СТАН НАДАННЯ СТАЦІОНАРНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

За 9 місяців 2021 року в стаціонарах області проліковано 175649 пацієнтів, що менше ніж за аналогічний період минулого року (182068) на 3,5% (6419), однак, кількість померлих збільшилась в 1,5 рази або на 2307 осіб (9 місяців 2020 – 4273; 9 місяців 2021 – 6580).

Проліковано пацієнтів в стаціонарах Запорізької області

  виписано померло
  9 місяців 2020 9 місяців 2021 9 місяців 2020 9 місяців 2021
Дорослих 147127 139348 4210 6508
Дітей 30668 29721 63 72

Домінуючі місця в структурі пролікованих за класами хвороб: хвороби системи кровообігу – 29513 (16,8%); органів дихання – 26410 (15,0%); органів травлення – 15526 (8,8%); травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин – 14773 (8,4%); новоутворення – 14262 (8,1%); вагітність, пологи та післяпологовий період – 13330 (7,5%); хвороби сечостатевої системи – 12376 (7,0%); розлади психіки та поведінки – 8799 (5,0%); хвороби нервової системи – 7249 (4,1%); інфекційні та паразитарні хвороби – 5556 (3,2%); хвороби ендокринної системи – 2768 (1,6%); інші класи – 14,5%.

Структура летальності: хвороби системи кровообігу – 37,8% (2482 випадки); COVID-19 – 30% (1995); новоутворення – 8,4% (554); хвороби органів травлення – 7,6% (497); органів дихання – 4,8% (313); травми, отруєння – 3,6% (237); інші – 7,8%.

Серед окремих патологій, лікування яких є пріоритетними напрямками в Програмі медичних гарантій, таких як гострий інфаркт міокарда та гострий мозковий інсульт, кількість пролікованих пацієнтів в 2021 році майже дорівнює 2020 року, однак, спостерігається збільшення летальних випадків, і, відповідно показника летальності. Так, показник стаціонарної летальності при гострому інфаркті міокарда за 9 місяців 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився на 9,3%, при інсультах – на 4,0%.

Проліковано пацієнтів за окремими нозологіями

  всього проліковано в т.ч. померло / летальність
  9 місяців 2020 9 місяців 2021 9 місяців 2020 9 місяців 2021
Гострий інфаркт міокарда 1697 1750 348  / 20,5 372 / 21,3
Інсульти (усі форми) 5342 5333 1047 / 19,6 1132 / 21,2

Загальна кількість оперативних втручань за 9 місяців 2021 – 55347         (9 місяців 2020 – 53183) збільшилась на 4,1%. Домінуюча кількість операцій проведена на: органах травлення – 8178 (14,8%), кістково-м’язовій системі – 8001 (14,5%), на жіночих статевих органах – 7560 (13,7%), на шкірі – 7167 (12,9%), на органах зору – 5665 (10,2%).

Серед окремої термінової хірургічної патології, облік якої ведеться згідно статистичної форми № 20, спостерігається значне зростання термінових хворих, в т.ч. за нозологіями:

– проривна виразка шлунка та 12-палої кишки – на 17% (9 місяців 2020 – 206; 9 місяців 2021 – 241);

– шлунково-кишкова кровотеча – на 1% (9 місяців 2020 – 519; 9 місяців 2021 – 524);

– защемлена грижа – в 1,7 рази (9 місяців 2020 – 558; 9 місяців 2021 – 954);

– гострий холецистит – на 13% (9 місяців 2020 – 851; 9 місяців 2021 – 962);

– гострий панкреатит – в 1,5 рази (9 місяців 2020 – 847; 9 місяців 2021 – 1229).