по Україні за 2019 рік (14,38) в 2,2 рази. Показник по районних ЗОЗ (8,25) є вищим ніж по міським ЗОЗ (5,63) на 46,5%. Серед міст найменша частота реєстрації в м. Запоріжжя (2,93 на 100 вагітностей), серед районів – в  Вільнянському (3,91), Чернігівському (3,57), Якимівському (2,45).

На третьому місці за частотою реєстрації – набряки, протеїнурія, гіпертензивні розлади – в цілому по області за 2020 рік було зареєстровано 479 випадків, що складає 4,51 на 100 вагітностей . В порівнянні з 2018 роком, показник  зменшився на 23,3%, та є меншим ніж по Україні (6,57) 31,4%. В розрізі окремих регіонів, найвищі показники по даній нозології спостерігаються в районах: Пологівському (28,64); Токмацькому (20,90); Михайлівському (13,93), серед міст – м. Бердянськ (4,36), м. Енергодар (3,60).

Венозні ускладнення під час вагітності за 2020 рік були зареєстровані в 742 випадках, що складає 4,16 на 100 вагітностей. В порівнянні з 2018 роком (3,53) показник зменшився на 17,8%, та є меншим ніж по Україні за 2019 рік (4,71) на 11,7%. Показник по районних ЗОЗ (7,92) є вищим ніж по міським ЗОЗ (5,00) в 1,6 рази. Серед міст найбільша частота реєстрації в  м. Мелітополь (10,38 на 100 вагітностей), серед районів – в К-Дніпровському (7,75), Веселівському (7,37), Токмацькому (5,97).

Хвороби системи кровообігу – за 2020 рік було зареєстровано 480 випадків, що складає 4,52 на 100 вагітностей (2018 р. – 5,26), показник є меншим ніж по Україні (7,61) в 1,7 рази. Найбільша частота реєстрації в 2020 році була зареєстрована в районах: Токмацькому (5,97), Приморському (5,88), К-Дніпровському (5,43) та в містах: Мелітополь (9,27), Запоріжжя (5,10).

Несприятливі наслідки вагітності

 З числа жінок, які були під наглядом жіночих консультацій Запорізької області та закінчили вагітність пологами:

  1. Народили мертвий плід – 50, що складає – 0,48 на 100 закінчивших вагітність пологами (2018 р. – 0,53; 2019 р. – 0,42), з них загибель плоду відбулася в антенатальному періоду в 48 випадках, що складає 96,0% від загальної кількості мертвонароджень (2018 р. – 97,0%; 2019 р. – 100,0%). Частота мертвонародження у жінок, які знаходились під наглядом жіночих консультацій Запорізької області (0,48) є вищою ніж в середньому по Україні за 2019 р. (0,43) на 11,6%.
  2. Зареєстровано передчасних пологів – 421, що складає 4,06 на 100 пологів (2018 – 3,73; 2019 – 3,80), за три роки частота передчасних пологів збільшилась на 8,8%, та є вищою ніж по Україні за 2019 рік (3,41) на 19,1%. В розрізі окремих регіонів області в 2020 році найвищий рівень передчасних пологів (за даними жіночих консультацій) зареєстровано в містах: Бердянськ (6,11), та районах: Мелітопольському (7,40), Приазовському (6,73), Великобілозерському (5,56), Вільнянському (4,74).
  3. Зареєстровано запізнілих пологів – 7, або 0,07 (2018 р. – 0,03; 2019 р. – 0,04), що є менше ніж по Україні за 2019 рік (0,16) в 2,3 рази.
  4. Народили у строк – 9931 вагітних, що складає 95,87% від загальної кількості пологів за даними жіночих консультацій (2018 р. – 94,26%; 2019 р. – 96,17%).

Показник невиношування вагітності – розраховується як сума кількості переривань вагітності до 22 тижнів, і передчасних пологів. В цілому по області зареєстровано в 676 випадках, показник на 100 вагітностей складає 6,37 (2018 р. – 5,71; 2019 р. – 6,07) (Україна за 2019 р. – 5,84). Слід зазначити що рівень невиношування вагітності по міським ЗОЗ (6,10) є нижчим ніж по районним ЗОЗ (6,90) на 11,6%. Серед регіонів області в 2020 році, найвищий показник зареєстровано в районах: Чернігівському (35,71); Мелітополькому (12,46); Приморському (11,76); Василівському (11,20); та в містах: м. Енергодар (7,67).

Під нагляд жіночих консультацій у 2020 році надійшло 45 породіль, які жодного разу не відвідали лікаря (акушерку) у дородовому періоді (2018 р. – 58; 2019 р. – 30).

Родова допомога в стаціонарах Запорізької області

 В 2020 році закладами охорони здоров´я Запорізької області було укладено 14 договорів з Національною службою здоров´я про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо надання медичних послуг «Медична допомога при пологах». Акушерські відділення відсутні в таких районах області: Бердянський, Великобілозерський, Гіляйпільський, Запорізький, Новомиколаївський, Більмацький, Кам’янсько-Дніпровський, Приморський, Розівський, Чернігівський.

Рододопоміжними закладами області за 2020 рік зареєстровано 10397 пологів, за три роки кількість пологів в цілому по області зменшилась на 1783, або 14,6% (2018 р. – 12180; 2019 р. – 11263). Зменшення кількості пологів зареєстровано майже по всіх ЗОЗ області крім КНП «Василівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» ВРР ЗО.

Показник кількості пологів на 1000 жінок фертильного віку по області за 2020 рік складає 26,96, та є меншим ніж по Україні за 2019 р. (29,54) на 8,7%. Протягом трьох років показник зменшився на 11,8% (2018 р. – 30,56; 2019 р. – 28,76).

Всього за 2020 рік три породіллі надійшло до акушерських стаціонарів після пологів поза пологовим відділенням, що складає 0,03% від загальної кількості пологів (2018 р. – 0,10%; 2019 р. – 0,12%)  (Україна за 2019 р. – 0,11%). В 2020 році пологи поза стаціонаром зареєстровані в м. Бердянськ – 0,10% від усіх пологів; м. Енергодар (0,23) та в районах: Мелітопольському (0,29%).

Загальна кількість жінок, що до пологів не перебували під наглядом жіночих консультацій з приводу вагітності в цілому по Запорізькій області за 2020 рік складає 97. Питома вага пологів у даної категорії жінок за три роки збільшилась на 10,7% (2018 р. – 0,84; 2019 р. – 0,72; 2020 р. – 0,93) та залишається вищою ніж по Україні за 2019 р. (0,62) на 50,0%. В 2020 році найбільший показник зареєстровано в: Василівському р-ні (2,29% від загальної кількості пологів); Веселівському (2,11%), серед міст – м. Запоріжжя (1,56%), м. Бердянськ (1,35%).

З загальної кількості пологів по області (10397) – 122, або 1,17% – багатоплідні (2018 – 151, або 1,24; 2019 – 132, або 1,17). З них, 119 – двієнь, 3 трійні.

У першороділь було зареєстровано 4256 пологів, що складає 40,93% від загальної кількості пологів (2018 р. – 5407, або 44,39%; 2019 р. – 4975, або 44,17%), тобто кількість пологів у першороділь за три роки зменшилась на 1151, або на 21,3%.

За віковою категорією роділь всі пологи розподілені наступним чином:

– до 14 років – 8, або 0,19 на 1000 дівчат 0-14 років (Україна 2019 р. – 0,09);

– пологи у дівчаток 15-17 років – 119, або 5,49 на 1000 дівчат 15-17 років (Україна 2019 р. – 6,03);

– пологи у жінок 18-34 роки – 8799, або 52,05 на 1000 жінок 18-34 роки (Україна 2019 р. – 54,60);

– пологи у жінок 35-49 років – 1471, або 7,55 на 1000 жінок 35-49 років  (Україна – 2019 р. – 7,98).

Протягом трьох років спостерігається зменшення частоти пологів у всіх вікових групах жінок.

З усіх зареєстрованих в стаціонарі пологів в 2020 році – 6702 – нормальні, показник на 100 пологів складає 64,46 (2018 р. – 73,74; 2019 р. – 68,52). Частота нормальних пологів за три роки зменшилась на 12,6%, та є вищою ніж по Україні за 2019 р. (63,77) на 1,1%.

Аналізуючи якість ведення родів, необхідно зупинитися на показниках, що характеризують перебіг родової діяльності з максимальною безпекою для жінки.

Серед окремих захворювань, які ускладнили пологи, в 2020 році найбільше було зареєстровано анемій – 1684, або 161,97 на 1000 пологів, що показник більше ніж  за 2018 рік (103,78) в 1,6 рази, але менше ніж в середньому по Україні за 2019 рік (166,16) на 2,5%.

На другому місці – утруднені пологи – 801, або 77,04 на 1000 пологів – за три роки показник збільшився на 18,6%, те є вищим ніж по Україні за 2019 р. (67,55) на 14,0%.

На третьому місці – набряки, протеїнурія та гіпертензивні розлади –   723, або 69,54 на 1000 пологів.

Серед різних видів акушерської патології, що виникає під час вагітності, родів і в ранньому післяпологовому періоді, необхідно виділити кровотечі в послідовому і післяродовому періодах. В цілому по Запорізькій області за 2020 рік акушерські кровотечі зареєстровані в 46 випадків, що складає 4,42 на 1000 пологів і мають тенденцію до коливання показника (2018 р. – 3,45;  2019 р. – 5,15) (Україна 2019 р. – 7,55).

Про якість надання акушерської допомоги свідчать відомості про кількість екстирпацій матки після післяродових кровотеч. Таких екстирпацій матки в 2020 році було проведено 6 або 13,04 на 100 родів з післяродовою кровотечою (2018 р. – 7, або 16,70; 2019 р. – 13, або 22,41). Показник по Україні за 2019 р. – 9,75.

Травматизм у родах свідчить про якість надання акушерської допомоги при родах, кваліфікації фахівців, правильності вибору тактики ведення родів і характеризується наступними показниками: розрив промежини ІІІ-ІV ступенів та розриви матки.

За 2020 рік по Запорізькій області розривів промежини ІІІ-ІV ступенів зареєстровано – 2 випадки (2 – КНП «Василівська БЛІЛ» ВРР ЗО), за 2018 рік –  3 випадки (1 – Мелітопольський міський пологовий будинок,  2 – КНП «Василівська БЛІЛ» ВРР ЗО), в 2019 році – 7 (1 – м. Бердянськ, 6 – КНП «Василівська БЛІЛ» ВРР ЗО).

За 2020 рік зареєстровано 2 випадки розриву матки (КНП «Пологовий будинок №3»ЗМР), за 2018 роки зареєстровано 1 розрив матки (Мелітопольський міський пологовий будинок) в 2019 році не зареєстровано жодного випадка.

В інтересах збереження життя і здоров’я матері і дитини проводяться різні види операцій.

За 2020 рік, в цілому по області, 2606 розроджень було виконано за  допомогою кесаревого розтину (2018 р. – 2441; 2019 р. – 2343). Із загальної кількості операцій кесаревого розтину, ургентних – 1058, або 40,6% в загальній кількості, планових – 1548, або 59,4%.

Кількість розроджень шляхом кесаревого розтину в розрахунку на 1000 пологів за 2020 р. складає 250,65 (2018 р. – 200,41; 2019 р. – 208,03) – показник збільшився на 25,1%, та є більшим ніж по Україні (236,16) на 6,1%.  В 2020 році по регіонах області найвищі показники було зареєстровано в  обласному перинатальному центрі (334,93); м. Мелітополь (283,16); м. Енергодар (224,54); районах: Михайлівському (307,69); Якимівському (296,30), Мелітпольському (294,29).

За 2020 рік в цілому по області було зареєстровано 267 вакуум-екстракцій плоду, що складає 25,68 на 1000 пологів (2018 р. – 13,55; 2019 р. – 15,98). Даний показник в порівнянні з 2018 роком (13,55), збільшився в 1,9 рази, та є вищим ніж по Україні за 2019 р. (12,37) в 2,1 рази.

Накладання акушерських щипців було зареєстровано в 23 випадках, в розрахунку на 1000 пологів, показник складає 2,21, і є вищим  ніж за 2018 р. на 3,8% (2018 р. – 2,13; 2019 р. – 1,42), але вищим ніж в середньому по Україні за 2019 р. (0,91) в 2,4 рази.

Надання медичної допомоги новонародженим

 За даними звітів закладів охорони здоров’я за 2020 р. у рододопоміжних закладах області народилося 10438 живих дітей та 83 мертвонароджених. Кількість живонароджених в порівнянні з 2018 р. (12228) зменшилась на 1790, або на 14,6% (2019 р. – 11317).

Показник народжуваності (на 1000 жінок фертильного віку) за 2020 рік складає 27,07 (2018 р. – 30,68; 2019 р. – 28,90), за три роки спостерігається поступове зниження показника на 11,8%.

Серед народжених живими перевагу мають новонароджені з масою тіла при народжені 3000-3499 г (40,19%); 3500 і більше (35,29%); і 2500-2999 г (17,99%); новонароджені з вагою 500-2499 г складають 6,53%.

Недоношені немовлята складають 5,99% (Україна 2019 р. – 5,24%).

У 2020 році в акушерських стаціонарах Запорізької області було зафіксовано 20 відмов батьків від народженої дитини, що складає 1,92 на 1000 народжених живими (2018 р. – 32, або 2,62; 2019 р. – 27, або 2,39 на 1000 народжених живими).

Захворюваність та смертність новонароджених
в акушерських стаціонарах

 Серед 10438 дітей, народжених живими в 2020 році, народилось хворими або захворіло в акушерських стаціонарах 2050 малюків. Рівень захворюваності немовлят в акушерських стаціонарах по Запорізькій області, в 2020 році складає 196,40 на 1000 народжених живими (2018 р. – 156,20; 2019 р. – 180,70), що більше ніж в середньому по Україні в 2019 р. (172,14) на 14,1%.

В 2020 році в порівнянні з 2018 р., спостерігається збільшення частоти реєстрації хвороб у новонароджених в акушерських стаціонарах області на 25,7% (2018 р. – 156,20 на 1000 народжених живими; 2019 р. – 180,70; 2020 р. – 196,40).

Збільшення показника обумовлене високим показником захворюваності немовлят в обласному перинатальному центрі на 43,1% (2018 р. – 302,92; 2019 р. – 372,42; 2020 р. – 433,54).

В 2020 році в розрізі окремих регіонів області, рівень захворюваності немовлят коливається в досить широкому діапазоні: від максимального – в обласному перинатальному центрі (433,54 на 1000 народжених живими); Михайлівському р-ні (230,77); Веселівському р-ні (191,49), Оріхівському р-ні (186,99); м. Бердянськ (151,70), до мінімального – в районах: Пологівському (59,65), Якимівському (37,04).

У структурі захворюваності немовлят лідируючі місця займають: окремі стани, що виникають у перинатальному періоді; уроджені аномалії, деформації та хромосомні порушення; інші хвороби новонародженого.

Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді за 2020 рік в акушерських стаціонарах зареєстровані в 1891 випадках, показник на 1000 народжених живими складає 181,16, та є нижчим ніж в середньому по Україні за 2019 р. (192,13) на 5,7%.

Структура окремих станів, які виникли в перинатальному періоді:

– на першому місці – неонатальна жовтяниця – 732 випадків, або 38,7% серед усіх окремих станів; показник на 1000 народжених живими – 70,13 – вище ніж по Україні за 2019 рік (43,65) в 1,6 рази;

– на другому місці – інфекції специфічні для перинатального періоду – 370, або 19,6% серед усіх окремих станів,  показник на 1000 народжених живими – 35,45 – вище ніж по Україні за 2019 рік (10,50) в 3,4 рази;

– на третьому місці – розлади дихальної системи, що виникають у перинатальному періоді – 262, або 13,9% серед усіх окремих станів;  показник на 1000 народжених живими – 25,10 – нижче ніж по Україні за 2019 рік (27,54) на 8,9%;

– на четвертому – родова травма, інші порушення церебрального статусу новонародженого – по 111, або  по 5,9% серед усіх окремих станів,  показник на 1000 народжених живими – 10,63.

– на п’ятому – сповільнений ріст та недостатність живлення – 106, або 5,6% серед усіх окремих станів;  показник на 1000 народжених живими – 10,16 – нижче ніж по Україні за 2019 рік (20,68) в 2,0 рази.

Уроджені аномалії, деформації та хромосомні порушення за 2020 рік в цілому по області були зареєстровані в 149 випадках, показник на 1000 народжених живими складає 14,27, та є меншим ніж за 2018 рік (16,85) на 15,3%, та меншим ніж по Україні за 2019 рік (26,26) в 1,8 рази. Найвища частота реєстрації уроджених аномалій зареєстровано в обласному перинатальному центрі (26,08), м. Мелітополь (12,25), м. Бердянськ (12,38) та районах: Василівському (22,99); Веселівському (42,55).

Інші хвороби новонародженого  за 2020 рік зареєстровані в 16 випадках, що складає 1,53 на 1000 народжених живими, та є меншим ніж по Україні за 2019 рік (4,60) в 3,0 рази. За три роки спостерігається поступове зниження  показника на 15,0% (2018 р. – 1,80; 2019 р. – 1,77; 2020 р. – 1,53).

Всього по області, за 2020 рік, в акушерських стаціонарах померло 19 малюків. Показник на 1000 народжених живими складає 1,82, і є нижчим ніж в середньому по Україні за 2019 рік (2,27) на 19,8%.

Серед причин смерті в акушерських стаціонарах в 2020 році:

– на першому місці – розлади дихальної системи, що виникають у перинатальному періоді – 73,7% серед усіх причин смерті, показник на 1000 народжених живими – 1,34 (Україна 2019 р. – 0,46);

– на другому – уроджені аномалії, деформації та хромосомні порушення – 10,5%, або 0,19 на 1000 народжених живими (Україна  2019 р.  – 0,43).

– на третьому – інші стани перинатального періоду, бактеріальний сепсис, гемолітична хвороба, обумовлена ізоімунізацією –  по 5,3%, або по 0,10 на 1000 народжених живими.

Мертвонародження 

В пологових відділеннях Запорізької області за 2020 рік зареєстровано 83 випадки мертвонародженнь, що складає 7,89 на 1000 народжених живими та мертвими, і в порівнянні з 2018 р. (104 випадків, або 8,43) показник зменшився на 6,4%. (Україна 2019 р. – 5,67). Найбільший показник мертвонароджуваності спостерігається в районах: Василівському (11,36 на 1000 народжених живими та мертвими), Веселівському (10,53); Мелітопольському (8,60); серед міст області:  м. Енергодар (16,09) та в обласному перинатальному центрі (12,87).

Серед усіх мертвонароджених в антенатальному періоді загинуло 79 плодів, що складає 95,18% серед загальної кількості мертвонароджень (2018 – 97,12%; 2019 – 97,50); інтранатально – 4,82% (2018 р. – 2,88%; 2019 р. – 2,50%).

Серед причин мертвонародження в 2020 році: на першому місці – внутрішньоутробна гіпоксія і асфіксія у родах – 76 випадків, або 91,6% серед усіх причин мертвонародження; на другому – уроджені аномалії – 5 випадки, або 6,0%; на третьому – гемолітична хвороба плоду та новонародженого, інші стани перинатального періоду по 1 випадку, або по 1,2%.

Аборти

 Одним з основних факторів, що визначають рівень захворюваності і смертності жінок, є значна кількість абортів, які в Україні, і в Запорізькій області зокрема, нажаль залишаються одним з методів регуляції народжуваності.

За 2020 рік по закладам охорони здоров’я Запорізької області було зареєстровано 2880 абортів. Показник на 1000 жінок фертильного віку складає 7,47 та майже дорівнює показнику по Україні за 2019 рік (7,55).

За три роки спостерігається поступове зменшення загальної кількості абортів по області на 852, або 22,8% (2018 р. – 3732; 2019 р. – 3431; 2020 р. – 2880). Відповідно зменшилась кількість абортів в розрахунку на 1000 жінок фертильного віку на 20,2% (2018 р. – 9,36; 2019 р. – 8,76; 2020 р. – 7,47), та зменшилась частота абортів в загальній чисельності вагітностей по відношенню до пологів на 9,6% (2018 р. – 30,64; 2019 р. – 30,46; 2020 р. – 27,70).

З усіх зареєстрованих за 2020 рік абортів, у першовагітних – 308 абортів, або 10,69% від загальної кількості (Україна 2019 р. 10,83%).

Структура абортів в цілому по області розподілилась наступним чином:

– медичні аборти до 12 тижнів вагітності (29,4% від загальної кількості абортів);

– неуточнені (34,4%);

– самовільні (17,7%);

– медичні (легальні) аборти медикаментозним методом (8,2%);

– медичні (легальні) аборти методом вакуум-аспірації (9,2%);

– медичні (легальні) аборти при вагітності терміном від 12 до 22 тижнів (1,1%).