Спеціалізована допомога населенню Запорізької області

Онкологічна служба

На кінець 2020 року перебуває хворих на злоякісні новоутворення по Запорізькій області 51163 пацієнта, що складає 3033,50 на 100 тис. населення. В 2019 році перебувало на кінець року 50524, або 2963,20. Показник зріс на 2,4% в порівнянні з минулим роком, та вище показника по Україні (2586,60) на 17,3%.

В 2020 році було зареєстровано 5139 нових випадків захворювань злоякісними новоутвореннями, що становить 304,70 випадки на 100 тис. населення (2018 р. – 6661 захворювання, показник – 386,70; 2019 р. – 6375 захворювань, показник — 373,90) – відмічається зниження на – 21,1%.

Питома вага виявлених злоякісних новоутворень при профоглядах знизилась: 2018 р. – 29,2%; 2019 р. до 28,2%; 2020 р. – 22,6%. Україна 2019 р. – 26,0%.

Пізня діагностика, в тому числі візуальних локалізацій, є масовим явищем. Кожна четверта пухлина діагностується при наявності віддалених метастазів (ІV стадія процесу).

Протягом вище означеного періоду відмічається зростання відсотку  хворих з IV стадією: в 2018 р. – 17,9%; в 2019 р. – 18,8; в 2020 р. – 21,4. Показник по Україні  2019 р. – 17,6 %.

З 2018 року питома вага занедбаних випадків раку молочної залози коливається: з 2018 рік -162 випадки ІІІ-ІV стадії з 651 зареєстрованих, або 24,9%; 2019 рік -153 випадки III-ІV стадії зі 627 зареєстрованих, або 24,4%;  2020 р.– 134 випадки Ш-IV стадії з 516 зареєстрованих, або – 26,0%.

У порівнянні з 2018 р. питома вага занедбаних випадків раку шийки матки Ш-ІVстадії зросла з 27,7% (33 випадків ІІІ-ІV стадії зі 119 зареєстрованих до 34,0% (49 випадків III-IV стадії з 144 зареєстрованих: в 2019 р. – 35,4% (51 випадок Ш-IV cтадії з 144 зареєстрованих).

Серед всього населення області рівень смертності від злоякісних новоутворень знизився на 13,0% і складає: 2018 р. – 190,8 на 100 тис. населення (3287 випадків); в 2019 р. – 181,7 (3098 випадків); 2020 р. – 166,1 (2801 випадок).

Таким чином, в Запорізькій області відмічається тенденція до онкологічної патології серед населення. Стан медичної допомоги онкологічним хворим в області не можна визнати задовільним. Особливо це стосується діагностики злоякісних пухлин. Необхідно також приділити увагу проблемі лікування онкологічних хворих, насамперед, забезпеченню регіональних спеціалізованих закладів діагностичним та лікувальним обладнанням, та препаратами хіміотерапії.

Протитуберкульозна служба

 На 35,0% знизилась поширеність на всі форми активного туберкульозу: з 105,90 на 100 тис. населення (1824 захворювання) в 2018 р. до 68,8 (1161 захворювання) в 2020 р.; в 2019 р. – 93,4 (1593 захворювання). Показник по Україні за 2019 р. – 69,50.

За 2020 р., в порівнянні з 2018 р., по області спостерігається зниження поширеності на активні форми туберкульозу легень на 36,3%: з 97,90 на 100 тис. населення (1687 випадків) до 62,40 (1052 випадків) в 2020 р. В 2019 р. – 87,2, або 1486 випадків.

Поширеність на бацилярні форми знизилась на 42,8%, і складає 34,90 на 100 тис. населення (588 випадків) у 2020 р., 2019 р.- 56,9, або 970 випадків; 2018 р. – 61,0, або1687 випадків).

Показник захворюваності на всі форми туберкульозу серед населення області зменшився на 35,1%, і складає 28,20 на 100 тис. населення (645 випадків) в 2020 р., проти 58,90 (1015 випадків) в 2018 р. В 2019 р. – 51,5, або 878 випадків.

На 36,0% знизилась захворюваність на туберкульоз легень, і складає 34,10 на 100 тис. населення (575 випадків) у 2020 р., 2018 р. – 53,3, або 918 випадків; 2019 р. – 45,90 (783 випадки).

Психіатрична служба

Поширеність психічних розладів на диспансерному та консультативному обліку у порівнянні з 2018 р. зросла на 6,1% та становить в розрахунку на 10 тис. населення: 2018 р. – 259,5; 2019 р. – 264,2; 2020 р. – 275,2.

Захворюваність розладами психіки та поведінки за аналізуємий період знизилась на 31,3 % та становить на 10 тис. населення: 2018 р. – 20,8; 2019 р. – 21,6; 2020 р. – 14,3.

 Наркологічна служба

 Захворюваність на наркопатологію знизилась на 31,9%, і становить 4,9 на 10 тис. населення у 2020 р., проти 7,2 у 2018 р.; 2019 р. – 6,6.

В порівнянні з 2018 р. показник захворюваності на хронічний алкоголізм знизився в 1,6 рази, і складає 2,7 на 10 тис. населення у 2020 р. проти 4,4 в 2018 р.; 2019 р. – 3,7.

Захворюваність на алкогольні психози серед населення області знизилась на 40,0% і складає: 2020 р. – 0,3 на 10 тис. населення; в 2018 р. – 0,5; 2019 р. – 0,4.

На 17,4% знизилась захворюваність на наркоманію: з 2,3 на 10 тис. населення в 2018 р., до 1,9 в 2020 р.

У порівнянні з 2018, 2019 та 2020 роками  загальна наркологічна поширеність серед населення Запорізької області знизилась на 2,2% і становить у розрахунку на 10 тис. населення: 2018 р. – 147,4, 2019 р. – 145,7, 2020 р. – 144,2. Знизилась поширеність на хронічний алкоголізм на 5,1 і складає: 2018 р. – 105,8 на10 тис. населення; 2019 р. -102,5; 2020 р. – 100,4.

Відмічається зниження поширеності на алкогольні психози на 33,3% і складає: 2018 р. – 0,9 на 10 тис. населення; в 2019 р. – 0,7; 2020 р. – 0,6.

Рівень поширеності на наркоманію збільшився на 6,4 % і становить 43,2 в 2020 р.; 2019 р. – 42,5; 2018 р. – 40,6.

 Шкірно – венерологічна служба

 За 2020 р. рівень захворюваності на сифіліс по Запорізькій області склав 4,0 на 100 тис. населення (67 випадків), що нижче в 2,1 рази за показник 2018 р. – 8,4 (145 випадків). В 2019 р. – 9,4, або 161 випадок. Показник по Україні за 2019 рік – 5,9.

Показник захворюваності гонореєю знизився в 3,1 рази і становить 0,8 на 100 тис. нас. (13 випадків) в 2020 р., проти 2,5 (44 випадки) в 2018 р. В 2019 р. – 1,4 (24 випадки). Показник по Україні за 2019 р. – 7,8.

Рівень захворюваності мікозами в цілому по області знизився на 36,4 % і становить 44,3 (748 випадків) на 100 тис. населення в 2020 р., проти 69,6 (1199 випадків) в 2018 р. В 2019 р. – 74,7 (1273 випадки).

У порівнянні з 2018 р. рівень захворюваності коростою знизився в 2,0 рази, і становить 6,3 (106 випадків) на 100 тис. нас. в 2020 р., проти 12,6 (217 випадків) в 2018 р. В 2019 р. – 9,2, або 157 випадків.

ВІЛ – інфікованість та захворюваність на СНІД

 Рівень захворюваності на ВІЛ-інфекцію в 2020 р. у порівнянні з 2018 р. знизився на 24,9 % і склав 30,4 на 100 тис. населення (512 осіб), проти 40,5 (698 осіб). В 2019 р. – 36,1 (616 осіб).

В 3,1 рази знизилась захворюваність на СНІД (2018 р. – 17,5 на 100 тис. населення області; 2019 р. – 12,5; 2020 р. – 5,6).

Показник смертності хворих на СНІД в 2020 р. знизився в 1,9 рази, і склав 4,6 на 100 тис. нас., проти 8,7 в 2018 р. В 2019 р. – 7,0.

За аналізуємий період рівень поширеності ВІЛ-інфекції збільшився на 6,3% і становить 276,9 на 100 тис. населення в 2020 р., проти 260,4 в 2018 р. В 2019 р. – 265,3.

Показник поширеності захворювань на СНІД знизився на 4,8% та становить 99,70 на 100 тис. населення в 2020 р., проти 104,7 в 2018 р.; в 2019 р. – 104,10.