Забезпеченість медичними кадрами закладів охорони здоров’я Запорізької області

В закладах охорони здоров’я Запорізької області на кінець 2020 року затверджено 33 242,25 штатних посад (зайнято 28 717,75 посад), з них 7 294,25 лікарські посади, 12 431,25– середні медичні працівники, 13 516,75 – інші працівники.

Укомплектованість штатних лікарських посад фізичними особами в цілому по закладам охорони здоров’я області становить: 71,7% (2018 р. – 71,6%; 2019 р. – 71,9%). Укомплектованість в обласних закладах охорони здоров’я становить: 77,2% (2018 р. – 69,9%; 2019 р. – 69,4%), в міських – 72,2% (2018 р. – 74,6%; 2019 р. – 74,7%), в районних – 66,2% (2018 р. – 66,7%; 2019 р. – 68,3%). Коефіцієнт сумісництва лікарів в цілому по області становить – 1,15 (2018 р. – 1,21; 2019 р. – 1,19).

Найнижчі показники укомплектованості у закладах охорони здоров’я Велико-Білозерського (46,6%); Новомиколаївського (47,5) та Чернігівського (48,6%) районів.

Забезпеченість штатними посадами лікарів по області становить 43,3 на 10 тисяч населення (2018 р. – 45,6; 2019 р. – 45,1).

Забезпеченість фізичними особами лікарів по області становить 31,0 на 10 тисяч населення (2018 р. – 32,7; 2019 р. – 32,4).

На кінець звітного року кількість вакантних посад лікарів в цілому становить 1254,50 посади (2018 р. – 1060,00; 2019 р. – 1113,50). В закладах обласного підпорядкування залишаються вакантними 188,50 посади проти 264,50 в 2019 році. В закладах міського підпорядкування становить – 681,25проти 500,75 в 2019 році. В районних закладах охорони здоров’я, які надають медичну допомогу переважно сільському населенню, кількість вакантних посад лікарів на кінець 2020 року складає 384,75 проти 348,25 у 2019 році.

Найбільша кількість вакантних ставок відмічається за наступними спеціальностями: 147,25 посад сімейних лікарів, 116,25 – терапевтів, 104,00– анестезіологів, 66,75 – лікарів приймального відділення, 65,50 – хірургів, 57,75 – стоматологів, 47,75 – акушерів-гінекологів, 45,50 – педіатрів, 36,50 – рентгенологів, 36,00 – психіатрів, 30,75 – лікарів – лаборантів та 30,50 – кардіологів.

Загальна кількість штатних посад молодших спеціалістів з медичною освітою по області на кінець 2020 року становить 12 431,25, з них зайнято – 10 633,75 посад.

Укомплектованість штатних посад молодших спеціалістів з медичною освітою фізичними особами в цілому по закладах охорони здоров’я області складає – 78,1% (2018 р. – 79,5%; 2019 р. – 78,9%). В окремих типах закладів укомплектованість становить: в обласних закладах охорони здоров’я – 81,0% (2018 р. – 78,0%; 2019 р. – 76,1%), в міських – 73,8% (2018 р. – 77,1%; 2019 р. – 77,3%), в районних – 85,8% (2018 р. – 85,9%; 2019 р. – 85,2%).

Найнижчі показники укомплектованості в закладах охорони здоров’я м.Енергодар (65,7%), Запорізького (71,8%) та Вільнянського (72,9%) районів.

Забезпеченість штатними посадами молодших спеціалістів з медичною освітою в цілому по Запорізькій області становить 73,7 на 10 тисяч населення (2018 р. – 83,9; 2019 р. – 81,3).

Забезпеченість фізичними особами молодших спеціалістів з медичною освітоюпо області становить 57,6 на 10 тисяч населення (2018 р. – 66,6; 2019р. – 64,1).

Зменшення кількості штатних посад та працівників протягом 2018 – 2020 років відбулося внаслідок реорганізації закладів охорони здоров’я надання спеціалізованої (вторинної) та високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги в результаті чого зменшилась кількість закладів охорони здоров’я.

Атестація

 На кінець 2020 року в закладах охорони здоров’я Запорізької області працює 7023 лікаря (включаючи заклади підготовки кадрів, згідно зі статистичною формою № 17).

Кількість лікарів, які мають кваліфікаційну категорію становить 4461 або 63,5% від загальної кількості лікарів, з них, 2450 лікарів мають вищу кваліфікаційну категорію, що становить 54,9% від усіх лікарів які мають категорію, 1436 (32,2%) – першу та 575 (12,9%) – другу категорії.

В обласних закладах охорони здоров’я працює 2456 лікарів, з них 1545 осіб або 62,9% мають кваліфікаційну категорію.

В закладах міського підпорядкування показник атестованих лікарів складає 64,1% (3381 лікар, з них 2168 мають кваліфікаційну категорію). Найвищий показник атестації лікарів у м.Мелітополь (73,8%), найнижчий – м.Енергодар (49,7%).

Показник атестації лікарів в районних закладах охорони здоров’я становить 63,1%. В районах області працює 1186 лікарів, 748 – мають кваліфікаційну категорію. Найнижчі показники атестації лікарів у:  Велико – Білозерському (16,7%) та Якимівському (49,0%) районах. Найвищі показники у: Розівському (73,3%), Василівському (71,3%) та Оріхівському (70,5%), районах.

Відсоток лікарів пенсійного віку становить – 23,1%  або 1619 лікарів (2019 р. – 24,8%; 1817).

Кількість атестованих молодших спеціалістів з медичною освітою становить 8105 осіб, що складає 68,5% від кількості працюючих. Із загального числа атестованих 5581 осіб (68,9%) мають вищу категорію, першу – 1576 особа (19,4%) та другу 948 (11,7%).

Відсоток осіб середнього медичного персоналу пенсійного віку становить – 11,8% або 1398 осіб (2019 р. – 13,4%; 1768).