Стан надання медичної допомоги населенню Запорізької області за 2018-2020 роки

Амбулаторно-поліклінічна допомога

  Загальна потужність амбулаторно-поліклінічних закладів за 2020 рік становить 35059 відвідувань за зміну. Забезпеченість амбулаторно-поліклінічною допомогою складає 207,87 на 10 тисяч населення, за останні три роки показник зменшився на 3,7%: 2019 рік – 36210 відвідувань у зміну, або 212,37; 2018 рік – 37179 відвідувань у зміну, або 215,86.

Загальне число відвідувань до амбулаторно-поліклінічних закладів в 2020 році складає 9 450 927 (2018 р. – 14 159 290; 2019 р. – 12 858 010), за три роки кількість зменшилась на 4708363, або 3,2%.

Число відвідувань на 1-го мешканця в 2020 році складає 5,60, за останні три роки показник зменшився на 31,9% (2018 р. – 8,22: 2019 р. – 7,54).

Кількість відвідувань на дому: загальне число – 489 608 (2018 р. – 1 254 113; 2019 р. – 696 441), число відвідувань на 1-го мешканця на дому становить: 2020 р. – 0,29; 2019 р. – 0,41; 2018 р. – 0,73: знизилось в 2,5 рази.

В амбулаторно-поліклінічних закладах області розгорнуто 2130 ліжок денного стаціонару (2018 р. – 2648; 2019 р. – 2429); в обласних ЗОЗ – 177 ліжок (2018 р. – 382; 2019 р. – 2429); в міських ЗОЗ – 793 (2018 р. – 889; 2019 р. – 886); в районних – 1160 (2018 р. – 1377; 2019 р. -1312). Забезпеченість населення області ліжками денного стаціонару в розрахунку на 10 тисяч населення становить 12,63, що на 17,8% нижче 2018 року (2018 р. – 15,37; 2019 р. – 14,25), та на 8,5% нижче показника по Україні за 2019 рік. Найвищий показник забезпеченості ліжками денного стаціонару серед міст – в м. Бердянськ – 12,18; серед районів – у Більмацькому – 32,92; найнижчий – у Г-Пільському районі – 1,59. Забезпеченість ліжками денного стаціонару найбільше знизилась у    Г-Пільському районі – в 14,7 рази (2018 р. – 23,36; 2019 р. – 23,82), найвищий зріст – в Більмацькому районі – на 4,0 % (2018 р. – 31,66; 2019 р. – 32,25; 2020 р. – 31,66).

В денних стаціонарах проліковано 47882 пацієнта (2018 р. – 79 941; 2019 р. – 73 072). Кількість пролікованих в розрахунку на 10 тисяч населення складає – 283,89, за останні три роки показник зменшився  на 38,8% (2018 р. – 464,13; 2019 р. – 428,56) та є нижчим показника по Україні за 2019 р. (609,20) в 2,1 рази.

Стаціонарна допомога

         Всього за 2020 рік в стаціонари Запорізької області надійшло всього 236906 пацієнтів (2018 р. – 349204; 2019 р. – 333833). Спостерігається зменшення госпіталізованих на 112298 осіб (30,7%), це пов’язано з ситуацією довкола пандемії COVID-19, у рамках протиепідемічних заходів було заборонено планові госпіталізації до закладів охорони здоров’я.

В розрахунку на 100 мешканців рівень госпіталізації серед всього населення склав 14,05 (2018 р. – 20,27; 2019 р. – 19,58). Показник впродовж останніх трьох років знизився на 30,7%, та є нижчим ніж по Україні за 2019 р. (18,88) на 25,6%.

Рівень госпіталізації (на 100 мешканців) по Запорізькій області – 14,05; по міським ЗОЗ – 11,08; по районним – 8,59.

Серед усіх госпіталізованих у 2020 році, дорослі (200183) складають – 84,5 %, діти (0-17 років) – 36723 – 15,5%. Рівень госпіталізації у 2020 р. серед дорослого населення – 14,34 на 100 мешканців) (2018 р. – 19,97; 2019 р. – 19,33).

Загальна кількість пролікованих (виписаних та померлих) в стаціонарах області: 237611.

Структура пролікованих за класами хвороб:

– на першому місці – хвороби системи кровообігу – 42 405 пацієнтів, або 18% від загальної кількості пролікованих;

– на другому – хвороби органів дихання – 34 298, або 14%;

– на третьому – хвороби органів травлення – 20890, та вагітність, пологи та післяпологовий період – 20 723, по 9%;

– на четвертому – новоутворення – 19 505, хвороби сечостатевої системи – 18 197, та травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин – 18342 – по 8%;

– на п’ятому: хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини – 11 468 та розлади психіки та поведінки – 11 231 – по 5%.

За останні три роки спостерігається зменшення кількості пролікованих пацієнтів в стаціонарах області на 31,4% (абс. число – 108562) (2018 р.- 346 173; 2019 р. – 332448; 2020 р. – 237611), в т.ч. за останній рік (2019-2020 рр.) – на 28,5% (абс.число – 94837).

Найбільше зменшення кількості пролікованих пацієнтів в стаціонарах області, протягом останнього року, спостерігається за класами хвороб:

– хвороби вуха та соскового відростку – на 52,4% (абс. число – 1418) (2019 р. – 2707; 2020 р. – 1289);

– інфекційні та паразитарні хвороби – на 47,1% (абс. число – 6784) (2019 р. – 14414; 2020 р. – 7630);

– хвороби ендокринної системи, розладу харчування, порушення обміну речовин – на 42,0% (абс. число – 2658) (2019 р. – 6322; 2020 р. – 3664);

– хвороби шкіри та підшкірної клітковини – на 41,7% (абс. число – 3815) (2019 р. – 9159; 2020 р. – 5344);

– хвороби ока та його придаткового апарату – на 38,4% (абс. число – 4197) (2019 р. – 10926; 2020 р. – 6729);

– хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини – на 38,4%   (абс. число – 7141) (2019 р. – 18609; 2020 р. – 11468);

– хвороби системи кровообігу – на 34,1% (абс. число – 21983) (2019 р. – 64388; 2020 р. – 42405);

– хвороби сечостатевої системи – на 31,2% (абс. число – 8233) (2019 р. – 26430; 2020 р. – 18197.

З хворобами органів дихання за 2020 рік було проліковано 34298 пацієнтів, з них, з гострою пневмонією – 15603.

Кількість пацієнтів з пневмонією, які проліковані в стаціонарах області протягом останніх трьох років зростала: 2018-2019 рр. – на 2120 (25,5%), 2019-2020 рр. – 5180 (49,7%). Показник кількості пролікованих пацієнтів з пневмонією в розрахунку на 10 тис. насел. по Запорізькій області за 2019 рік (61,13) є вищим ніж в цілому по Україні (53,35) на 14,6%.

Померло в стаціонарах від гострої пневмонії  протягом 2020 року 291 осіб, показник летальності складає 1,87, та є значно вищим ніж в цілому по Україні.

Пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19 за 2020 рік в стаціонарах області проліковано 8363, з них померло, 941. Дорослих пацієнтів проліковано – 8205, з них померло 940, дітей – 158, померло – 1.

Із загальної кількості пролікованих, по окремим закладам охорони здоров’я, найбільше проліковано в КНП “Бердянське територіальне медичне об’єднання” БМР – 1030 пацієнтів (померло 121), КНП “ТТМО “Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги” ММРЗО – 947 (померло 126), м. Запоріжжя – КНП “Міська лікарня №9” ЗМР – 965 пацієнтів (померло 178).

Середня тривалість перебування в стаціонарі пацієнтів з COVID-19 – 12,3, показник летальності 11,3.

Всього в 2020 році в стаціонарах області померло 6825 пацієнтів (2019 р. – 5889), показник летальності – 2,87 (2019 рік: область – 1,77; Україна – 1,45).

Дорослих пацієнтів за 2020 рік в стаціонарах області померло 6746 (2018 р. – 5586; 2019 р. – 5814), за три роки кількість збільшилась на 1160 (20,8%), в т.ч. за останній рік – на 932 (16%). Показник лікарняної летальності у 2020 р. склав 3,39 (2018 р. – 1,98; 2019 р. – 2,14).

Структура загальної лікарняної летальності населення:

– на першому місці – хвороби системи кровообігу – 3203 випадки, або 46,9% від загальної кількості померлих;

– на другому – COVID-19 вірус ідентифікований та вірус не ідентифікований – 941, або 13,8%;

– на третьому –  новоутворення – 702, або 10,3%;

– на четвертому – хвороби органів травлення – 591, або 8,7%;

– на п’ятому – травми та отруєння (370) та хвороби органів дихання (370) – 5,4%.

Надання стаціонарної хірургічної допомоги населенню області

 В 2020 році в хірургічних стаціонарах області проведено всього 70301 операцій (2018 р. – 89897; 2019 р. – 86693) – за три роки загальна кількість зменшилась на 21,8% (18596 операцій ), в т.ч за останній рік – на 18,9% (16932). Показник на 10 тисяч населення в порівнянні з 2018 роком, знизився на 20,1%, та складає по роках: 2018 р. – 521,93; 2019 р. – 508,45; 2020 р. – 416,82 (Україна 2019 р. – 483,03).

Збільшення кількості оперативних втручань впродовж останніх трьох років спостерігається на: серці – на 42,2% (2018 р. – 5,76; 2019 р. – 7,24; 2020 р.- 8,19); при акушерській патології – на 7,1% (2018 р. – 195,10; 2019 р. – 201,81; 2020 р. – 208,95).

Зменшення кількості оперативних втручань за період з 2018 р. по 2020 роки найбільше відмічається: на шлунку з приводу виразкової хвороби – в 1,6 рази (2018 р. – 3,08; 2019 р. – 2,73; 2020 р. – 1,94); на шкірі та підшкірній клітковині – на 27,7% (2018 р. – 76,43; 2019 р. – 72,30; 2020 р. – 55,29): на нервовій системі – на 26,8% (2018 р. – 6,98; 2019 р. – 6,42; 2020 р. – 5,11).

В обласних закладах загальна кількість операцій впродовж трьох останніх років:

– 2018 р. –19683, в т.ч. дітей – 3912;

– 2019 р. – 20595, в т.ч. дітей – 3703;

– 2020 р. – 19048, в т.ч. дітей – 3376.

Після операційних втручань в стаціонарах області померло 786 хворих. Післяопераційна летальність у 2020 р. в стаціонарах області становить 1,12, (2018 р. – 0,89; 2019 р. – 1,01).

Показник післяопераційної летальності по Запорізькій області (1,12) вище показника по Україні за 2019 р. (0,58) – в 1,9 рази.

Найбільша кількість термінових оперативних втручань проводиться з приводу гострого апендициту (1887 операцій), що складає 38,9% від усіх ургентних оперувань та гострого холециститу (918 операції) – 19,0%.

В порівнянні з 2018 р. зросла кількість термінових операцій з приводу защемленої грижі на 50,0% (2018 р. – 3,36 на 10 тисяч населення; 2019 р. – 3,35; 2020 р. – 5,04); при гострому холециститі на 8,2% (2018 р. – 5,03; 2019 р. – 4,81; 2020 р. – 5,44).

Зменшилась кількість ургентних оперувань з приводу:

– гострого апендициту – на 4,9% (2018 р. – 11,70; 2019 р. – 10,94; 2020 р. – 11,13);

– гострої непрохідності кишок на 28,0% (2018 р. – 2,36; 2019 р. – 1,75; 2020 р. -1,70);

– шлунково-кишкової кровотечі – в 2,3 рази (2018 р. – 1,01; 2019 р. – 0,70; 2020 р. – 0,43);

– проривної виразки шлунку на 20,0% (2018 р. – 2,00; 2019 р. – 1,95; 2020 р. – 1,60).

Всього в стаціонарах області померло після термінових операцій з гострою хірургічною патологією 132 пацієнта (2018 р. – 172; 2019 р. – 166). Показник післяопераційної летальності склав 2,74 (2018 р. – 3,41; 2019 р. – 3,62), за аналізуємий період знизився на 19,7%. По міських ЛПЗ летальність впродовж останніх трьох років знизився на 24,9% (2018 р. – 3,73; 2019 р. – 3,70; 2020 р. – 2,80).

39,73% хворих з гострою хірургічною патологією госпіталізовано пізніше 24 годин від початку захворювання (2714 із 6831). Відсоток хворих госпіталізованих несвоєчасно за аналізуємий період зріс на 21,0%, та становить у 2018 р. – 32,83%; 2019 р. – 36,79%; 2020 р. – 39,73%. Показник по Україні 2019 – 33,55.

Термінова хірургічна допомога

Із загальної кількості операцій зареєстрованих в 2020 році в стаціонарах (70301), ургентних втручань – 4821. Питома вага ургентно оперованих хворих склала 6,86% (2018 р. – 5,61%; 2019 р. – 5,30%). В середньому по районах питома вага склала 10,85%, а по міським ЛПЗ – 8,07%. Найменший відсоток спостерігається по обласних ЛПЗ – 2,05%.

За період з 2018 р. по 2020 р. зріс відсоток хворих, доставлених в стаціонари пізніше 24 годин при травмах внутрішніх органів грудної та черевної порожнини  з 18,57% до 27,98% – на 50,7%.

Як негативне слідство пізньої доставки хворих, є післяопераційна летальність при пізній госпіталізації.

На показники летальності при пізній госпіталізації впливає той фактор, що багато ургентних пацієнтів поступає у хірургічний стаціонар із запущеними та ускладненими формами хвороб, що позначається як на ранніх, так і віддалених результатах лікування.

Післяопераційна летальність при пізній госпіталізації порівнянні з показником 2018 знизилась в на 42,6 % (2018 р. – 6,11; 2019 р. – 5,37; 2020 р. – 3,51).

За окремими видами оперативних втручання спостерігається зростання  післяопераційної летальності при пізній госпіталізації при:

– гострому холециститі в 2,9 рази (2018 р. – 0,27; 2019 р. – 0,71; 2020 р. – 0,77);

– гострої непрохідності кишок — на 32,4%, (2018 р. – 8,73; 2019 р. – 11,81; 2020 р. – 11,56);

– шлунково-кишковій кровотечі — на 14,7% (2018 р. – 26,53; 2019 р. – 33,33; 2020 р. – 30,43).