ДЕМОГРАФІЧНИЙ СТАН НАСЕЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

За даними Головного управління статистики у Запорізькій області станом на 01.09.2021 загальна чисельність постійного населення складає 1 650 429 осіб (на 01.01.2021 – 1 665 726 осіб). За 9 місяців 2021 року кількість населення області зменшилась на 15297 осіб, або 0,9%, (за аналогічний період 2020  року на 11877  осіб, або 0,7%).

Демографічна ситуація по області є однією з найбільш гострих соціальних проблем. Спостерігається високий рівень смертності та низький – народжуваності.

Демографічні показники населення області на 01.09.2020 – 2021 рр.
(на 1000 середньо-наявного населення)

  Запорізька область Україна
на 01.09.2021
на 01.09.2020 на 01.09.2021
Народжуваність 6,2 5,8 6,5
Смертність 16,0 18,8 15,9
Природний рух -9,8 -13,0 -9,4

Загальний коефіцієнт народжуваності  на 01.09.2021  складає 5,8 на 1000 середньо-наявного населення, що менше ніж за аналогічний період минулого року (6,2) на 6,5% та є менше ніж по Україні на 10,8%.

Загальний коефіцієнт смертності в області на 01.09.2021 складає 18,8 на 1000 середньо-наявного населення, що більше ніж за аналогічний період минулого року (16,0) на 17,5% та більше ніж по Україні  на 18,2%.

Природний рух  в області від’ємний, як за рахунок високого загального коефіцієнта смертності, так і за рахунок низького загального коефіцієнта народжуваності та на 01.09.2021 дорівнює -13,0. (01.09.2020 – 9,8).

Структура смертності  по області за причинами розподілена таким чином: перше місце займають хвороби системи кровообігу – 58,9% серед усіх причин смерті, або 1104,7 на 100 тис. середньо-наявного населення; на другому місці – новоутворення – 13,6%, або 255,4; на третьому місці – смертність від COVID-19 – 9,2%, або 173,1; на четвертому місці – зовнішні причини смерті – 4,9%, або 92,1.