Про Нас

Комунальна установа «Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Запорізької обласної ради належить до закладів охорони здоров’я та є головним закладом, що здійснює реалізацію державної політики в службі медичної статистики та інформатизації галузі охорони здоров’я.

Відповідно до рішення Запорізької обласної Ради народних депутатів від 17.01.92 № 5 «Про склад комунальної власності Запорізької обласної Ради народних депутатів» Центр з найменуванням «Обласний медично-статистичний центр, м. Запоріжжя» входить до складу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області.

Завдання Центру:

З метою реалізації державної політики з питань медичної статистики:

– дотримання єдиної системи збору, обробки, зберігання та передачі медико – статистичної інформації в закладах охорони здоров’я незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності;

– централізований збір звітної та адміністративної інформації від закладів охорони здоров’я незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності, обробка та аналіз показників стану здоров’я населення, ресурсів охорони здоров’я та діяльності медичних закладів;

– формування єдиного медичного інформаційного простору на адміністративних територіях.

З метою інформаційно-аналітичного забезпечення Уповноваженого органу та Департаменту:

– інформаційно-аналітичне забезпечення планування діяльності Департаменту;

– проведення інформаційного супроводу реалізації національних та релігійних програм в охороні здоров’я;

– організаційно-методичне забезпечення підготовки та проведення акредитації та ліцензування медичних закладів незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності;

– організаційно-методичне забезпечення підготовки та забезпечення проведення атестації організаторів охорони здоров’я, фахівців служби медичної статистики та іншого медичного персоналу.

З метою впровадження інноваційних технологій в систему охорони здоров’я:

– сприяння діяльності закладів охорони здоров’я на ринку медичних послуг на підставі медико-економічного аналізу та маркетингових досліджень ресурсного забезпечення галузі;

– сприяння пошуку та розповсюдженню сучасних технологій діагностики та лікування.

Функції Центру:

З питань дотримання єдиної системи медико-статистичної інформації:

– надання інформаційно-консультативної та методичної допомоги з питань організації статистичного обліку і формування звітності медичним закладам незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності;

– забезпечення контролю за дотриманням суб’єктами медичної діяльності технологічних стандартів медико-статистичного обліку, достовірністю статистичної інформації.

З питань дотримання порядку збору звітної та адміністративної інформації від закладів охорони здоров’я незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності, обробки та аналізу показників стану здоров’я населення, ресурсів охорони здоров’я та діяльності закладів охорони здоров’я:

– забезпечення впровадження сучасних інформаційних технологій збору, обробки, збереження та передачі статистичної інформації;

– проведення централізованого збору звітної та адміністративної інформації від територіально підпорядкованих закладів охорони здоров’я;

– здійснення обробки інформації та аналізу показників, щодо стану здоров’я населення, ресурсів охорони здоров’я, діяльності медичних закладів;

– забезпечення на безоплатній основі, у встановленому порядку, статистичною інформацією закладів охорони здоров’я системи Міністерства охорони здоров’я України;

– організаційно-методичне забезпечення впровадження технологій обробки та аналізу звітної, адміністративної інформації, комп’ютерної техніки, сертифікованих, уніфікованих програмних продуктів, засобів зв’язку для автоматизації системи управління охороною здоров’я;

– організація проведення експертизи якості ведення облікової-звітної документації, лікувально-діагностичного процесу та інші.

З питань формування єдиного інформаційного простору в регіоні:

– створення та підтримка банку даних щодо стану здоров’я населення, ресурсного забезпечення та діяльності закладів охорони здоров’я;

– підготовка та видання збірок, довідників та аналітичних оглядів стану здоров’я, ресурсів охорони здоров’я для їх подальшого використання в діяльності медичних закладів.

З питань інформаційно-аналітичного забезпечення органів управління охорони здоров’я:

– участь у формуванні основних організаційних заходів діяльності органів управління охорони здоров’я;

– інформаційна підтримка заходів органів управлінь охорони здоров’я;

– організація підготовки та підвищення кваліфікації працівників служби медичної статистики та керівників закладів охорони здоров’я різних рівнів з питань інформаційного забезпечення організації управління охороною здоров’я;

– організаційно-методичне забезпечення підготовки та проведення акредитації та ліцензування медичних закладів незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності;

– організаційно-методичне забезпечення підготовки та проведення атестації організаторів охорони здоров’я, фахівців служби медичної статистики та іншого медичного персоналу.

З питань впровадження інновацій в систему охорони здоров я:

– медико-соціальне обґрунтування економічних показників діяльності галузі;

– сприяння участі медичних закладів адміністративної території у реалізації міжнародних проектів та міжнародних грантів з питань охорони здоров’я.