Програми медичних гарантій на 2022 рік

Пацієнт та його потреби – це у 2022 році фокус Програми медичних гарантій, який не змінюється. Громадяни України не повинні зазнавати фінансових витрат у випадку хвороби чи відмовлятися від отримання необхідної медичної допомоги через неможливість її оплатити. Таким чином, до гарантованих державою медичних послуг мають доступ всі, хто їх потребує, незалежно від стану здоров’я та фінансової спроможності.

Національна служба здоров’я України і в подальшому буде закуповувати конкретні медичні послуги/групи послуг відповідно до умов їх закупівлі за Програмою медичних гарантій у 2022 році. Умови закупівлі розроблені для закладів охорони здоров’я, які вже надавали медичні послуги за Програмою медичних гарантій, так і для закладів охорони здоров’я, які бажають укласти договір з Національною службою здоров’я України вперше.

Саме за участі робочих груп експертів за відповідними медичними напрямами відбувалося формування медичних послуг/груп послуг та умов їх закупівлі на основі чинних галузевих стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, примірних табелів матеріально-технічного оснащення, інших нормативно-правових актів та міжнародних рекомендацій, які регулюють сферу надання медичних послуг.

Мета роботи експертів полягала в експертній оцінці специфікацій та умов закупівлі медичних послуг, які надаватимуться за Програмою медичних гарантій, передбаченою Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». До розробки Програми медичних гарантій були залучені експерти, які увійшли до складу робочих груп експертів, утворених наказом НСЗУ від 21.07.2021 № 330. Цим же наказом був затверджений Регламент роботи робочих груп.

В фокусі уваги у 2022 році буде охорона материнства та дитинства. А саме: ведення вагітності, надання медичної допомоги при пологах та допомоги новонародженим. Окремий акцент – наданню екстреної допомоги дітям, які потребують перевезення неонатальною бригадою.

Зважаючи на потреби населення, пріоритетними залишатимуться послуги з надання допомоги пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями, зокрема лікування інсульту та інфаркту, до надання яких висуватимуться підвищені вимоги, а оплата відбуватиметься за підвищеним тарифом.

Крім того, у рамках Програми медичних гарантій у 2022 році важлива увага приділятиметься ранньому виявленню онкологічних захворювань та їх лікуванню. Зокрема пріоритетними залишатимуться пакети медичних послуг з ендоскопічних досліджень та мамографії для груп підвищеного ризику розвитку онкологічних захворювань.

У 2022 році планується запровадити новий пакет медичних послуг “Хірургія одного дня”. Він дозволить застосовувати кращі практики надання медичної допомоги та зменшити час перебування пацієнта у стаціонарі.

Програма медичних гарантій-2022 складається з 37 пакетів медичних послуг, в рамках яких пацієнт може отримати:

  • Екстрену медичну допомогу;
  • Первинну медичну допомогу, включаючи лікування туберкульозу на первинному рівні надання медичної допомоги;
  • Спеціалізовану медичну допомогу амбулаторну (у тому числі мамографію; бронхоскопію; гістероскопію; цистоскопію; колоноскопію; езофагодуоденоскопію; перитонеальний діаліз, гемодіаліз; стоматологічну допомогу; ведення вагітності; допомога, яка надається мобільними командами з охорони психічного здоров’я; антиретровірусну терапію при ВІЛ; замісну підтримувальну терапію), стаціонарну (медичну допомогу при гострому мозковому інсульті; при гострому інфаркті міокарда; при пологах; новонародженим у складних неонатальних випадках; хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах; стаціонарну допомогу без проведення хірургічних операцій; хірургію одного дня; стаціонарну психіатричну допомогу) та допомогу, що може надаватися як на амбулаторному, так і стаціонарному етапі (хіміотерапевтичне, радіологічне лікування, лікування та супровід при гематологічних та онкогематологічних захворюваннях; діагностику та лікування дорослих і дітей із туберкульозом;
  • Реабілітацію (за всіма пакетами, в рамках яких передбачено лікування, а також додатково за окремими пакетами щодо реабілітації для немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, упродовж перших трьох років життя; дорослим та дітям від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату; з ураженням нервової системи);
  • Паліативну медичну допомогу (стаціонарну та від мобільних команд);
  • Пакети щодо подолання наслідків пандемії (готовність до реагування на інфекційні захворювання та епідемії та вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19).