ЛІЖКОВИЙ ФОНД ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

Станом на 01.10.2021 стаціонарна допомога населенню Запорізької області надається у 55 закладах охорони здоров’я, в яких розгорнуто 10870 ліжок. З них: 14 закладів обласного підпорядкування, в яких функціонує 3371 ліжко; 22 заклади в містах – 5536 ліжок, 18 закладів розташовано в районах області, ліжковий фонд яких складає 1803 та ННМЦ «Університетська клініка» на 160 ліжок, яка підпорядковується МОЗ України.

За період з 9 місяців 2020 по 9 місяців 2021 років було скорочено 359 ліжок.

Показники використання ліжкового фонду

  Запорізька область
9 міс. 2020 9 міс. 2021
Робота ліжка 154,46 163,21
Обіг ліжка 14,84 16,19
Середня тривалість лікування 10,41 10,08
Летальність 2,31 3,69

Так, показник роботи ліжка вцілому по області за аналізуємий період зріс на 5,66%.

Показник обігу ліжка аналогічно роботі зріс на 9,1%.

Показник летальності зріс в 1,6 разів.

Внаслідок пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19 та введених карантинних заходів щодо запобігання її розповсюдженню у 2020-2021 роках, а саме тимчасового припинення планової госпіталізації пацієнтів, роботу закладів було скорочено. Також були внесені суттєві корективи в роботу ЗОЗ, які були визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Такі зміни в роботі медичних закладів вплинули на  показники ліжкового фонду: роботу ліжка, обіг ліжка, середню тривалість лікування, летальність.